நந்திபுரம்

By இந்திரா செளந்தர்ராஜன் 2.35m படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (1634 ரேட்டிங்ஸ்)
Super Natural Literature & Fiction Mini-SeriesEnded71 அத்தியாயங்கள்
நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ளது நந்திபுரம். இங்குள்ள சிவன் கோயில் நந்தியின் காதில் சொல்லப்படும் பிரச்சினைகள் தீர்ந்துப் போவதாகவும், வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட புதையலை நந்தி பாதுகாப்பதாகவும் ஊர் நம்புகிறது. இதே ஊரில் வசிக்கும் மாடு மேய்க்கும் கிருஷ்ணன் மீது இடி விழவும், நடப்பதை முன்கூட்டியே கணிக்கும் ‘இஎஸ்பி பவர்’ அவனுக்குக் கிடைக்கிறது. கிருஷ்ணன் சொன்னால் மழை பெய்கிறது என்பதால், நந்திதான் கிருஷ்ணன் உருவத்தில் குறி சொல்கிறார் என நம்புகிறார்கள். ஒருபுறம் சித்தி அவனை வைத்து கல்லா கட்ட நினைக்கிறது. மறுபுறம் பிரபல டிவி நிறுவனம், அதன் தொகுப்பாளினி மீராவை வைத்து புதையலைத் தேடி தனது டிஆர்பி ரேட்டிங்கை உயர்த்திகொள்ள நினைக்கிறது. அதேநேரத்தில், தொல்பொருள் ஆய்வாளர், நம்பூதிரி இருவரும் புதையலை அடைய முயல்கிறார்கள். 360 வருடங்களுக்கு முந்தைய அந்தப் புதையல் கிடைக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1634 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ajip Karthi"

நல்ல இறையருள் கதை

"Renuka Murali"

அருமை விறுவிறுப்பு அமர்க்களம்Read more

"Krithika Sivaraman"

Excellent story...

"Dr.L.Ganesa moorthy"

super thrilling

6 Mins 102.58k படித்தவர்கள் 699 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
6 Mins 50.62k படித்தவர்கள் 553 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-04-2021
6 Mins 40.29k படித்தவர்கள் 341 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-04-2021
5 Mins 37.65k படித்தவர்கள் 274 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-04-2021
7 Mins 36.88k படித்தவர்கள் 263 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 16-04-2021
6 Mins 36.15k படித்தவர்கள் 302 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 20-04-2021
6 Mins 35.23k படித்தவர்கள் 358 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
6 Mins 35.46k படித்தவர்கள் 234 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
5 Mins 33.15k படித்தவர்கள் 199 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-04-2021
6 Mins 32.8k படித்தவர்கள் 211 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-05-2021
6 Mins 33.38k படித்தவர்கள் 311 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-05-2021
6 Mins 34.52k படித்தவர்கள் 221 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-05-2021
7 Mins 34.22k படித்தவர்கள் 237 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
7 Mins 34.69k படித்தவர்கள் 229 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-05-2021
7 Mins 34.72k படித்தவர்கள் 371 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-05-2021
7 Mins 35.36k படித்தவர்கள் 250 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-05-2021
7 Mins 35.41k படித்தவர்கள் 214 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-05-2021
7 Mins 36.38k படித்தவர்கள் 255 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-06-2021
7 Mins 37.35k படித்தவர்கள் 262 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-06-2021
6 Mins 35.39k படித்தவர்கள் 203 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-06-2021
8 Mins 36.84k படித்தவர்கள் 173 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-06-2021
8 Mins 38.67k படித்தவர்கள் 366 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-06-2021
8 Mins 36.51k படித்தவர்கள் 231 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-06-2021
8 Mins 39.75k படித்தவர்கள் 267 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-06-2021
8 Mins 35.39k படித்தவர்கள் 180 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-06-2021
7 Mins 33.83k படித்தவர்கள் 179 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
8 Mins 32.89k படித்தவர்கள் 175 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 29-06-2021
7 Mins 34.01k படித்தவர்கள் 162 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-07-2021
8 Mins 30.61k படித்தவர்கள் 154 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 04-07-2021
8 Mins 32.33k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 06-07-2021
7 Mins 32.74k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-07-2021
8 Mins 31.06k படித்தவர்கள் 156 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-07-2021
6 Mins 30.29k படித்தவர்கள் 187 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-07-2021
7 Mins 32.06k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-07-2021
7 Mins 29.16k படித்தவர்கள் 137 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-07-2021
7 Mins 28.57k படித்தவர்கள் 139 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-07-2021
8 Mins 29.89k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 23-07-2021
7 Mins 28.23k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-07-2021
8 Mins 28.16k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 27-07-2021
7 Mins 28.58k படித்தவர்கள் 103 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 30-07-2021
7 Mins 27.24k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-08-2021
5 Mins 28.14k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-08-2021
6 Mins 28.49k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 06-08-2021
6 Mins 27.05k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 08-08-2021
7 Mins 27.01k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 10-08-2021
7 Mins 28.42k படித்தவர்கள் 139 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 13-08-2021
7 Mins 27.17k படித்தவர்கள் 189 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 15-08-2021
7 Mins 27.35k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-08-2021
7 Mins 27.99k படித்தவர்கள் 102 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-08-2021
7 Mins 26.92k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 22-08-2021
8 Mins 26.78k படித்தவர்கள் 92 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2021
6 Mins 26.93k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-08-2021
8 Mins 26.74k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 29-08-2021
7 Mins 26.07k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-08-2021
6 Mins 27.84k படித்தவர்கள் 107 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 03-09-2021
7 Mins 27.03k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 05-09-2021
8 Mins 26.85k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 07-09-2021
7 Mins 27.4k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 10-09-2021
7 Mins 27.05k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 12-09-2021
7 Mins 31.19k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 14-09-2021
7 Mins 35.43k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 17-09-2021
8 Mins 31.03k படித்தவர்கள் 110 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 19-09-2021
8 Mins 29.38k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 21-09-2021
7 Mins 31.73k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 24-09-2021
8 Mins 31.6k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 26-09-2021
9 Mins 35.06k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 28-09-2021
8 Mins 37.76k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-10-2021
8 Mins 37.56k படித்தவர்கள் 100 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 03-10-2021
8 Mins 36.61k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 05-10-2021
10 Mins 34.41k படித்தவர்கள் 175 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 08-10-2021
9 Mins 27.73k படித்தவர்கள் 558 விவாதங்கள்