கற்றாழை

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 57.58k படித்தவர்கள் | 3.2 out of 5 (21 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing58 அத்தியாயங்கள்
வானம் பார்த்த கிராமமொன்றில் மூன்று பெண்கள் இருக்கும் வீட்டில் இரண்டாவதாகப் பிறந்த மணிமேகலை போராட்ட வாழ்வைப் பேசும் நாவல் இது. கற்றாழை மாதிரி எந்த இடத்திலும் தன்னை உயிர்ப்பித்துக் கொள்கிற மணிமேகலை தன் பிறந்த வீடு, புகுந்த வீடு என அனைத்து இடங்களிலும் ஆதரவு இல்லாமலேயே இருக்கிறாள். பிறந்த வீட்டில் தன்னைப் பள்ளிக்குப் போக விடாமல் செய்த அக்கா பூரணம், அவள் பாசம் வைத்திருக்கிற தங்கை வளர்மதி, தாய் பாக்கியம், தந்தை மாணிக்கம் என இவர்களோடு எளிய வாழ்க்கை வாழ்கிறாள் மணிமேகலை. தனக்கு பார்க்கிற முதல் மாப்பிள்ளை சங்கரன் தற்கொலை செய்து கொள்கிற போது தொடங்குகிற ஏமாற்றம், இன்னொருத்தியோடு பழகிக் கொண்டிருந்த செல்வராசுவோடு திருமணம் செய்து மகள் கலா பிறப்பது வரை தொடர்கிறது. தங்கை வளர்மதியின் ஆதரவில் மணிமேகலையின் மகள் கலா வளர்கிறாள். இடையில் செல்வராசு வந்து அழைத்தும் அவனுடைய மோசமான பேச்சைக் கேட்டு, அவனோடு செல்ல மறுக்கிறாள். பின்னர் பிழைக்க வழிதேடி திருப்பூருக்கு வரும் மணிமேகலைக்கு, தன்னை போலவே சிரமத்தில் இருக்கும் சில பெண்களோடு பழக்கம் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகான மணிமேகலையின் புதிய வாழ்வில் நடக்கும் சம்பவங்களை விவரிக்கிறது, கற்றாழை நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
21 ரேட்டிங்ஸ்
3.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"radhika sing ravishankar"

good onee

"Soma Sundaram"

மணிமேகலை கதாபாத்திரம் சூப்பர் 👌Read more

"Soma Sundaram"

மணிமேகலை கதாபாத்திரம் சூப்பர் ஃ👌Read more

"Soma Sundaram"

மணிமேகலை கதாபாத்திரம் சூப்பர் ஃ👌Read more

6 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2022
6 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-11-2022
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-11-2022
6 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 10-11-2022
6 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-11-2022
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-11-2022
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-11-2022
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2022
7 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-11-2022
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-11-2022
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2022
5 Mins 921 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-11-2022
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-12-2022
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2022
5 Mins 963 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-12-2022
6 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-12-2022
5 Mins 960 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2022
5 Mins 870 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-12-2022
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-12-2022
7 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2022
5 Mins 900 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-12-2022
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-12-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2022
5 Mins 867 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-12-2022
6 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-12-2022
4 Mins 983 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-01-2023
5 Mins 829 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-01-2023
6 Mins 928 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2023
5 Mins 910 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-01-2023
5 Mins 802 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-01-2023
5 Mins 915 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2023
5 Mins 910 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-01-2023
5 Mins 746 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 16-01-2023
5 Mins 860 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-01-2023
5 Mins 885 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-01-2023
5 Mins 809 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 23-01-2023
4 Mins 851 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-01-2023
5 Mins 834 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 29-01-2023
5 Mins 738 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 30-01-2023
5 Mins 907 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-02-2023
4 Mins 863 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 05-02-2023
4 Mins 738 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-02-2023
4 Mins 939 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-02-2023
5 Mins 921 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-02-2023
6 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 13-02-2023
4 Mins 938 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 16-02-2023
4 Mins 842 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-02-2023
4 Mins 722 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-02-2023
5 Mins 905 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 23-02-2023
4 Mins 842 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-02-2023
5 Mins 747 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 27-02-2023
5 Mins 865 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 02-03-2023
5 Mins 861 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 05-03-2023
5 Mins 752 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 06-03-2023
5 Mins 898 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-03-2023
4 Mins 868 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 12-03-2023
5 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 13-03-2023
6 Mins 796 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்