தாராவின் காதலர்கள்

By மனுஷ்ய புத்திரன் 85,329 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (87 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Limited SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
எல்லாம் ஒரு ‘ராங் காலில்’ தொடங்குகிறது. புதிதாக வாங்கிய ஒரு அலைபேசி எண்ணிலிருந்து தாராவைத் தேடி தொடர்ந்து அழைப்புகள் வருகின்றன. தாரா வைத்திருந்த எண் அது. தாரா இப்போது எங்கே இருக்கிறாள்? அவளை ஏன் இத்தனை பேர் பின்தொடர்கிறார்கள்? தாராவினுடைய வாழ்வின் விசித்திரங்கள் என்ன? தாராவைத் தேடி பயணம் தொடர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
87 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Salwrite Notes"

கவிதை வடிவில் கதை ஒரு புதிய பாணி. நன்றாக இருக்கிறது.Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

கதாபாத்திரங்களில் ஏகப்பட்ட குழப்பம். எழுத்தாளரே ஒரு குழப்பவாதியோ?Read more

"Malini Rajasekar"

👍👍👍👍👍👍👍👍

"Sober Tamil"

Garbage not worth it

3 Mins 15.22k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-09-2021
3 Mins 5.78k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-09-2021
3 Mins 4.24k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-09-2021
3 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 04-09-2021
3 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-09-2021
3 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-09-2021
3 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-09-2021
3 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 14-09-2021
3 Mins 2.36k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 16-09-2021
3 Mins 2.2k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-09-2021
3 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-09-2021
3 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-09-2021
3 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-10-2021
3 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-10-2021
3 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-10-2021
3 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-10-2021
3 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-10-2021
3 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-10-2021
3 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-10-2021
3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 26-10-2021
3 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 29-10-2021
3 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-11-2021
3 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 05-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
3 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-11-2021
3 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-11-2021
4 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-11-2021
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 26-11-2021
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 30-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-12-2021
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-12-2021
3 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 10-12-2021
3 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 14-12-2021
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-12-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 21-12-2021
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-12-2021
3 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-12-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-12-2021
3 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்