அகல் விளக்கு

By மு. வரதராசன் 27.28k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (4 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
சந்திரன் தனது உயர்கல்விக்காக பெரிய காஞ்சியில் இருந்து வாலாசாவுக்கு வருகிறான். அங்கு அவனுக்கு வேலய்யனின் நட்பு கிடைக்கிறது. இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாகின்றனர். சந்திரன் அழகன். பணக்கார வீட்டுப் பையன். வேலய்யன் நடுத்தர குடும்பத்து பின்னணியில் வளர்ந்தவன். இவர்களது நட்பால் இரண்டு குடும்பத்துக்கும் நெருக்கம் ஏற்படுகிறது. பள்ளிப் படிப்புக்கு பின் வேலய்யனை பிரிந்து சந்திரன் சென்னைக்கு செல்கிறான். கல்லூரி படிப்பு, நாடக நடிப்பு என அவனது வாழ்க்கை மாறுகிறது. அங்கு மீண்டும் அவனைப் பார்க்கும் வேலய்யனோடு பழகுவதையே சந்திரன் தவிர்க்கிறான். இதற்கிடையே, சந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட காதல் தோல்வியால் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமலேயே காணாமல் போகிறான். அவனை வேலய்யனும், சந்திரன் குடும்பத்தினரும் தேடத் தொடங்குகின்றனர். காணாமல் போன சந்திரனின் நிலை என்ன என்பதுதான் இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
4 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Akshitha Lakshmi"

நல்ல கதை. 👌👌👌👌👌

"velanganni samayal plus etc"

இன்று முதல் படிக்கத் தொடங்குகிறேன்.Read more

"sathiyanarayanan d"

கதை அருமை.சந்திரனின் நிலை பரிதாபத்திற்குரியது.Read more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

கதை நன்றாக உள்ளது

4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 17-10-2022
4 Mins 976 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-10-2022
5 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 17-10-2022
5 Mins 704 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 17-10-2022
5 Mins 713 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-10-2022
5 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-10-2022
4 Mins 604 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-10-2022
5 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 17-10-2022
5 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 17-10-2022
4 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 17-10-2022
5 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 17-10-2022
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2022
4 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 17-10-2022
5 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-10-2022
5 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-10-2022
5 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-10-2022
5 Mins 456 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 17-10-2022
5 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-10-2022
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-10-2022
5 Mins 454 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-10-2022
5 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 17-10-2022
5 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-10-2022
5 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-10-2022
4 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2022
4 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-10-2022
5 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 17-10-2022
5 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-10-2022
5 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-10-2022
5 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-10-2022
5 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 17-10-2022
3 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-10-2022
5 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 17-10-2022
5 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2022
4 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 17-10-2022
5 Mins 371 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-10-2022
5 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-10-2022
4 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 17-10-2022
4 Mins 374 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-10-2022
5 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 17-10-2022
5 Mins 384 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 17-10-2022
5 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 17-10-2022
5 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 17-10-2022
5 Mins 416 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 17-10-2022
4 Mins 386 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 17-10-2022
4 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-10-2022
4 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 17-10-2022
5 Mins 374 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 17-10-2022
5 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-10-2022
4 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 17-10-2022
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 17-10-2022
4 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-10-2022
6 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 17-10-2022
4 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 17-10-2022
4 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 17-10-2022
5 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 17-10-2022
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 17-10-2022
4 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 17-10-2022
3 Mins 533 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்