நந்திபுரம்

By இந்திரா செளந்தர்ராஜன் 15.72 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (1034 ரேட்டிங்ஸ்)
Super Natural Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing62 அத்தியாயங்கள்
நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ளது நந்திபுரம். இங்குள்ள சிவன் கோயிலில் உள்ள நந்தியின் காதில் சொல்லப்படும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்துப் போவதாகவும், வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட புதையலை நந்தி பாதுகாப்பதாகவும் ஊர் நம்புகிறது. இதே ஊரில் வசிக்கும் மாடு மேய்க்கும் கிருஷ்ணனுக்கு சித்தியின் கொடுமை. ஒரு நாள் கிருஷ்ணன் மீது இடிவிழ, அதில் உயிர் பிழைக்கும் அவனுக்கு, நடப்பதை முன்கூட்டியே கணிக்கும் ESP பவர் கிடைக்கிறது. கிருஷ்ணன் சொன்னால் மழை பெய்கிறது, வெள்ளம் வருகிறது என்பதால், நந்திதான் கிருஷ்ணன் உருவத்தில் குறி சொல்கிறார் என ஊர் மக்கள் நம்புகிறார்கள். ஒருபுறம் சித்தி அவனை வைத்து கல்லா கட்ட நினைக்கிறது. மறுபுறம் பிரபல டிவி நிறுவனம், அதன் தொகுப்பாளினி மீராவை வைத்து புதையலைக் கண்டுபிடித்து டி.ஆர்.பி ரேட்டிங்கை உயர்த்திகொள்ள நினைக்கிறது. அதேநேரத்தில் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் ஒருவரும், நம்பூதிரி ஒருவரும் புதையலை அடைய முயற்சிக்கிறார்கள். 360 வருடங்களுக்கு முந்தைய அந்தப் புதையல் கிடைக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1034 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Krithika Sivaraman"

Excellent story...

"Dr.L.Ganesa moorthy"

super thrilling

"MUTHU KUMAR"

அருமையான கதை

"Bharathkumar G"

really interesting.....going toooooooo much suspensive.....

6 Mins 80.65k படித்தவர்கள் 672 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
6 Mins 39.2k படித்தவர்கள் 516 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-04-2021
6 Mins 32.07k படித்தவர்கள் 325 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 09-04-2021
5 Mins 30.04k படித்தவர்கள் 257 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-04-2021
7 Mins 29.59k படித்தவர்கள் 252 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 16-04-2021
6 Mins 29.05k படித்தவர்கள் 288 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 20-04-2021
6 Mins 28.4k படித்தவர்கள் 339 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
6 Mins 29.05k படித்தவர்கள் 224 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 27-04-2021
5 Mins 26.88k படித்தவர்கள் 190 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-04-2021
6 Mins 26.53k படித்தவர்கள் 203 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-05-2021
6 Mins 26.72k படித்தவர்கள் 294 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-05-2021
6 Mins 27.71k படித்தவர்கள் 214 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-05-2021
7 Mins 27.48k படித்தவர்கள் 229 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
7 Mins 28.04k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-05-2021
7 Mins 28.22k படித்தவர்கள் 351 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-05-2021
7 Mins 28.97k படித்தவர்கள் 241 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-05-2021
7 Mins 29.04k படித்தவர்கள் 212 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-05-2021
7 Mins 30.13k படித்தவர்கள் 248 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-06-2021
7 Mins 31.14k படித்தவர்கள் 255 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-06-2021
6 Mins 29.03k படித்தவர்கள் 196 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 08-06-2021
8 Mins 30.09k படித்தவர்கள் 171 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-06-2021
8 Mins 31.81k படித்தவர்கள் 354 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 15-06-2021
8 Mins 29.6k படித்தவர்கள் 223 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 18-06-2021
8 Mins 32.96k படித்தவர்கள் 260 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 22-06-2021
8 Mins 28.05k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-06-2021
7 Mins 26.63k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
8 Mins 25.96k படித்தவர்கள் 172 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 29-06-2021
7 Mins 27.21k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-07-2021
8 Mins 23.87k படித்தவர்கள் 146 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 04-07-2021
8 Mins 24.9k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 06-07-2021
7 Mins 25.56k படித்தவர்கள் 128 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-07-2021
8 Mins 23.88k படித்தவர்கள் 146 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-07-2021
6 Mins 23.31k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 13-07-2021
7 Mins 25.01k படித்தவர்கள் 148 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-07-2021
7 Mins 22.27k படித்தவர்கள் 122 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-07-2021
7 Mins 21.77k படித்தவர்கள் 122 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-07-2021
8 Mins 22.9k படித்தவர்கள் 124 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 23-07-2021
7 Mins 21.31k படித்தவர்கள் 84 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-07-2021
8 Mins 21.57k படித்தவர்கள் 86 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 27-07-2021
7 Mins 22.1k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 30-07-2021
7 Mins 20.58k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-08-2021
6 Mins 21.3k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 03-08-2021
6 Mins 21.67k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 06-08-2021
6 Mins 20.11k படித்தவர்கள் 86 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 08-08-2021
7 Mins 20.06k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 10-08-2021
7 Mins 21.33k படித்தவர்கள் 128 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 13-08-2021
7 Mins 19.76k படித்தவர்கள் 171 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 15-08-2021
7 Mins 19.8k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-08-2021
7 Mins 20.41k படித்தவர்கள் 88 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-08-2021
7 Mins 19.15k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 22-08-2021
8 Mins 19.11k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 24-08-2021
6 Mins 19.23k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-08-2021
8 Mins 18.81k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 29-08-2021
7 Mins 18.04k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 31-08-2021
6 Mins 19.42k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 03-09-2021
7 Mins 18.56k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 05-09-2021
8 Mins 18.4k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 07-09-2021
7 Mins 18.81k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 10-09-2021
7 Mins 17.72k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 12-09-2021
7 Mins 20.17k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 14-09-2021
7 Mins 20.81k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 17-09-2021
8 Mins 10.37k படித்தவர்கள் 84 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 19-09-2021
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்