கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 39.67k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"kousalyadevi chandrasekar"

nice story

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

10 Mins 7.91k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 987 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 986 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 981 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 980 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 994 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 938 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 900 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 839 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 838 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 837 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 890 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 888 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 861 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 848 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 854 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 792 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 810 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 835 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 940 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்