பாண்டிமாதேவி - பாகம் 3

By நா.பார்த்தசாரதி 21.44k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Srithar"

interesting

"kousalyadevi chandrasekar"

super story

"Kesavaraj Ranganathan"

பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து எழுதியுள்ள நாவல் இது!Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

அருமையான சரித்திர நாவல். அந்த பாண்டிய அரசுரிமைப் பொருள்கள் பிற்காலத்தில், ம...Read more

7 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
6 Mins 979 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
4 Mins 939 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
6 Mins 855 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
4 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-01-2021
5 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-01-2021
4 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-01-2021
6 Mins 817 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-01-2021
4 Mins 808 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-01-2021
5 Mins 859 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 876 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 822 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 790 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 786 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 825 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 768 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 811 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 795 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 790 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 806 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 775 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்