பாண்டிமாதேவி - பாகம் 3

By நா.பார்த்தசாரதி 20.28k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Srithar"

interesting

"Kesavaraj Ranganathan"

பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து எழுதியுள்ள நாவல் இது!Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

அருமையான சரித்திர நாவல். அந்த பாண்டிய அரசுரிமைப் பொருள்கள் பிற்காலத்தில், ம...Read more

"Amudha E"

story super, but ending very sad

7 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
6 Mins 912 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
4 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
6 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
4 Mins 795 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-01-2021
5 Mins 787 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-01-2021
4 Mins 771 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-01-2021
6 Mins 776 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-01-2021
4 Mins 770 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-01-2021
5 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 750 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 764 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 743 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 730 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 760 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 766 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 752 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 737 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 776 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்