முற்றாத இரவொன்றில்

By ம.காமுத்துரை 0 படித்தவர்கள் | 0.0 out of 5 (0 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesUpcoming0 அத்தியாயங்கள்
ஓடிப்போன காதல் தம்பதி தஞ்சமடைய இடமற்று, முன்னாள் மில் தொழிலாளியான சோனைமுத்துவின் குடும்பத்தில் அடைக்கலமாகிறது. அந்த ஜோடியில் மகனைக் காப்பாற்ற நினைக்கும் மாயன் குடும்பத்தாரின் தவிப்பும், மகளை மட்டும் மீட்டெடுத்துக் கடத்திச் செல்ல நாட்டாமை, அடியாள், பணம் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தும் பணக்கார அம்மாவின் அத்துமீறல்களும், தொழிலாளியின் காதலுரிமைக்காகத் தலையிடுகிற இடதுசாரித் தோழர்களின் கூரிய திட்டமிடலும்தான் நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
0 ரேட்டிங்ஸ்
0.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
அத்தியாயம் 1 28-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-01-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 28-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 29-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 30-01-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-02-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 06-02-2022
2 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-02-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 19-02-2022
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-02-2022
2 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 26-02-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-02-2022
3 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 05-03-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 06-03-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-03-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 13-03-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 19-03-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-03-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 26-03-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 27-03-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-04-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 03-04-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-04-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 10-04-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்