கள்வனின் காதலி

By கல்கி 45,980 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded54 அத்தியாயங்கள்
இயற்கையை ரசித்து காவிரிக் கரையிலேயே பகல் பொழுதைக் கழிக்கும் குணவதி கல்யாணி. சிறுவயதிலிருந்து அவள் மீது நேசம் வைக்கும் துடிப்பான இளைஞனாக வருகிறான் முத்தையா. ஆனால், கல்யாணிக்கு ஒரு முதியவரோடு திருமணம் ஆகிறது. முத்தையா சில துர்சம்பவங்களால் சிறை செல்ல நேர்ந்து, பிறகு திருடனாகவும் மாறிவிடுகிறான். கல்யாணியை மணந்துகொண்ட முதியவர் இறந்துபோகவும், இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் என்னவாகிறது என்று தன் வசீகர வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார் கல்கி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

இது ஏற்கனவே படித்த கதை நல்ல கதைRead more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

எப்பொழுதும் போல அருமை

"Arockiaraj Lourdusamy"

கல்கி அவர்களின் உன்னதமான படைப்ஞRead more

"Jaimoorthy Kjm"

super story

4 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2021
3 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-11-2021
4 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-11-2021
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-11-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-11-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-11-2021
3 Mins 965 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-11-2021
2 Mins 902 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-11-2021
3 Mins 924 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-11-2021
3 Mins 910 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-11-2021
3 Mins 883 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-11-2021
3 Mins 827 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-11-2021
2 Mins 816 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-11-2021
3 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
3 Mins 837 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-11-2021
3 Mins 822 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-11-2021
3 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-11-2021
3 Mins 843 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-11-2021
3 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
3 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 03-11-2021
4 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-11-2021
3 Mins 789 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 03-11-2021
4 Mins 763 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 03-11-2021
3 Mins 734 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 03-11-2021
2 Mins 763 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-11-2021
3 Mins 769 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-11-2021
3 Mins 745 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-11-2021
4 Mins 799 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 03-11-2021
4 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-11-2021
3 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 03-11-2021
4 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-11-2021
3 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 03-11-2021
3 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 03-11-2021
4 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-11-2021
4 Mins 713 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-11-2021
3 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-11-2021
4 Mins 677 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 03-11-2021
2 Mins 662 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 03-11-2021
2 Mins 671 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-11-2021
4 Mins 697 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 03-11-2021
3 Mins 685 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-11-2021
3 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-11-2021
3 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 03-11-2021
3 Mins 669 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-11-2021
3 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
4 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 03-11-2021
3 Mins 622 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 03-11-2021
4 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 03-11-2021
2 Mins 636 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-11-2021
4 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 03-11-2021
4 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 03-11-2021
3 Mins 673 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 03-11-2021
4 Mins 853 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 03-11-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்