கள்வனின் காதலி

By கல்கி 64.8k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded54 அத்தியாயங்கள்
இயற்கையை ரசித்து காவிரிக் கரையிலேயே பகல் பொழுதைக் கழிக்கும் குணவதி கல்யாணி. சிறுவயதிலிருந்து அவள் மீது நேசம் வைக்கும் துடிப்பான இளைஞனாக வருகிறான் முத்தையா. ஆனால், கல்யாணிக்கு ஒரு முதியவரோடு திருமணம் ஆகிறது. முத்தையா சில துர்சம்பவங்களால் சிறை செல்ல நேர்ந்து, பிறகு திருடனாகவும் மாறிவிடுகிறான். கல்யாணியை மணந்துகொண்ட முதியவர் இறந்துபோகவும், இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் என்னவாகிறது என்று தன் வசீகர வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார் கல்கி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

இது ஏற்கனவே படித்த கதை நல்ல கதைRead more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

எப்பொழுதும் போல அருமை

"Arockiaraj Lourdusamy"

கல்கி அவர்களின் உன்னதமான படைப்ஞRead more

"Jaimoorthy Kjm"

super story

4 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2021
3 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-11-2021
4 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-11-2021
3 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-11-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-11-2021
3 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-11-2021
3 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-11-2021
2 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-11-2021
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-11-2021
3 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-11-2021
3 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-11-2021
2 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-11-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-11-2021
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
3 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 03-11-2021
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-11-2021
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 03-11-2021
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 03-11-2021
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 03-11-2021
2 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-11-2021
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-11-2021
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 03-11-2021
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-11-2021
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 03-11-2021
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 03-11-2021
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 03-11-2021
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-11-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-11-2021
3 Mins 963 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-11-2021
4 Mins 961 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 03-11-2021
2 Mins 934 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 03-11-2021
2 Mins 962 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-11-2021
4 Mins 990 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 03-11-2021
3 Mins 970 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-11-2021
3 Mins 947 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-11-2021
3 Mins 951 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 03-11-2021
3 Mins 951 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-11-2021
3 Mins 915 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
4 Mins 910 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 03-11-2021
3 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 03-11-2021
4 Mins 887 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 03-11-2021
2 Mins 907 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-11-2021
4 Mins 916 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 03-11-2021
4 Mins 891 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 03-11-2021
3 Mins 944 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 03-11-2021
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 03-11-2021
4 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்