அரும்பு அம்புகள் - பாகம் 2

By கல்கி 28.18k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மீது காதல் கொள்கிறான். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good story...

"Vijaya Bps"

அரும்பு அம்புகள் 3வது பாகம் வேண்டும்pleaseRead more

"Karthik448 BCS"

அருமையான திருப்பங்கள்

"VijayaBaskaran Rajendran"

விறுவிறுப்பு ஒரு நோடி கூட குறையவில்லை...Read more

4 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 963 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 912 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 881 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 857 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 856 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 889 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 848 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 824 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
3 Mins 784 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 790 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 800 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
7 Mins 812 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 794 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
2 Mins 794 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 795 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 745 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 771 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 779 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 800 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
3 Mins 793 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 776 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 807 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 946 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
1 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்