கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 31,932 படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

"Joseph Raj"

அருமையான எழுத்துநடை

10 Mins 6.3k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 993 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 941 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 917 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 810 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 849 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 792 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 797 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 789 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 770 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 799 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 797 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 751 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 715 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 681 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 684 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 673 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 722 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 727 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 688 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 685 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 637 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 673 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்