கபாடபுரம்

By தீபம் நா. பார்த்தசாரதி 18,611 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (16 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொன்மயமான-பொலிவு மிகுந்த ராஜ கம்பீரம் நிறைந்த `கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கிரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை சித்தரிப்பது போல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலினால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டுமென்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாக படைத்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
16 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

"Joseph Raj"

அருமையான எழுத்துநடை

"Sangeetha vetrivel"

அருமையான கதை

10 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 912 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 709 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 658 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 613 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 572 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 566 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 550 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 478 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 461 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 458 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 464 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 451 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 464 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 470 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 434 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 383 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 402 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 391 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 420 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 410 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 390 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 387 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 907 படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்