சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 1

By கல்கி 63,339 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (38 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
38 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Balu Balasubramanian"

அருமையான வரலாற்று புதிணம்

"Siva Senthil"

nice novel

"Amudha E"

Historical story, super thrilling ossam.

"Saravanan"

கல்கி அவர்களின் மிகச்சிறந்த படைப்பு இது தான் என்பேன். பொன்னியின் செல்வன் அவ...Read more

4 Mins 6.04k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
4 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
4 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
3 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
4 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
4 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
4 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
6 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
3 Mins 973 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
5 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
7 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
3 Mins 968 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
3 Mins 953 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
5 Mins 961 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
3 Mins 981 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
4 Mins 973 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
5 Mins 975 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
4 Mins 973 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
3 Mins 960 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்