கள்வனின் காதலி

By கல்கி 63.19k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (18 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded54 அத்தியாயங்கள்
இயற்கையை ரசித்து காவிரிக் கரையிலேயே பகல் பொழுதைக் கழிக்கும் குணவதி கல்யாணி. சிறுவயதிலிருந்து அவள் மீது நேசம் வைக்கும் துடிப்பான இளைஞனாக வருகிறான் முத்தையா. ஆனால், கல்யாணிக்கு ஒரு முதியவரோடு திருமணம் ஆகிறது. முத்தையா சில துர்சம்பவங்களால் சிறை செல்ல நேர்ந்து, பிறகு திருடனாகவும் மாறிவிடுகிறான். கல்யாணியை மணந்துகொண்ட முதியவர் இறந்துபோகவும், இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் என்னவாகிறது என்று தன் வசீகர வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார் கல்கி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
18 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

இது ஏற்கனவே படித்த கதை நல்ல கதைRead more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

எப்பொழுதும் போல அருமை

"Arockiaraj Lourdusamy"

கல்கி அவர்களின் உன்னதமான படைப்ஞRead more

"Jaimoorthy Kjm"

super story

4 Mins 4.23k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2021
3 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-11-2021
4 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-11-2021
3 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-11-2021
4 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-11-2021
3 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-11-2021
3 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-11-2021
2 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-11-2021
3 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-11-2021
3 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-11-2021
3 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-11-2021
3 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-11-2021
2 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-11-2021
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-11-2021
3 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-11-2021
3 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-11-2021
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-11-2021
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 03-11-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-11-2021
3 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 03-11-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 03-11-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 03-11-2021
2 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-11-2021
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-11-2021
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 03-11-2021
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-11-2021
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 03-11-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-11-2021
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 03-11-2021
3 Mins 993 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 03-11-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-11-2021
4 Mins 989 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-11-2021
3 Mins 937 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-11-2021
4 Mins 936 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 03-11-2021
2 Mins 911 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 03-11-2021
2 Mins 935 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-11-2021
4 Mins 964 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 03-11-2021
3 Mins 942 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-11-2021
3 Mins 918 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-11-2021
3 Mins 922 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 03-11-2021
3 Mins 927 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-11-2021
3 Mins 892 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
4 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 03-11-2021
3 Mins 855 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 03-11-2021
4 Mins 862 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 03-11-2021
2 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-11-2021
4 Mins 891 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 03-11-2021
4 Mins 863 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 03-11-2021
3 Mins 918 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 03-11-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 03-11-2021
4 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்