கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 39.37k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"kousalyadevi chandrasekar"

nice story

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

10 Mins 7.86k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 979 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 995 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 993 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 979 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 973 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 974 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 988 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 931 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 893 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 834 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 832 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 830 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 885 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 883 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 855 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 841 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 847 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 787 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 830 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 934 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்