அகல் விளக்கு

By மு. வரதராசன் 20,175 படித்தவர்கள் | 3.3 out of 5 (3 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
சந்திரன் தனது உயர்கல்விக்காக பெரிய காஞ்சியில் இருந்து வாலாசாவுக்கு வருகிறான். அங்கு அவனுக்கு வேலய்யனின் நட்பு கிடைக்கிறது. இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாகின்றனர். சந்திரன் அழகன். பணக்கார வீட்டுப் பையன். வேலய்யன் நடுத்தர குடும்பத்து பின்னணியில் வளர்ந்தவன். இவர்களது நட்பால் இரண்டு குடும்பத்துக்கும் நெருக்கம் ஏற்படுகிறது. பள்ளிப் படிப்புக்கு பின் வேலய்யனை பிரிந்து சந்திரன் சென்னைக்கு செல்கிறான். கல்லூரி படிப்பு, நாடக நடிப்பு என அவனது வாழ்க்கை மாறுகிறது. அங்கு மீண்டும் அவனைப் பார்க்கும் வேலய்யனோடு பழகுவதையே சந்திரன் தவிர்க்கிறான். இதற்கிடையே, சந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட காதல் தோல்வியால் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமலேயே காணாமல் போகிறான். அவனை வேலய்யனும், சந்திரன் குடும்பத்தினரும் தேடத் தொடங்குகின்றனர். காணாமல் போன சந்திரனின் நிலை என்ன என்பதுதான் இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
3 ரேட்டிங்ஸ்
3.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Akshitha Lakshmi"

நல்ல கதை. 👌👌👌👌👌

"sathiyanarayanan d"

கதை அருமை.சந்திரனின் நிலை பரிதாபத்திற்குரியது.Read more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

கதை நன்றாக உள்ளது

"Vasant Ravee"

think about friendship... wait and confirm later

4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 17-10-2022
4 Mins 712 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-10-2022
5 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 17-10-2022
5 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 17-10-2022
5 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-10-2022
5 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-10-2022
4 Mins 454 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-10-2022
5 Mins 443 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 17-10-2022
5 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 17-10-2022
4 Mins 390 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 17-10-2022
5 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 17-10-2022
5 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2022
4 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 17-10-2022
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-10-2022
5 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-10-2022
5 Mins 355 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-10-2022
5 Mins 350 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 17-10-2022
5 Mins 355 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-10-2022
4 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-10-2022
5 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-10-2022
5 Mins 335 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 17-10-2022
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-10-2022
5 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-10-2022
4 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2022
4 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-10-2022
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 17-10-2022
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-10-2022
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-10-2022
5 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-10-2022
5 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 17-10-2022
3 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-10-2022
5 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 17-10-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2022
4 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 17-10-2022
5 Mins 275 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-10-2022
5 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-10-2022
4 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 17-10-2022
4 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-10-2022
5 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 17-10-2022
5 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 17-10-2022
5 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 17-10-2022
5 Mins 311 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 17-10-2022
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 17-10-2022
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 17-10-2022
4 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-10-2022
4 Mins 286 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 17-10-2022
5 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 17-10-2022
5 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-10-2022
4 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 17-10-2022
5 Mins 265 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 17-10-2022
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-10-2022
6 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 17-10-2022
4 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 17-10-2022
4 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 17-10-2022
5 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 17-10-2022
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 17-10-2022
4 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 17-10-2022
3 Mins 374 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்