பார்த்திபன் கனவு - 3

By கல்கி 8,967 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded19 அத்தியாயங்கள்
ஒரு காலத்தில் புகழுடன் விளங்கிய சோழப் பேரரசு, பல்லவர்களுக்கு அடிமை நாடாகிப் போனது. பல்லவர்களுக்குக் கப்பம் கட்டும் சுதந்திரம் அற்ற ஒரு குறுநில அரசானது. சோழ அரசனான பார்த்திபன் தனது மகனான விக்கிரமனிடம் சோழ அரசு மீளவும், தனது இழந்த புகழைப் பெறவேண்டும் என்றும் அறிவூட்டுகிறான். பல்லவ மன்னனான நரசிம்மவர்மனுக்குக் கப்பம் கட்ட மறுக்கும் பார்த்திபன், பல்லவ மன்னனை வீரத்துடன் எதிர்த்து மரணம் அடைகின்றான். இதன் பின்னர், சோழ நாடு பல்லவரிடம் இருந்து எவ்வாறு சுதந்திரம் பெற்றது என்பதைக் கதை சொல்கிறது. கதையின் பெரும் பகுதி சோழ இளவரசனான விக்கிரமன், படகோட்டி பொன்னன், பொன்னனின் மனைவி வள்ளி, சோழ சேனாதிபதி மாரப்ப பூபதி போன்றோரைச் சுற்றி நிகழ்கின்றது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jenifer Jency"

story continuity missingg this app spoiled good novel

"Amudha E"

cholas kingdom fullfilld by Rajarajacholan, Rajendra Cholan, their temples,...Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

ஆசிரியர் கல்கியின் அருமையான சரித்திர நவீனங்கள் பலவற்றில், இதுவும் ஒன்று. அர...Read more

"Vishalipriya Krish"

அருமையான கதை 👌😍கதாபாத்திரங்கள் சிறப்பு. வள்ளி, பொன்னன் இறுதியில் தகவல் இல்ல...Read more

6 Mins 905 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 475 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 417 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
5 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
3 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
3 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
3 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
4 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 425 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
4 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
5 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
2 Mins 592 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்