மறுபடி மழையென

By காஞ்சனா ஜெயதிலகர் 2.75 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (241 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
பெரும்பாலோரைப் போல செளகர்யமான, ஏன் சாதாரணமான வாழ்வுகூட வைபவிக்கு அமையவில்லை. இளமையில் தாயை இழந்தவள், தொடர்ந்து தகப்பனையும் பறிகொடுக்கிறாள். தந்தையின் இளைய தாரமான கோகிலா சித்தியுடன் அவள் வாழ்வு போராட்டமாகக் கழிகிறது. பணபலமோ பாசமோ அற்ற சவாலான இவள் நாட்களில் திடீர் திருப்பங்கள்... அவை இந்த இளம் பெண்ணின் நாட்களை சுலபமாக்க, சுவாரஸ்யம் கூட்ட, அவற்றுடன் பின்னப்பட்ட மர்மம் அவளை சஞ்சலப்படுத்துகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
241 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Padmaja Sankar"

என்றுமே உங்கள் கதைகளில் நீங்கள் வர்ணிக்கும் இடங்கள் நேரில் பார்ப்பது போல் த...Read more

"N. Baskaran"

My favourite author 😍

"Muthamilselvi Thangavelu"

அருமையான தொடக்கம்

"Azar Deen"

wow superb

5 Mins 25.48k படித்தவர்கள் 186 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 14.11k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 12.45k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-04-2021
5 Mins 11.85k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
5 Mins 10.86k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 16-04-2021
6 Mins 11.08k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
6 Mins 10.7k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
5 Mins 10.28k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 9.98k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-04-2021
5 Mins 9.95k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 10.11k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-05-2021
6 Mins 9.64k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 9.85k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
5 Mins 9.31k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 9.46k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-05-2021
4 Mins 9.77k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 9.96k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-05-2021
5 Mins 9.4k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 9.4k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-06-2021
4 Mins 9.09k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 9.61k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-06-2021
4 Mins 9.67k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 10.29k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-06-2021
4 Mins 9.83k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
5 Mins 12.86k படித்தவர்கள் 528 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்