அரும்பு அம்புகள் - பாகம் 2

By கல்கி 16,708 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரினால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மேல் காதல் கொள்கிறார். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் மீதிக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Bps"

அரும்பு அம்புகள் 3வது பாகம் வேண்டும்pleaseRead more

"Karthik448 BCS"

அருமையான திருப்பங்கள்

"VijayaBaskaran Rajendran"

விறுவிறுப்பு ஒரு நோடி கூட குறையவில்லை...Read more

"arun priya"

ஏற்கனவே நான் வாசித்தது தான் என்றாலும், இங்கே மீண்டும் வாசிக்கிறேன்Read more

4 Mins 756 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 538 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 522 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
3 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
7 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
2 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
4 Mins 453 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
5 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
3 Mins 464 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
4 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
3 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
1 Mins 665 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்