வாஷிங்டனில் திருமணம்

By சாவி 37.35k படித்தவர்கள் | 3.8 out of 5 (45 ரேட்டிங்ஸ்)
Humorous Stories Young adult fiction Mini-SeriesEnded11 அத்தியாயங்கள்
வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியத் தம்பதி மூர்த்தி - வசந்தா. அவர்கள் மகளுக்கு டெல்லியைச் சேர்ந்த மாப்பிளையுடன் திருமணம் நிச்சயமாகிறது. திருமணம் நடக்கப்போவது தஞ்சாவூரில். வெளிநாட்டில் உள்ள தன் இணைபிரியா தோழியான கேத்ரீனுக்கு அழைப்பிதழ் வைக்கிறார் வசந்தா. அதன் பிறகு நடக்கும் காமெடிகளை, வயிறு வலிக்குமாறு சிரிக்கச் சிரிக்கப் படிக்க வைக்கிறது இந்தக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
45 ரேட்டிங்ஸ்
3.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravi"

தொண்ணூருகளில் மிகப்பிரபலமான நாவல் அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் விளம்பரமே வாசிக்...Read more

""

நல்ல சிரிப்பான கதை

"sanjay"

Archaic and orthodox

"Anonymous"

௪ிறப்ா௧ உௗ்ௗது

7 Mins 10.69k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
6 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
6 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
6 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
7 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 29-03-2021
6 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-04-2021
7 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 23-04-2021
7 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 23-04-2021
7 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-04-2021
8 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 23-04-2021
8 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்