நந்திபுரம்

By இந்திரா செளந்தர்ராஜன் 2.35m படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (1634 ரேட்டிங்ஸ்)
Super Natural Literature & Fiction Mini-SeriesEnded71 அத்தியாயங்கள்
நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ளது நந்திபுரம். இங்குள்ள சிவன் கோயில் நந்தியின் காதில் சொல்லப்படும் பிரச்சினைகள் தீர்ந்துப் போவதாகவும், வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட புதையலை நந்தி பாதுகாப்பதாகவும் ஊர் நம்புகிறது. இதே ஊரில் வசிக்கும் மாடு மேய்க்கும் கிருஷ்ணன் மீது இடி விழவும், நடப்பதை முன்கூட்டியே கணிக்கும் ‘இஎஸ்பி பவர்’ அவனுக்குக் கிடைக்கிறது. கிருஷ்ணன் சொன்னால் மழை பெய்கிறது என்பதால், நந்திதான் கிருஷ்ணன் உருவத்தில் குறி சொல்கிறார் என நம்புகிறார்கள். ஒருபுறம் சித்தி அவனை வைத்து கல்லா கட்ட நினைக்கிறது. மறுபுறம் பிரபல டிவி நிறுவனம், அதன் தொகுப்பாளினி மீராவை வைத்து புதையலைத் தேடி தனது டிஆர்பி ரேட்டிங்கை உயர்த்திகொள்ள நினைக்கிறது. அதேநேரத்தில், தொல்பொருள் ஆய்வாளர், நம்பூதிரி இருவரும் புதையலை அடைய முயல்கிறார்கள். 360 வருடங்களுக்கு முந்தைய அந்தப் புதையல் கிடைக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1634 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ajip Karthi"

நல்ல இறையருள் கதை

"Renuka Murali"

அருமை விறுவிறுப்பு அமர்க்களம்Read more

"Krithika Sivaraman"

Excellent story...

"Dr.L.Ganesa moorthy"

super thrilling

6 Mins 102.21k படித்தவர்கள் 699 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
6 Mins 50.43k படித்தவர்கள் 553 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-04-2021
6 Mins 40.2k படித்தவர்கள் 340 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-04-2021
5 Mins 37.55k படித்தவர்கள் 274 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-04-2021
7 Mins 36.79k படித்தவர்கள் 263 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 16-04-2021
6 Mins 36.07k படித்தவர்கள் 302 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 20-04-2021
6 Mins 35.15k படித்தவர்கள் 358 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
6 Mins 35.39k படித்தவர்கள் 234 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
5 Mins 33.08k படித்தவர்கள் 199 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-04-2021
6 Mins 32.75k படித்தவர்கள் 211 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-05-2021
6 Mins 33.32k படித்தவர்கள் 311 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-05-2021
6 Mins 34.46k படித்தவர்கள் 221 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-05-2021
7 Mins 34.17k படித்தவர்கள் 237 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
7 Mins 34.63k படித்தவர்கள் 229 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-05-2021
7 Mins 34.65k படித்தவர்கள் 371 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-05-2021
7 Mins 35.3k படித்தவர்கள் 250 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-05-2021
7 Mins 35.35k படித்தவர்கள் 214 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-05-2021
7 Mins 36.32k படித்தவர்கள் 255 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-06-2021
7 Mins 37.29k படித்தவர்கள் 262 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-06-2021
6 Mins 35.33k படித்தவர்கள் 203 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-06-2021
8 Mins 36.77k படித்தவர்கள் 173 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-06-2021
8 Mins 38.61k படித்தவர்கள் 366 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-06-2021
8 Mins 36.44k படித்தவர்கள் 231 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-06-2021
8 Mins 39.69k படித்தவர்கள் 267 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-06-2021
8 Mins 35.32k படித்தவர்கள் 180 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-06-2021
7 Mins 33.77k படித்தவர்கள் 179 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
8 Mins 32.83k படித்தவர்கள் 175 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 29-06-2021
7 Mins 33.94k படித்தவர்கள் 162 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-07-2021
8 Mins 30.54k படித்தவர்கள் 154 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 04-07-2021
8 Mins 32.25k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 06-07-2021
7 Mins 32.67k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-07-2021
8 Mins 30.99k படித்தவர்கள் 156 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-07-2021
6 Mins 30.23k படித்தவர்கள் 187 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-07-2021
7 Mins 32.01k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-07-2021
7 Mins 29.11k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-07-2021
7 Mins 28.51k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-07-2021
8 Mins 29.77k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 23-07-2021
7 Mins 28.12k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-07-2021
8 Mins 28.1k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 27-07-2021
7 Mins 28.51k படித்தவர்கள் 103 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 30-07-2021
7 Mins 27.18k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-08-2021
5 Mins 28.08k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-08-2021
6 Mins 28.43k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 06-08-2021
6 Mins 26.99k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 08-08-2021
7 Mins 26.95k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 10-08-2021
7 Mins 28.35k படித்தவர்கள் 139 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 13-08-2021
7 Mins 27.12k படித்தவர்கள் 189 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 15-08-2021
7 Mins 27.3k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-08-2021
7 Mins 27.94k படித்தவர்கள் 102 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-08-2021
7 Mins 26.87k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 22-08-2021
8 Mins 26.71k படித்தவர்கள் 92 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2021
6 Mins 26.82k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-08-2021
8 Mins 26.68k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 29-08-2021
7 Mins 26.0k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-08-2021
6 Mins 27.78k படித்தவர்கள் 107 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 03-09-2021
7 Mins 26.98k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 05-09-2021
8 Mins 26.8k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 07-09-2021
7 Mins 27.35k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 10-09-2021
7 Mins 26.99k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 12-09-2021
7 Mins 31.12k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 14-09-2021
7 Mins 35.36k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 17-09-2021
8 Mins 30.97k படித்தவர்கள் 110 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 19-09-2021
8 Mins 29.32k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 21-09-2021
7 Mins 31.67k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 24-09-2021
8 Mins 31.53k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 26-09-2021
9 Mins 35.0k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 28-09-2021
8 Mins 37.7k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-10-2021
8 Mins 37.5k படித்தவர்கள் 100 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 03-10-2021
8 Mins 36.55k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 05-10-2021
10 Mins 34.34k படித்தவர்கள் 175 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 08-10-2021
9 Mins 27.52k படித்தவர்கள் 556 விவாதங்கள்