நித்திலவல்லி - பாகம் - 1

By நா. பார்த்தசாரதி 34,813 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் பாண்டிய நாட்டில் நிகழ்ந்த ஒரு சுதந்திரப் போராட்டத்தைப் பற்றி விவரிக்கும் வரலாற்று நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

very interesting. nam munnorkal ethani poradi indru nam suthanthiramaka iru...Read more

"Rajarampandian pandi"

கதையில் எந்தவித முன்னேற்றமோ திருப்பங்களோ இல்லாமல் நகர்கிறது...மிக மிக சுமார...Read more

"BANUMATHI S"

good for dtory

"Ravichandran29 Ranganatha"

முற்றிலும் புதிய கதை. அருமை.

10 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 944 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 890 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 895 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 968 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 895 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 931 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 821 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 853 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
2 Mins 745 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 709 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 769 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 721 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 706 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 813 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 671 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
3 Mins 728 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 691 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
3 Mins 672 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 728 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 705 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 733 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 681 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 677 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 679 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 713 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 666 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 712 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
3 Mins 725 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 675 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
4 Mins 651 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
4 Mins 660 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
4 Mins 646 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
3 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்