நித்திலவல்லி - பாகம் 1

By நா.பார்த்தசாரதி 61.74k படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded40 அத்தியாயங்கள்
தமிழக வரலாற்றில் பாண்டிய நாட்டைக் களப்பிரர்கள் கைப்பற்றி ஆண்ட காலம் இருண்ட காலம் எனப்படுகிறது. அந்தக் களப்பிரர் காலத்தைப் பின்னணியாக வைத்துக்கொண்டு புனையப்பட்ட நாவல்தான் இது. ‘சிறப்பான ஒரு வரலாற்று நாவல் புனைவதற்கு மகோன்னதமான பொற்காலம் மட்டும்தான் பயன்படும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. பார்க்கப் போனால், பாண்டியர்களின் இருண்ட காலம் களப்பிரர்களுக்குப் பொற்காலமாகியிருக்கும். நாட்டை மீட்ட பிறகு களப்பிரர்களின் இருண்ட காலம் பாண்டியர்களின் பொற்காலமாக மாறியிருக்கும். ஆகவே, இப்படிப் பார்ப்பதுகூட பார்க்கும் கோணத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் மாறிவிடுகிறது’ என்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பாண்டிய நாட்டில் நிகழ்ந்த அந்தப் போராட்டத்தை விவரிக்கும் வரலாற்று நாவல்தான் ‘நித்திலவல்லி’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"lic velu"

ஆம். ஆர்வம் கொண்டு வாசிக்கிறேன்Read more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

very interesting. nam munnorkal ethani poradi indru nam suthanthiramaka iru...Read more

"Rajarampandian pandi"

கதையில் எந்தவித முன்னேற்றமோ திருப்பங்களோ இல்லாமல் நகர்கிறது...மிக மிக சுமார...Read more

"kousalyadevi chandrasekar"

interesting story

10 Mins 4.97k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
2 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
2 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
3 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
4 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
4 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
3 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
4 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
4 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
4 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
4 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
3 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்