மணிபல்லவம் - பாகம் 1

By நா.பார்த்தசாரதி 59,095 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Romance Mini-SeriesEnded39 அத்தியாயங்கள்
சுரமஞ்சரியிலிருந்து முகுந்தபட்டர் வரை எல்லோரும் கதாநாயகனாகிய இளங்குமரனுக்குத் தோற்றுப்போவதாக அவனிடமே சொல்கிறார்கள். அவனோ யாரையுமே வென்றதாக ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறான். இறுதிவரை பிடிவாதமாக அன்பு செய்து அவனை வென்றவளாகிய சுரமஞ்சரியும்கூட, தான் வெற்றிபெற்றதை மறந்து அவனுக்குத் தோற்றதாகவே அவனிடம் சொல்கிறாள். தோற்றத்தால் மட்டுமல்லாமல், குணங்களாலும் மிக அழகியவன் இவன். இந்தக் கதையில் எல்லாக் கதாபத்திரங்களுமே இளங்குமரனுடைய குண அழகை ஏதோ ஒரு வகையில் ரசிக்கிறார்கள். இளங்குமரனின் வாழ்க்கை ஓர் அழகிய தத்துவமாக மிளிர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Pushpa Selvakumar"

very interesting story..

"Karthick .d"

அருமையான எழுத்து நடை

"Parimala Devi"

கதை படிக்க விறுவிறுப்பாக உள்ளது. இரண்டாம் பாகம் விரைவில் எதிர்பார்க்கிறேன்Read more

"Jainul Abideen"

அருமையான கதை

7 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
6 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
3 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
5 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
6 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்