நித்திலவல்லி - பாகம் - 2

By நா. பார்த்தசாரதி 14,625 படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded26 அத்தியாயங்கள்
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் பாண்டிய நாட்டில் நிகழ்ந்த ஒரு சுதந்திரப் போராட்டத்தைப் பற்றி விவரிக்கும் வரலாற்று நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"ராம் ரோமியோ"

Hmmmmm super

"Rajarampandian pandi"

மிக மிகச் சுமாரான கதையோட்டம், சுவாரசியம் இல்லாத வகையில் கதை நகர்கிறது...,மூ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

மிகவும் ‌ அருமை

"Ravichandran29 Ranganatha"

தென்னவன் மரணம் எதிர்பாராத திருப்பம்.Read more

3 Mins 743 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 577 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 577 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 574 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 607 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 556 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
3 Mins 561 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
4 Mins 572 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 557 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 540 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 549 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 535 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
3 Mins 545 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 531 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 555 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
4 Mins 525 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 535 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 505 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
3 Mins 500 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
5 Mins 532 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 798 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்