கற்றாழை

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 12,487 படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing16 அத்தியாயங்கள்
வானம் பார்த்த கிராமமொன்றில் மூன்று பெண்கள் இருக்கும் வீட்டில் இரண்டாவதாகப் பிறந்த மணிமேகலை போராட்ட வாழ்வைப் பேசும் நாவல் இது. கற்றாழை மாதிரி எந்த இடத்திலும் தன்னை உயிர்ப்பித்துக் கொள்கிற மணிமேகலை தன் பிறந்த வீடு, புகுந்த வீடு என அனைத்து இடங்களிலும் ஆதரவு இல்லாமலேயே இருக்கிறாள். பிறந்த வீட்டில் தன்னைப் பள்ளிக்குப் போக விடாமல் செய்த அக்கா பூரணம், அவள் பாசம் வைத்திருக்கிற தங்கை வளர்மதி, தாய் பாக்கியம், தந்தை மாணிக்கம் என இவர்களோடு எளிய வாழ்க்கை வாழ்கிறாள் மணிமேகலை. தனக்கு பார்க்கிற முதல் மாப்பிள்ளை சங்கரன் தற்கொலை செய்து கொள்கிற போது தொடங்குகிற ஏமாற்றம், இன்னொருத்தியோடு பழகிக் கொண்டிருந்த செல்வராசுவோடு திருமணம் செய்து மகள் கலா பிறப்பது வரை தொடர்கிறது. தங்கை வளர்மதியின் ஆதரவில் மணிமேகலையின் மகள் கலா வளர்கிறாள். இடையில் செல்வராசு வந்து அழைத்தும் அவனுடைய மோசமான பேச்சைக் கேட்டு, அவனோடு செல்ல மறுக்கிறாள். பின்னர் பிழைக்க வழிதேடி திருப்பூருக்கு வரும் மணிமேகலைக்கு, தன்னை போலவே சிரமத்தில் இருக்கும் சில பெண்களோடு பழக்கம் ஏற்படுகிறது. அதன் பிறகான மணிமேகலையின் புதிய வாழ்வில் நடக்கும் சம்பவங்களை விவரிக்கிறது, கற்றாழை நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bhuvaneswari Lakshmanan"

இந்த எழுத்தாளர் ஏன் எப்பவும் சோகமா எழுதுரார்னு தெரியல....எல்லாருக்கும் வாழ்...Read more

"Jaimoorthy Kjm"

அருமையான கதை

"Akshitha Lakshmi"

வட்டார மொழி கதை.

"Sathiya Bama"

𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗸.𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗶𝘇𝗵 𝘀𝗲𝗹𝘃𝗶 𝗺𝗮𝗺,𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗽𝗮𝗱𝗶𝗸𝗸𝗶𝗿𝗲𝗻.𝗴𝗼𝗼𝗱 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆Read more

6 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2022
6 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-11-2022
5 Mins 829 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-11-2022
6 Mins 950 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 10-11-2022
6 Mins 852 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-11-2022
5 Mins 684 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 14-11-2022
4 Mins 741 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-11-2022
5 Mins 728 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2022
7 Mins 625 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 21-11-2022
5 Mins 684 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 24-11-2022
5 Mins 701 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2022
5 Mins 579 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-11-2022
4 Mins 642 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-12-2022
4 Mins 631 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2022
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-12-2022
6 Mins 253 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-12-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-12-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-12-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-12-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-12-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-12-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-12-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-01-2023
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 16-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 19-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 23-01-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 26-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 29-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 30-01-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 05-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-02-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-02-2023
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 13-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 16-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 19-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-02-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 23-02-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 26-02-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 27-02-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 02-03-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 05-03-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 06-03-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-03-2023
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 12-03-2023
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 13-03-2023
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்