கண் திறக்குமா..?

By விந்தன் 8.37k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
அறத்தையும் தர்மத்தையும் தன் இரு கண்களாக பாவித்து, சுதந்திர உணர்வையே தன் உயிர் மூச்சாக சுவாசித்துவரும் ஒருவர், எப்படி இந்தக் காலத்துக்கு ஏற்றாற்போல் பணம், பதவி, பகட்டின் பின் செல்கிறார், அதற்கான சூழலை உருவாக்கிய சூத்திரதாரியின் சூட்சுமத்தை அவர் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பது போன்ற அன்றாட வாழ்க்கை நடைமுறைகளில் ஒளிந்திருக்கும் கபடுகளுக்கும் கசடுகளுக்குமான பின்னணியை வெகு இயல்பாக விளக்குகிறது இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amrutha P"

super story

"Ravichandran29 Ranganatha"

ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ

"Vishaka V"

great read

"Vishaka V"

great read

7 Mins 3.24k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-08-2021
6 Mins 771 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-08-2021
6 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-08-2021
5 Mins 334 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-08-2021
6 Mins 249 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-08-2021
5 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-08-2021
7 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-08-2021
8 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-08-2021
4 Mins 218 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-08-2021
5 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-08-2021
4 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-08-2021
9 Mins 209 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-08-2021
5 Mins 193 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
3 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-08-2021
5 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-08-2021
5 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-08-2021
5 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-08-2021
6 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-08-2021
4 Mins 439 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்