அகல் விளக்கு

By மு. வரதராசன் 29.52k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
சந்திரன் தனது உயர்கல்விக்காக பெரிய காஞ்சியில் இருந்து வாலாசாவுக்கு வருகிறான். அங்கு அவனுக்கு வேலய்யனின் நட்பு கிடைக்கிறது. இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாகின்றனர். சந்திரன் அழகன். பணக்கார வீட்டுப் பையன். வேலய்யன் நடுத்தர குடும்பத்து பின்னணியில் வளர்ந்தவன். இவர்களது நட்பால் இரண்டு குடும்பத்துக்கும் நெருக்கம் ஏற்படுகிறது. பள்ளிப் படிப்புக்கு பின் வேலய்யனை பிரிந்து சந்திரன் சென்னைக்கு செல்கிறான். கல்லூரி படிப்பு, நாடக நடிப்பு என அவனது வாழ்க்கை மாறுகிறது. அங்கு மீண்டும் அவனைப் பார்க்கும் வேலய்யனோடு பழகுவதையே சந்திரன் தவிர்க்கிறான். இதற்கிடையே, சந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட காதல் தோல்வியால் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமலேயே காணாமல் போகிறான். அவனை வேலய்யனும், சந்திரன் குடும்பத்தினரும் தேடத் தொடங்குகின்றனர். காணாமல் போன சந்திரனின் நிலை என்ன என்பதுதான் இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Akshitha Lakshmi"

நல்ல கதை. 👌👌👌👌👌

"velanganni samayal plus etc"

இன்று முதல் படிக்கத் தொடங்குகிறேன்.Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

super story

"sathiyanarayanan d"

கதை அருமை.சந்திரனின் நிலை பரிதாபத்திற்குரியது.Read more

4 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 17-10-2022
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-10-2022
5 Mins 889 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 17-10-2022
5 Mins 752 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 17-10-2022
5 Mins 760 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-10-2022
5 Mins 743 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-10-2022
4 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-10-2022
5 Mins 635 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 17-10-2022
5 Mins 586 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 17-10-2022
4 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 17-10-2022
5 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 17-10-2022
5 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2022
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 17-10-2022
5 Mins 487 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-10-2022
5 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-10-2022
5 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-10-2022
5 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 17-10-2022
5 Mins 499 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-10-2022
4 Mins 486 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-10-2022
5 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-10-2022
5 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 17-10-2022
5 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-10-2022
5 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-10-2022
4 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2022
4 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-10-2022
5 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 17-10-2022
5 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-10-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-10-2022
5 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-10-2022
5 Mins 432 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 17-10-2022
3 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-10-2022
5 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 17-10-2022
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2022
4 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 17-10-2022
5 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-10-2022
5 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-10-2022
4 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 17-10-2022
4 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-10-2022
5 Mins 422 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 17-10-2022
5 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 17-10-2022
5 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 17-10-2022
5 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 17-10-2022
5 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 17-10-2022
4 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 17-10-2022
4 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-10-2022
4 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 17-10-2022
5 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 17-10-2022
5 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-10-2022
4 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 17-10-2022
5 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 17-10-2022
4 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-10-2022
6 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 17-10-2022
4 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 17-10-2022
4 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 17-10-2022
5 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 17-10-2022
4 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 17-10-2022
4 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 17-10-2022
3 Mins 578 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்