அரும்பு அம்புகள் - பாகம் 2

By கல்கி 12,511 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரினால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மேல் காதல் கொள்கிறார். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் மீதிக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Bps"

அரும்பு அம்புகள் 3வது பாகம் வேண்டும்pleaseRead more

"VijayaBaskaran Rajendran"

விறுவிறுப்பு ஒரு நோடி கூட குறையவில்லை...Read more

"arun priya"

ஏற்கனவே நான் வாசித்தது தான் என்றாலும், இங்கே மீண்டும் வாசிக்கிறேன்Read more

"Vijayalakshmi Palanikumar"

beststory

4 Mins 591 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 432 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 421 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 358 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
3 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 362 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
7 Mins 363 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 365 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
2 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 351 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
3 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
1 Mins 492 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்