அரும்பு அம்புகள் - பாகம் 2

By கல்கி 25,404 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மீது காதல் கொள்கிறான். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good story...

"Vijaya Bps"

அரும்பு அம்புகள் 3வது பாகம் வேண்டும்pleaseRead more

"Karthik448 BCS"

அருமையான திருப்பங்கள்

"VijayaBaskaran Rajendran"

விறுவிறுப்பு ஒரு நோடி கூட குறையவில்லை...Read more

4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 916 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 874 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 829 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 801 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 796 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 771 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 757 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 768 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 791 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 769 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 749 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 736 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 727 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 695 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
3 Mins 711 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 723 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
7 Mins 729 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
2 Mins 710 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 704 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 690 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 703 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 726 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
3 Mins 713 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 697 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 733 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 844 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
1 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்