சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 1

By கல்கி 97.34k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (46 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
46 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Thilaga Maniam"

Thanks for digital book

"Balu Balasubramanian"

அருமையான வரலாற்று புதிணம்

"Kothandan Hari"

ல்ல இளக்கிய சுவையான நாவல்

"Siva Senthil"

nice novel

4 Mins 8.4k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 4.18k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
4 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
4 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
3 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
3 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
4 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
4 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
4 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
3 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
4 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
6 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
3 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
3 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
7 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
3 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
5 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
3 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
4 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
4 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
3 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்