கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 35,680 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (25 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
25 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

"Joseph Raj"

அருமையான எழுத்துநடை

10 Mins 7.01k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 898 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 954 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 902 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 908 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 896 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 875 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 893 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 904 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 842 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 815 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 768 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 765 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 754 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 806 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 806 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 779 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 773 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 768 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 715 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 731 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 853 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்