மணிபல்லவம் - பாகம் 1

By நா.பார்த்தசாரதி 50,457 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Romance Mini-SeriesEnded39 அத்தியாயங்கள்
சுரமஞ்சரியிலிருந்து முகுந்தபட்டர் வரை எல்லோரும் கதாநாயகனாகிய இளங்குமரனுக்குத் தோற்றுப்போவதாக அவனிடமே சொல்கிறார்கள். அவனோ யாரையுமே வென்றதாக ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கிறான். இறுதிவரை பிடிவாதமாக அன்பு செய்து அவனை வென்றவளாகிய சுரமஞ்சரியும்கூட, தான் வெற்றிபெற்றதை மறந்து அவனுக்குத் தோற்றதாகவே அவனிடம் சொல்கிறாள். தோற்றத்தால் மட்டுமல்லாமல், குணங்களாலும் மிக அழகியவன் இவன். இந்தக் கதையில் எல்லாக் கதாபத்திரங்களுமே இளங்குமரனுடைய குண அழகை ஏதோ ஒரு வகையில் ரசிக்கிறார்கள். இளங்குமரனின் வாழ்க்கை ஓர் அழகிய தத்துவமாக மிளிர்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Pushpa Selvakumar"

very interesting story..

"Parimala Devi"

கதை படிக்க விறுவிறுப்பாக உள்ளது. இரண்டாம் பாகம் விரைவில் எதிர்பார்க்கிறேன்Read more

"Jainul Abideen"

அருமையான கதை

"Bhuvanesh Thangavel"

அருமையான கதை நகர்வு

7 Mins 4.79k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
7 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
6 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
3 Mins 938 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
5 Mins 964 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
4 Mins 960 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
6 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
5 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்