கள்வனின் காதலி

By கல்கி 65.56k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (20 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded54 அத்தியாயங்கள்
இயற்கையை ரசித்து காவிரிக் கரையிலேயே பகல் பொழுதைக் கழிக்கும் குணவதி கல்யாணி. சிறுவயதிலிருந்து அவள் மீது நேசம் வைக்கும் துடிப்பான இளைஞனாக வருகிறான் முத்தையா. ஆனால், கல்யாணிக்கு ஒரு முதியவரோடு திருமணம் ஆகிறது. முத்தையா சில துர்சம்பவங்களால் சிறை செல்ல நேர்ந்து, பிறகு திருடனாகவும் மாறிவிடுகிறான். கல்யாணியை மணந்துகொண்ட முதியவர் இறந்துபோகவும், இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் என்னவாகிறது என்று தன் வசீகர வார்த்தைகளில் விவரிக்கிறார் கல்கி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
20 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

இது ஏற்கனவே படித்த கதை நல்ல கதைRead more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

எப்பொழுதும் போல அருமை

"Radha Ravikumar"

nalla eruku

"Arockiaraj Lourdusamy"

கல்கி அவர்களின் உன்னதமான படைப்ஞRead more

4 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-11-2021
3 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-11-2021
4 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 03-11-2021
3 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 03-11-2021
4 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-11-2021
3 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 03-11-2021
3 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 03-11-2021
2 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-11-2021
3 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 03-11-2021
3 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-11-2021
3 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 03-11-2021
3 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 03-11-2021
2 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-11-2021
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
3 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-11-2021
3 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-11-2021
3 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 03-11-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 03-11-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-11-2021
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 03-11-2021
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 03-11-2021
3 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 03-11-2021
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 03-11-2021
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 03-11-2021
2 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-11-2021
3 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 03-11-2021
3 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-11-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 03-11-2021
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 03-11-2021
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 03-11-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 03-11-2021
3 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 03-11-2021
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 03-11-2021
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 03-11-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 03-11-2021
3 Mins 973 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 03-11-2021
4 Mins 971 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 03-11-2021
2 Mins 945 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 03-11-2021
2 Mins 973 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 03-11-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 03-11-2021
3 Mins 982 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-11-2021
3 Mins 958 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-11-2021
3 Mins 964 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 03-11-2021
3 Mins 961 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-11-2021
3 Mins 925 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
4 Mins 919 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 03-11-2021
3 Mins 893 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 03-11-2021
4 Mins 899 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 03-11-2021
2 Mins 918 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 03-11-2021
4 Mins 926 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 03-11-2021
4 Mins 901 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 03-11-2021
3 Mins 956 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 03-11-2021
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 03-11-2021
4 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்