அலை ஓசை - பாகம் 4 - பிரளயம்

By கல்கி 17.47k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
லலிதாவும் அவள் அத்தை மகள் சீதாவும் நெருங்கிய தோழிகள். ராகவனுக்கு தாரிணியுடனான காதல் கைகூடவில்லை. பிறகு, அவன் சீதாவை மணந்துகொள்கிறான். லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா காங்கிரஸ்காரன். அவனும் தாரிணியும் நெருங்குகிறார்கள். இந்தச் சூழலில், தாரிணியை மீண்டும் சந்திக்கும் ராகவன், அவளையும் மணக்க விரும்புகிறான். தாரிணி நிராகரிக்கிறாள். சீதா - ராகவன் வாழ்க்கையானது பரஸ்பர சந்தேகத்தால் நரகமாகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவின்போது பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கொள்கிறாள் சீதா. தாரிணி தன் சொந்த அக்கா என்று அவளுக்குத் தெரியவருகிறது. பல இன்னல்களுக்குப் பின்னால் ராகவனின் மடியில் அவள் இறந்துபோகிறாள். சீதாவின் இறுதி ஆசைப்படி ராகவனும் தாரிணியும் மணந்துகொள்கிறார்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"maari"

really good

"maari"

good one..

"Susithra Krishnan"

Fabulous!!! what a novel!!!

"manoj mano"

it shows that period in front of us

6 Mins 666 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 425 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 435 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 444 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
9 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
8 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 401 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 390 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
8 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
10 Mins 404 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
8 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
1 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 386 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
7 Mins 415 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
8 Mins 425 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
9 Mins 403 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
9 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
8 Mins 396 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 366 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
6 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
3 Mins 348 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
8 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
6 Mins 371 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
7 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
5 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
4 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
5 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-01-2021
5 Mins 384 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-01-2021
5 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-01-2021
6 Mins 510 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்