பாண்டிமாதேவி - பாகம் 3

By நா.பார்த்தசாரதி 12,990 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vijaya Srithar"

interesting

"Ravichandran29 Ranganatha"

அருமையான சரித்திர நாவல். அந்த பாண்டிய அரசுரிமைப் பொருள்கள் பிற்காலத்தில், ம...Read more

"Amudha E"

story super, but ending very sad

"Rajarampandian pandi"

அறிவுத் திமிரும் முரட்டு வீரமும் மோதிக் கொண்டால் விளைவுகள் என்னவாகும் என்...Read more

7 Mins 776 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-01-2021
6 Mins 587 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-01-2021
4 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-01-2021
6 Mins 525 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-01-2021
4 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 12-01-2021
5 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 12-01-2021
4 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 12-01-2021
6 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 12-01-2021
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-01-2021
5 Mins 520 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
4 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
7 Mins 477 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 490 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
6 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
6 Mins 467 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
7 Mins 500 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 689 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்