மறுபடி மழையென

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 2.89 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (245 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Limited SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
பெரும்பாலோரைப் போல செளகர்யமான, ஏன் சாதாரணமான வாழ்வுகூட வைபவிக்கு அமையவில்லை. இளமையில் தாயை இழந்தவள், தொடர்ந்து தகப்பனையும் பறிகொடுக்கிறாள். தந்தையின் இளைய தாரமான கோகிலா சித்தியுடன் அவள் வாழ்வு போராட்டமாகக் கழிகிறது. பணபலமோ பாசமோ அற்ற சவாலான இவள் நாட்களில் திடீர் திருப்பங்கள்... அவை இந்த இளம் பெண்ணின் நாட்களை சுலபமாக்க, சுவாரஸ்யம் கூட்ட, அவற்றுடன் பின்னப்பட்ட மர்மம் அவளை சஞ்சலப்படுத்துகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
245 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Padmaja Sankar"

என்றுமே உங்கள் கதைகளில் நீங்கள் வர்ணிக்கும் இடங்கள் நேரில் பார்ப்பது போல் த...Read more

"N. Baskaran"

My favourite author 😍

"Muthamilselvi Thangavelu"

அருமையான தொடக்கம்

"Azar Deen"

wow superb

5 Mins 26.65k படித்தவர்கள் 188 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 14.87k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 13.09k படித்தவர்கள் 83 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-04-2021
5 Mins 12.46k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
5 Mins 11.44k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 16-04-2021
6 Mins 11.69k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
6 Mins 11.27k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
5 Mins 10.84k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 10.51k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-04-2021
5 Mins 10.49k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 10.65k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-05-2021
6 Mins 10.14k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 10.33k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
5 Mins 9.79k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 9.91k படித்தவர்கள் 66 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-05-2021
4 Mins 10.23k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 10.44k படித்தவர்கள் 98 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-05-2021
5 Mins 9.88k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 9.84k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-06-2021
4 Mins 9.52k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 10.05k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-06-2021
4 Mins 10.14k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 10.75k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-06-2021
4 Mins 10.34k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
5 Mins 13.75k படித்தவர்கள் 536 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்