அலை ஓசை - பாகம் 4 - பிரளயம்

By கல்கி 14,211 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
லலிதாவும் அவள் அத்தை மகள் சீதாவும் நெருங்கிய தோழிகள். ராகவனுக்கு தாரிணியுடனான காதல் கைகூடவில்லை. பிறகு, அவன் சீதாவை மணந்துகொள்கிறான். லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா காங்கிரஸ்காரன். அவனும் தாரிணியும் நெருங்குகிறார்கள். இந்தச் சூழலில், தாரிணியை மீண்டும் சந்திக்கும் ராகவன், அவளையும் மணக்க விரும்புகிறான். தாரிணி நிராகரிக்கிறாள். சீதா - ராகவன் வாழ்க்கையானது பரஸ்பர சந்தேகத்தால் நரகமாகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவின்போது பாகிஸ்தானில் மாட்டிக்கொள்கிறாள் சீதா. தாரிணி தன் சொந்த அக்கா என்று அவளுக்குத் தெரியவருகிறது. பல இன்னல்களுக்குப் பின்னால் ராகவனின் மடியில் அவள் இறந்துபோகிறாள். சீதாவின் இறுதி ஆசைப்படி ராகவனும் தாரிணியும் மணந்துகொள்கிறார்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"maari"

really good

"maari"

good one..

"Susithra Krishnan"

Fabulous!!! what a novel!!!

"manoj mano"

it shows that period in front of us

6 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 352 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 387 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 364 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
9 Mins 323 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
8 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 324 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 312 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 340 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
8 Mins 395 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
10 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
8 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
1 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
7 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
8 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
9 Mins 322 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
9 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
8 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
6 Mins 300 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
3 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 301 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
8 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
6 Mins 298 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
7 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
4 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
5 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-01-2021
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-01-2021
5 Mins 332 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-01-2021
6 Mins 422 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்