சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 1

By கல்கி 92.12k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (46 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded47 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
46 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Thilaga Maniam"

Thanks for digital book

"Balu Balasubramanian"

அருமையான வரலாற்று புதிணம்

"Kothandan Hari"

ல்ல இளக்கிய சுவையான நாவல்

"Siva Senthil"

nice novel

4 Mins 8.01k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
4 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
4 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
3 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
3 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
4 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
4 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
4 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
3 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
4 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
6 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
3 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
3 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
5 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
7 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
3 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
3 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
5 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
3 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
4 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
4 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
3 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்