சக்தி

By இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் 5.43 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (156 ரேட்டிங்ஸ்)
Super Natural Literature & Fiction Mini-SeriesEnded33 அத்தியாயங்கள்
பிரைவேட் கம்பெனியில் சேலத்தில் வேலை செய்கிறான் தேவநாதன். பஸ்ஸில் ஒரு பெண்ணைப் பார்க்கிறான். அந்தப் பெண்ணைத்தான் நீ திருமணம் செய்வாய் என்கிறார் பஸ்ஸில் அறிமுகமாகும் பெரியவர். அப்படியே திருமணமும் நடக்கிறது. அந்தத் திருமணத்துக்கு வரும் பெரியவர், அவன் குடித்தனம் போவதற்காகத் தன் வீட்டையே கொடுக்கிறார். பெரிய பங்களா வீடு தந்து, மாடியில் இருக்கும் ரூமுக்கு மட்டும் போகக் கூடாது என்கிறார் அந்தப் பெரியவர். மாடியில் எந்திரம் இருக்கிறது, பெட்டிபெட்டியாக நகை இருக்கிறது. அங்கு போகிறாள் தேவநாதனின் மனைவி. பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பது மீதிக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
156 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"rasi"

great reading

"murali maha"

Sri yantram

"INDU NITHYA"

கதைகளம் அருமையாக உள்ளது

"Chandramohan Dhanavel"

கதைக்களத்தை கண்முன் கொண்டுவருவதில் உங்களுக்கு நிகர் நீங்கள் மட்டுமே.Read more

6 Mins 24.51k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-10-2021
5 Mins 18.0k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-10-2021
5 Mins 18.22k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-10-2021
5 Mins 20.37k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-10-2021
5 Mins 19.55k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 22-10-2021
4 Mins 16.37k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 23-10-2021
4 Mins 15.18k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-10-2021
6 Mins 16.38k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-10-2021
4 Mins 18.47k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 27-10-2021
4 Mins 17.23k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 29-10-2021
5 Mins 15.13k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 30-10-2021
5 Mins 15.8k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-10-2021
5 Mins 16.27k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-11-2021
5 Mins 17.07k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-11-2021
5 Mins 15.77k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-11-2021
5 Mins 14.35k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-11-2021
4 Mins 14.13k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-11-2021
4 Mins 14.84k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-11-2021
4 Mins 16.2k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 10-11-2021
4 Mins 15.64k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-11-2021
5 Mins 14.58k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 13-11-2021
5 Mins 14.62k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-11-2021
5 Mins 15.51k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 15-11-2021
5 Mins 20.3k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 17-11-2021
5 Mins 18.54k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 19-11-2021
4 Mins 14.07k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2021
5 Mins 14.62k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 21-11-2021
6 Mins 16.66k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-11-2021
5 Mins 17.48k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 24-11-2021
5 Mins 15.85k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 26-11-2021
5 Mins 13.98k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-11-2021
5 Mins 13.63k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 28-11-2021
5 Mins 13.71k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்