கற்றாழை

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 54.01k படித்தவர்கள் | 3.1 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing58 அத்தியாயங்கள்
வானம் பார்த்த கிராமமொன்றில் மூன்று பெண்கள் இருக்கும் வீட்டில் இரண்டாவதாகப் பிறந்த மணிமேகலை போராட்ட வாழ்வைப் பேசும் நாவல் இது. கற்றாழை மாதிரி எந்த இடத்திலும் தன்னை உயிர்ப்பித்துக் கொள்கிற மணிமேகலை தன் பிறந்த வீடு, புகுந்த வீடு என அனைத்து இடங்களிலும் ஆதரவு இல்லாமலேயே இருக்கிறாள். பிறந்த வீட்டில் தன்னைப் பள்ளிக்குப் போக விடாமல் செய்த அக்கா பூரணம், அவள் பாசம் வைத்திருக்கிற தங்கை வளர்மதி, தாய் பாக்கியம், தந்தை மாணிக்கம் என இவர்களோடு எளிய வாழ்க்கை வாழ்கிறாள் மணிமேகலை. தனக்கு பார்க்கிற முதல் மாப்பிள்ளை சங்கரன் தற்கொலை செய்து கொள்கிற போது தொடங்குகிற ஏமாற்றம், இன்னொருத்தியோடு பழகிக் கொண்டிருந்த செல்வராசுவோடு திருமணம் செய்து மகள் கலா பிறப்பது வரை தொடர்கிறது. தங்கை வளர்மதியின் ஆதரவில் மணிமேகலையின் மகள் கலா வளர்கிறாள். இடையில் செல்வராசு வந்து அழைத்தும் அவனுடைய மோசமான பேச்சைக் கேட்டு, அவனோடு செல்ல மறுக்கிறாள். பின்னர் பிழைக்க வழிதேடி திருப்பூருக்கு வரும் மணிமேகலைக்கு, தன்னை போலவே சிரமத்தில் இருக்கும் சில பெண்களோடு பழக்கம் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகான மணிமேகலையின் புதிய வாழ்வில் நடக்கும் சம்பவங்களை விவரிக்கிறது, கற்றாழை நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
3.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"radhika sing ravishankar"

good onee

"Deepa Jayaraman"

miga arumaiyana navol

"Bhuvaneswari Lakshmanan"

இந்த எழுத்தாளர் ஏன் எப்பவும் சோகமா எழுதுரார்னு தெரியல....எல்லாருக்கும் வாழ்...Read more

"Lakshmi Ganapathy"

இவருடைய கதைகளில் சிவாவம் தவிர மற்றதெல்லாம் துன்பம் நிறைந்தது.Read more

6 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2022
6 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-11-2022
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-11-2022
6 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 10-11-2022
6 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-11-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-11-2022
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-11-2022
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2022
7 Mins 961 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-11-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-11-2022
5 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2022
5 Mins 874 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-11-2022
4 Mins 970 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-12-2022
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2022
5 Mins 918 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-12-2022
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-12-2022
5 Mins 914 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2022
5 Mins 826 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-12-2022
5 Mins 993 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-12-2022
7 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2022
5 Mins 848 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-12-2022
4 Mins 949 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-12-2022
5 Mins 963 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2022
5 Mins 819 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-12-2022
6 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-12-2022
4 Mins 932 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-01-2023
5 Mins 783 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-01-2023
6 Mins 878 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2023
5 Mins 857 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-01-2023
5 Mins 746 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-01-2023
5 Mins 859 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2023
5 Mins 857 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-01-2023
5 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 16-01-2023
5 Mins 818 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-01-2023
5 Mins 846 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-01-2023
5 Mins 759 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 23-01-2023
4 Mins 808 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-01-2023
5 Mins 788 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 29-01-2023
5 Mins 697 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 30-01-2023
5 Mins 867 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-02-2023
4 Mins 823 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 05-02-2023
4 Mins 693 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-02-2023
4 Mins 893 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-02-2023
5 Mins 873 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-02-2023
6 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 13-02-2023
4 Mins 885 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 16-02-2023
4 Mins 791 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-02-2023
4 Mins 670 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-02-2023
5 Mins 852 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 23-02-2023
4 Mins 790 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-02-2023
5 Mins 691 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 27-02-2023
5 Mins 814 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 02-03-2023
5 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 05-03-2023
5 Mins 685 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 06-03-2023
5 Mins 836 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-03-2023
4 Mins 801 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 12-03-2023
5 Mins 638 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 13-03-2023
6 Mins 631 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்