கபாடபுரம்

By நா.பார்த்தசாரதி 26,468 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (21 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded31 அத்தியாயங்கள்
பாண்டியர்களின் பொலிவுமிக்க கம்பீரம் நிறைந்த ‘கபாடபுரம்’, இடைச்சங்கத்து இறுதியிலேயே அழிந்து கடலுக்கு இரையாகி விட்டது. பட்டினப்பாலையும் சிலப்பதிகாரமும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைச் சித்தரிப்பதுபோல, கபாடபுரத்தைச் சித்திரித்துச் சொல்ல இன்று நமக்கு இலக்கியமில்லை. தமிழரசர்களின் அழிந்த நகரங்களை, எளிய எழுதுகோலால் மறுபடி வரைந்து உருவாக்கிப் பார்க்க வேண்டும் என்ற தன் நியாயமான ஆசையை இலக்கியமாகப் படைத்திருக்கிறார் நா.பார்த்தசாரதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
21 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajalakshmi Sureshkumar"

I like very much

"ராம் ரோமியோ"

wowwwwwww....super

"Jaimoorthy Kjm"

கபாடபுரம் , மகுடம்

"Joseph Raj"

அருமையான எழுத்துநடை

10 Mins 5.14k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 975 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 893 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
5 Mins 825 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 789 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 766 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 675 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 706 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
5 Mins 660 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
4 Mins 659 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 659 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 641 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 661 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 661 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
4 Mins 625 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
3 Mins 588 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
4 Mins 564 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 569 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
3 Mins 566 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 607 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
4 Mins 615 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
4 Mins 583 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 575 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
3 Mins 571 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
3 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
4 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 659 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்