அலை ஓசை - பாகம் 4 - பிரளயம்

By கல்கி 7,520 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (4 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
லலிதாவும் அவள் அத்தை மகள் சீதாவும் நெருங்கிய தோழிகள். நல்ல வேலையில் இருக்கும் ராகவன், தாரிணியைக் காதலிக்கிறான். ஆனால், அது கைகூடவில்லை. லலிதாவைப் பெண் பார்க்க வரும் ராகவன், சீதாவை விரும்பி மணம் செய்துகொள்கிறான். லலிதாவின் அண்ணன் சூர்யா காங்கிரஸ்காரன். அவன் தாரிணியை ஒரு காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் சந்திக்கிறான். இருவரும் நெருங்குகிறார்கள். தாரிணியை மீண்டும் சந்திக்கும் ராகவன் அவளையும் மணக்க விரும்புகிறான். தாரிணி அவனை நிராகரிக்கிறாள். சீதா - ராகவன் வாழ்க்கை பரஸ்பர சந்தேகத்தால் நரகம் ஆகிறது. சில அதிசய தற்செயல் நிகழ்ச்சிகளால் சீதா - ராகவன் பிரிகிறார்கள், பிறகு சேர்கிறார்கள். இந்தியா - பாகிஸ்தான் பிரிவின்போது சீதா, பாகிஸ்தான் பக்கம் மாட்டிக்கொள்கிறாள். தாரிணி தன் சொந்த அக்கா என்று அவளுக்குத் தெரிய வருகிறது. பல துன்பங்களுக்குப் பின்னால் ராகவனின் மடியில் அவள் இறக்கிறாள். தாரிணி கை இழந்தும் கண்ணிழந்தும் கோரமான உருவத்தோடு இருந்தாலும், சீதாவின் இறுதி ஆசைப்படி ராகவனும் அவளும் மணந்துகொள்கிறார்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
4 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"manoj mano"

it shows that period in front of us

"arun priya"

முதன்மை கதைமாந்தர்களின் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த எதிர்பாராத திருப்பங்களை பதிவு...Read more

"SS Renuka"

சீதா கேட்ட அலை ஓசை இன்னும் இடைவிடாது கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது.Read more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

6 Mins 314 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
9 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
8 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
8 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
10 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
8 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
1 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
6 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
7 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
7 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
8 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
9 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
9 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
8 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
6 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
3 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
8 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
6 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
7 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
5 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
4 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
5 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-01-2021
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-01-2021
5 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-01-2021
6 Mins 233 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்