வாஷிங்டனில் திருமணம்

By சாவி 30,008 படித்தவர்கள் | 3.7 out of 5 (39 ரேட்டிங்ஸ்)
Humorous Stories Young adult fiction Mini-SeriesEnded11 அத்தியாயங்கள்
வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியத் தம்பதி மூர்த்தி - வசந்தா. அவர்கள் மகளுக்கு டெல்லியைச் சேர்ந்த மாப்பிளையுடன் திருமணம் நிச்சயமாகிறது. திருமணம் நடக்கப்போவது தஞ்சாவூரில். வெளிநாட்டில் உள்ள தன் இணைபிரியா தோழியான கேத்ரீனுக்கு அழைப்பிதழ் வைக்கிறார் வசந்தா. அதன் பிறகு நடக்கும் காமெடிகளை, வயிறு வலிக்குமாறு சிரிக்கச் சிரிக்கப் படிக்க வைக்கிறது இந்தக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
39 ரேட்டிங்ஸ்
3.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
""

நல்ல சிரிப்பான கதை

"sanjay"

Archaic and orthodox

"Anonymous"

௪ிறப்ா௧ உௗ்ௗது

"Hari Naga"

அருமையான கற்பனை. ஹாஸ்யம் என்றால் என்ன என்பது இந்த கதையை படித்தால் தெரிந்துக...Read more

7 Mins 8.8k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
6 Mins 3.99k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
6 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
6 Mins 2.2k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
7 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 29-03-2021
6 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-04-2021
7 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
7 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 23-04-2021
7 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-04-2021
8 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-04-2021
8 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்