விசிறி வாழை

By சாவி 62,956 படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (42 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
சாரதாமணி கல்லூரியின் தலைவி டாக்டர் குமாரி பார்வதி. நாற்பத்தியெட்டு வயதாகும் பார்வதி, திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் வாழ்கிறார். தன் அண்ணன் மகன் ராஜாவைத் தன் மகனாக எண்ணி வளர்க்கிறார். மனிதரைக் காதல் தீண்டாமல் விடுமா என்ன? பார்வதியும் காதல் வயப்படுகிறாள். மனதால் தம்பதிகளாக வாழ்கிறார்கள் பார்வதியும் சேதுபதியும். காதல் கைகூடுகிறதா என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
42 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Geeta Padmanabhan"

Good and nice story.

"anand anand"

sir I felt sir

"Bagavathi jayakumar"

this story feel is good

"Rajarampandian pandi"

சாவியின் எழுத்து வித்தை ஆங்காங்கே மின்னுகிறது...படிக்கலாம்!Read more

10 Mins 9.51k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
8 Mins 4.33k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-04-2021
6 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-04-2021
7 Mins 3.01k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 01-04-2021
7 Mins 2.87k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 01-04-2021
6 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-04-2021
5 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-04-2021
5 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 01-04-2021
6 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 01-04-2021
5 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 01-04-2021
7 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-04-2021
6 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 01-04-2021
7 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-04-2021
6 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 01-04-2021
7 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
6 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
9 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
3 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
5 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
6 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
4 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
6 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
3 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்