சிவகாமியின் சபதம் - 1

By கல்கி 47,789 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (31 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
31 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Balu Balasubramanian"

அருமையான வரலாற்று புதிணம்

"Siva Senthil"

nice novel

"Amudha E"

Historical story, super thrilling ossam.

"Arulmozhy"

வைத்த கண்களை எடுக்க முடியவில்லை.Read more

4 Mins 4.91k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 953 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
4 Mins 922 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
3 Mins 905 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
3 Mins 882 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
4 Mins 896 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 927 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
4 Mins 896 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 916 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
4 Mins 941 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 826 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
3 Mins 808 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 847 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 857 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
4 Mins 873 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
6 Mins 815 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 800 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
3 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 796 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 745 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
3 Mins 730 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
5 Mins 750 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
7 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 787 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
3 Mins 732 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
3 Mins 717 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
5 Mins 706 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
3 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
4 Mins 707 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 733 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
5 Mins 731 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
4 Mins 730 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
3 Mins 700 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்