பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 4 - மணிமகுடம்

By கல்கி 160.38k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (37 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded46 அத்தியாயங்கள்
இளவரசன் ஆதித்ய கரிகாலன் தன் சோழ அரசுக்கு ஏற்படப் போகும் ஆபத்தை அறிகிறான். அந்தச் செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாகத் தன் தங்கை குந்தவையிடம் கொடுக்க, தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனை அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையைச் சந்திக்கிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராஜராஜன், இலங்கைக்குப் படைநடத்திச் சென்றிருப்பதாகவும், அவனை அழைத்து வருமாறும் பணிக்கிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்கு இடையில், ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாகக் கொல்லப்படுகிறான். வந்தியத்தேவன் மீது பழி விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் இந்தப் பழியிலிருந்து மீள்வாரா, ராஜராஜன் எவ்வாறு அரியணை ஏறுகிறார் என்பதை இலக்கிய நயத்துடன் விவரிக்கிறது நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
37 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kothandan Hari"

கற்பனைக்கு அப்பார் பட்டு இருக்கிரார் கல்கிRead more

"Jaimoorthy Kjm"

வரலாற்று பொக்கிஷம்

"Sverr Sverr"

really really really really fantastic

"Vikram Srinivasan"

interesting flashback

3 Mins 5.41k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-07-2021
8 Mins 4.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-07-2021
7 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-07-2021
8 Mins 4.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
5 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
4 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-07-2021
4 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-07-2021
5 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-07-2021
9 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-07-2021
7 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
3 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 31-07-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-07-2021
5 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 31-07-2021
8 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 31-07-2021
9 Mins 3.84k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 31-07-2021
5 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 31-07-2021
5 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-07-2021
7 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-07-2021
4 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 31-07-2021
6 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-07-2021
6 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 31-07-2021
4 Mins 3.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-07-2021
7 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 31-07-2021
4 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 31-07-2021
7 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-07-2021
6 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 31-07-2021
4 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 31-07-2021
7 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-07-2021
5 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
6 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
6 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
6 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
9 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
5 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
6 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
8 Mins 3.49k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
4 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
5 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
5 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
5 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
6 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
6 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
9 Mins 3.79k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
8 Mins 4.75k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்