பாண்டிமாதேவி - பாகம் 3

By நா.பார்த்தசாரதி 21.59k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Srithar"

interesting

"kousalyadevi chandrasekar"

super story

"Kesavaraj Ranganathan"

பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து எழுதியுள்ள நாவல் இது!Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

அருமையான சரித்திர நாவல். அந்த பாண்டிய அரசுரிமைப் பொருள்கள் பிற்காலத்தில், ம...Read more

7 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
6 Mins 990 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
4 Mins 948 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
6 Mins 861 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
4 Mins 841 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-01-2021
5 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-01-2021
4 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-01-2021
6 Mins 822 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-01-2021
4 Mins 813 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-01-2021
5 Mins 866 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 795 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 814 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 790 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 798 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 794 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 809 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 823 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்