தாராவின் காதலர்கள்

By மனுஷ்ய புத்திரன் 93.66k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (89 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Women's Fiction Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
எல்லாம் ஒரு ‘ராங் காலில்’ தொடங்குகிறது. புதிதாக வாங்கிய ஒரு அலைபேசி எண்ணிலிருந்து தாராவைத் தேடி தொடர்ந்து அழைப்புகள் வருகின்றன. தாரா வைத்திருந்த எண் அது. தாரா இப்போது எங்கே இருக்கிறாள்? அவளை ஏன் இத்தனை பேர் பின்தொடர்கிறார்கள்? தாராவினுடைய வாழ்வின் விசித்திரங்கள் என்ன? தாராவைத் தேடி பயணம் தொடர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
89 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Salwrite Notes"

கவிதை வடிவில் கதை ஒரு புதிய பாணி. நன்றாக இருக்கிறது.Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

கதாபாத்திரங்களில் ஏகப்பட்ட குழப்பம். எழுத்தாளரே ஒரு குழப்பவாதியோ?Read more

"Malini Rajasekar"

👍👍👍👍👍👍👍👍

"Sober Tamil"

Garbage not worth it

3 Mins 16.6k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-09-2021
3 Mins 6.35k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-09-2021
3 Mins 4.67k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-09-2021
3 Mins 3.55k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 04-09-2021
3 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-09-2021
3 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-09-2021
3 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 09-09-2021
3 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 14-09-2021
3 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 16-09-2021
3 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 21-09-2021
3 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-09-2021
3 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-09-2021
3 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-10-2021
3 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-10-2021
3 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 08-10-2021
3 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-10-2021
3 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 15-10-2021
3 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-10-2021
3 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 22-10-2021
3 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 26-10-2021
3 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 29-10-2021
3 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-11-2021
3 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 05-11-2021
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
3 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-11-2021
3 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-11-2021
3 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 1 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-11-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 23-11-2021
3 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 26-11-2021
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 30-11-2021
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-12-2021
3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-12-2021
3 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 10-12-2021
3 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 14-12-2021
3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-12-2021
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 21-12-2021
3 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 24-12-2021
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-12-2021
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-12-2021
3 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்