மறுபடி மழையென

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 2.32 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (224 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
பெரும்பாலோரைப் போல செளகர்யமான, ஏன் சாதாரணமான வாழ்வு அமையவில்லை வைபவிக்கு. இளமையில் தாயை இழந்தவள், தொடர்ந்து தகப்பனையும் பறி கொடுக்கிறாள். தந்தையின் இளைய தாரமான கோகிலா சித்தியுடன் அவள் வாழ்வு போராட்டந்தான். பணபலமோ பாசமோ அற்ற சவாலான இவள் நாட்களில் திடீர் திருப்பங்கள் ... அவை இந்த இளம் பெண்ணின் நாட்களை சுலபமாக்க சுவாரஸ்யம் கூட்ட, அவற்றுடன் பின்னப்பட்ட மர்மம் அவளை சஞ்சலப் படுத்துகின்றது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
224 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Padmaja Sankar"

என்றுமே உங்கள் கதைகளில் நீங்கள் வர்ணிக்கும் இடங்கள் நேரில் பார்ப்பது போல் த...Read more

"N. Baskaran"

My favourite author 😍

"Muthamilselvi Thangavelu"

அருமையான தொடக்கம்

"Azar Deen"

wow superb

5 Mins 22.04k படித்தவர்கள் 180 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 11.8k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 10.45k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-04-2021
5 Mins 9.99k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
5 Mins 9.09k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 16-04-2021
6 Mins 9.3k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
6 Mins 9.02k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
5 Mins 8.68k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 8.38k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-04-2021
5 Mins 8.33k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 8.5k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-05-2021
6 Mins 8.07k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 8.34k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
5 Mins 7.83k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 8.03k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-05-2021
4 Mins 8.3k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 8.48k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-05-2021
5 Mins 7.99k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 8.04k படித்தவர்கள் 66 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-06-2021
4 Mins 7.71k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 8.23k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-06-2021
4 Mins 8.3k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 8.88k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-06-2021
4 Mins 7.92k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
5 Mins 10.22k படித்தவர்கள் 490 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்