சிவகாமியின் சபதம் - 1

By கல்கி 52,760 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (31 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
31 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Balu Balasubramanian"

அருமையான வரலாற்று புதிணம்

"Siva Senthil"

nice novel

"Amudha E"

Historical story, super thrilling ossam.

"Arulmozhy"

வைத்த கண்களை எடுக்க முடியவில்லை.Read more

4 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
3 Mins 970 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
4 Mins 984 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
4 Mins 984 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 909 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
3 Mins 890 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 934 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 958 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
4 Mins 982 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
6 Mins 904 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 887 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
3 Mins 836 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 899 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 836 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
3 Mins 808 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
5 Mins 837 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 907 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
7 Mins 921 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 869 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
3 Mins 812 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
3 Mins 795 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
5 Mins 783 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
3 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
4 Mins 791 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
5 Mins 814 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
4 Mins 811 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
3 Mins 784 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 863 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்