கண் திறக்குமா..?

By விந்தன் 7,173 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded20 அத்தியாயங்கள்
அறத்தையும் தர்மத்தையும் தன் இரு கண்களாக பாவித்து, சுதந்திர உணர்வையே தன் உயிர் மூச்சாக சுவாசித்துவரும் ஒருவர், எப்படி இந்தக் காலத்துக்கு ஏற்றாற்போல் பணம், பதவி, பகட்டின் பின் செல்கிறார், அதற்கான சூழலை உருவாக்கிய சூத்திரதாரியின் சூட்சுமத்தை அவர் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பது போன்ற அன்றாட வாழ்க்கை நடைமுறைகளில் ஒளிந்திருக்கும் கபடுகளுக்கும் கசடுகளுக்குமான பின்னணியை வெகு இயல்பாக விளக்குகிறது இந்நூல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ ஃ

"Vishaka V"

great read

"Vishaka V"

great read

"Akash"

very good series

7 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 05-08-2021
6 Mins 674 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-08-2021
6 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 05-08-2021
5 Mins 281 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 05-08-2021
6 Mins 210 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 05-08-2021
5 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-08-2021
7 Mins 201 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 05-08-2021
8 Mins 204 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-08-2021
4 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-08-2021
5 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-08-2021
4 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-08-2021
4 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 05-08-2021
9 Mins 171 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 05-08-2021
5 Mins 160 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-08-2021
3 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-08-2021
5 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-08-2021
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 05-08-2021
5 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 05-08-2021
6 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 05-08-2021
4 Mins 378 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்