அரும்பு அம்புகள் - பாகம் 2

By கல்கி 22,762 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மீது காதல் கொள்கிறான். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good story...

"Vijaya Bps"

அரும்பு அம்புகள் 3வது பாகம் வேண்டும்pleaseRead more

"Karthik448 BCS"

அருமையான திருப்பங்கள்

"VijayaBaskaran Rajendran"

விறுவிறுப்பு ஒரு நோடி கூட குறையவில்லை...Read more

4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 812 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 781 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 745 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 715 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 679 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 685 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 707 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 688 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 662 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 654 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 645 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 624 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
3 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 654 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 667 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
7 Mins 656 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
2 Mins 641 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 630 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 648 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
3 Mins 631 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 617 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 757 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
1 Mins 903 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்