கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 40.37k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"kousalyadevi chandrasekar"

nice story

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

10 Mins 8.08k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 999 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 997 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 954 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 916 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 850 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 852 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 853 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 906 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 902 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 878 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 865 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 866 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 805 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 824 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 848 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 955 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்