பாண்டிமாதேவி - பாகம் 3

By நா.பார்த்தசாரதி 16,375 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Srithar"

interesting

"Ravichandran29 Ranganatha"

அருமையான சரித்திர நாவல். அந்த பாண்டிய அரசுரிமைப் பொருள்கள் பிற்காலத்தில், ம...Read more

"Amudha E"

story super, but ending very sad

"Arockiaalex Arockiaalex"

சூப்பர் நன்றாய் இருக்கிறது.

7 Mins 957 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
6 Mins 738 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
4 Mins 701 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
6 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
4 Mins 644 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-01-2021
5 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-01-2021
4 Mins 625 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-01-2021
6 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-01-2021
4 Mins 619 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-01-2021
5 Mins 655 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 680 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 625 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 601 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 613 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 602 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 630 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 591 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 613 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 608 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 611 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 630 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 599 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 870 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்