கண் திறக்குமா..?

By விந்தன் 8.53k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
அறத்தையும் தர்மத்தையும் தன் இரு கண்களாக பாவித்து, சுதந்திர உணர்வையே தன் உயிர் மூச்சாக சுவாசித்துவரும் ஒருவர், எப்படி இந்தக் காலத்துக்கு ஏற்றாற்போல் பணம், பதவி, பகட்டின் பின் செல்கிறார், அதற்கான சூழலை உருவாக்கிய சூத்திரதாரியின் சூட்சுமத்தை அவர் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பது போன்ற அன்றாட வாழ்க்கை நடைமுறைகளில் ஒளிந்திருக்கும் கபடுகளுக்கும் கசடுகளுக்குமான பின்னணியை வெகு இயல்பாக விளக்குகிறது இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Amrutha P"

super story

"Ravichandran29 Ranganatha"

ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ

"Vishaka V"

great read

"Vishaka V"

great read

7 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-08-2021
6 Mins 782 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-08-2021
6 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-08-2021
5 Mins 341 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-08-2021
6 Mins 254 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-08-2021
5 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-08-2021
7 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-08-2021
8 Mins 249 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-08-2021
4 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-08-2021
5 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-08-2021
4 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-08-2021
9 Mins 216 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-08-2021
5 Mins 200 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
3 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-08-2021
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-08-2021
5 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-08-2021
5 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-08-2021
6 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-08-2021
4 Mins 448 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்