கள்வனின் காதலி

By கல்கி 57,559 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded54 அத்தியாயங்கள்
இயற்கையை ரசித்து காவிரிக் கரையிலேயே பகல் பொழுதைக் கழிக்கும் குணவதி கல்யாணி. சிறுவயதிலிருந்து அவள் மீது நேசம் வைக்கும் துடிப்பான இளைஞனாக வருகிறான் முத்தையா. ஆனால், கல்யாணிக்கு ஒரு முதியவரோடு திருமணம் ஆகிறது. முத்தையா சில துர்சம்பவங்களால் சிறை செல்ல நேர்ந்து, பிறகு திருடனாகவும் மாறிவிடுகிறான். கல்யாணியை மணந்துகொண்ட முதியவர் இறந்துபோகவும், இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் என்னவாகிறது என்று தன் வசீகர வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார் கல்கி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

இது ஏற்கனவே படித்த கதை நல்ல கதைRead more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

எப்பொழுதும் போல அருமை

"Arockiaraj Lourdusamy"

கல்கி அவர்களின் உன்னதமான படைப்ஞRead more

"Jaimoorthy Kjm"

super story

4 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2021
3 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-11-2021
4 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-11-2021
3 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-11-2021
4 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-11-2021
3 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-11-2021
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-11-2021
2 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-11-2021
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-11-2021
3 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-11-2021
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-11-2021
2 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-11-2021
3 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
3 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-11-2021
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 03-11-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-11-2021
3 Mins 985 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 03-11-2021
4 Mins 963 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 03-11-2021
3 Mins 919 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 03-11-2021
2 Mins 955 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-11-2021
3 Mins 955 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-11-2021
3 Mins 928 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-11-2021
4 Mins 990 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 03-11-2021
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-11-2021
3 Mins 939 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 03-11-2021
4 Mins 926 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-11-2021
3 Mins 927 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 03-11-2021
3 Mins 902 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 03-11-2021
4 Mins 905 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-11-2021
4 Mins 888 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-11-2021
3 Mins 845 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-11-2021
4 Mins 847 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 03-11-2021
2 Mins 824 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 03-11-2021
2 Mins 846 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-11-2021
4 Mins 868 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 03-11-2021
3 Mins 852 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-11-2021
3 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-11-2021
3 Mins 838 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 03-11-2021
3 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-11-2021
3 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
4 Mins 805 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 03-11-2021
3 Mins 770 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 03-11-2021
4 Mins 782 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 03-11-2021
2 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-11-2021
4 Mins 806 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 03-11-2021
4 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 03-11-2021
3 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 03-11-2021
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 03-11-2021
4 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்