கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 37.72k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (25 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
25 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

"Joseph Raj"

அருமையான எழுத்துநடை

10 Mins 7.46k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 939 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 956 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 957 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 942 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 936 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 939 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 952 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 896 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 860 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 805 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 805 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 798 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 856 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 855 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 822 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 813 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 819 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 759 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 798 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 900 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்