சக்தி

By இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் 14,682 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (45 ரேட்டிங்ஸ்)
Super Natural Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing3 அத்தியாயங்கள்
தேவநாதன் பிரைவேட் கம்பெனியில் சேலத்தில் வேலை செய்கிறான். மதுரைக்கு மாற்றல் ஆகிறான். பஸ்ஸில் ஒரு பெண்ணைப் பார்க்கிறான். அந்தப் பெண்ணைத்தான் நீ திருமணம் செய்வாய் என்கிறார் பஸ்ஸில் அறிமுகமாகும் பெரியவர். அப்படியே திருமணமும் நடக்கிறது. அந்தத் திருமணத்துக்கு வரும் பெரியவர், அவன் குடித்தனம் போவதற்காகத் தன் வீட்டையே கொடுக்கிறார். மதுரையில் பெரிய பங்களா வீடு தந்து, மாடியில் இருக்கும் ரூமுக்கு மட்டும் போகக் கூடாது என்கிறார் அந்தப் பெரியவர். மாடியில் எந்திரம் இருக்கிறது, பெட்டிபெட்டியாக நகை இருக்கிறது. அங்கு போகும் தேவநாதனின் மனைவி, தேவநாதன் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளைப் பேசுகிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
45 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"shelva"

🌟 damage dumil starting

""

ஆரம்பமே வெகு ஜோர்.

"Vinitha Varshni"

👌👌👌👌👌👌

"Bagavathi jayakumar"

story starting super

6 Mins 7.2k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-10-2021
5 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-10-2021
5 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-10-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-11-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-11-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-11-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-11-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 15-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-11-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 26-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 28-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்