அகல் விளக்கு

By மு. வரதராசன் 30.13k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
சந்திரன் தனது உயர்கல்விக்காக பெரிய காஞ்சியில் இருந்து வாலாசாவுக்கு வருகிறான். அங்கு அவனுக்கு வேலய்யனின் நட்பு கிடைக்கிறது. இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாகின்றனர். சந்திரன் அழகன். பணக்கார வீட்டுப் பையன். வேலய்யன் நடுத்தர குடும்பத்து பின்னணியில் வளர்ந்தவன். இவர்களது நட்பால் இரண்டு குடும்பத்துக்கும் நெருக்கம் ஏற்படுகிறது. பள்ளிப் படிப்புக்கு பின் வேலய்யனை பிரிந்து சந்திரன் சென்னைக்கு செல்கிறான். கல்லூரி படிப்பு, நாடக நடிப்பு என அவனது வாழ்க்கை மாறுகிறது. அங்கு மீண்டும் அவனைப் பார்க்கும் வேலய்யனோடு பழகுவதையே சந்திரன் தவிர்க்கிறான். இதற்கிடையே, சந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட காதல் தோல்வியால் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமலேயே காணாமல் போகிறான். அவனை வேலய்யனும், சந்திரன் குடும்பத்தினரும் தேடத் தொடங்குகின்றனர். காணாமல் போன சந்திரனின் நிலை என்ன என்பதுதான் இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Akshitha Lakshmi"

நல்ல கதை. 👌👌👌👌👌

"velanganni samayal plus etc"

இன்று முதல் படிக்கத் தொடங்குகிறேன்.Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

super story

"sathiyanarayanan d"

கதை அருமை.சந்திரனின் நிலை பரிதாபத்திற்குரியது.Read more

4 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 17-10-2022
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-10-2022
5 Mins 908 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 17-10-2022
5 Mins 768 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 17-10-2022
5 Mins 779 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-10-2022
5 Mins 759 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 17-10-2022
4 Mins 666 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 17-10-2022
5 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 17-10-2022
5 Mins 595 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 17-10-2022
4 Mins 574 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 17-10-2022
5 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 17-10-2022
5 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2022
4 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 17-10-2022
5 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-10-2022
5 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 17-10-2022
5 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 17-10-2022
5 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 17-10-2022
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 17-10-2022
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-10-2022
5 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-10-2022
5 Mins 506 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 17-10-2022
5 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 17-10-2022
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-10-2022
4 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-10-2022
4 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-10-2022
5 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 17-10-2022
5 Mins 445 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-10-2022
5 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 17-10-2022
5 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 17-10-2022
5 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 17-10-2022
3 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 17-10-2022
5 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 17-10-2022
5 Mins 419 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2022
4 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 17-10-2022
5 Mins 417 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-10-2022
5 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 17-10-2022
4 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 17-10-2022
4 Mins 414 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-10-2022
5 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 17-10-2022
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 17-10-2022
5 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 17-10-2022
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 17-10-2022
5 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 17-10-2022
4 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 17-10-2022
4 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-10-2022
4 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 17-10-2022
5 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 17-10-2022
5 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-10-2022
4 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 17-10-2022
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 17-10-2022
4 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-10-2022
6 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 17-10-2022
4 Mins 405 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 17-10-2022
4 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 17-10-2022
5 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 17-10-2022
4 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 17-10-2022
4 Mins 414 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 17-10-2022
3 Mins 596 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்