வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள்

By தமிழ்மகன் 28.66k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (23 ரேட்டிங்ஸ்)
Science Fiction Historical /Mythology Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
தன் ஆராய்ச்சிப் பணிக்காக ஜப்பானின் குட்டித் தீவொன்றில் தங்கியிருக்கும் தேவ் என்கிற இளைஞன் சுனாமியில் சிக்கி அதிர்ஷ்டவசமான தப்பிக்கிறான். அப்போது, அவனது கண்களில் பல நினைவுகள் காட்சிகளாகத் தெரிகின்றன. செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்திற்கான முக்கிய மூளையாய் இருக்கும் தேவ், ஜீன்கள் வழி பதிந்திருக்கும் நினைவுகளால் அவஸ்தைப்படுகிறான். தமிழின் பிறப்பு, சிந்துவெளி நாகரிகம், ராஜேந்திர சோழன் காலம், பிறகு சரவணன் என்கிற டி.வி. செய்தியாளன் காலம் என நான்கு காலங்களில் மாறி மாறித் தோன்றும் தேவின் நினைவுகளின் வழியே கதைக்களமும் பயணிக்கிறது. தமிழின் உயர்வான தன்மை மற்றும் தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட உயர்வுகள், இன்னல்கள் என சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் இருந்து சமகாலம் வரையிலான வரலாற்றை இந்நாவல் பேசுகிறது. தன்னுடைய பலகாலகட்ட நினைவுகளின் தாக்கம் தீர்ந்து, தேவ், மிஷன் மார்ஸ் என்கிற தன் லட்சியத்தை அடைவானா என்பதைச் சொல்கிறது, நாவலின் இறுதி அத்தியாயங்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
23 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"PRABAHAR R"

மிகவும் அருமையான நடை..

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"DEVARAJ"

QUITE INTERESTING

"Sugumar S"

super story

6 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-07-2022
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-07-2022
5 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-07-2022
4 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2022
5 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2022
4 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-08-2022
6 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 04-08-2022
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-08-2022
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-08-2022
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-08-2022
6 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-08-2022
4 Mins 914 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 15-08-2022
4 Mins 848 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2022
6 Mins 919 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-08-2022
5 Mins 763 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-08-2022
5 Mins 802 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-08-2022
6 Mins 800 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-08-2022
5 Mins 679 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 29-08-2022
5 Mins 718 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-09-2022
5 Mins 695 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 04-09-2022
5 Mins 591 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 05-09-2022
3 Mins 607 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 08-09-2022
3 Mins 525 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-09-2022
5 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-09-2022
4 Mins 560 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-09-2022
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-09-2022
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-09-2022
7 Mins 554 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-09-2022
5 Mins 506 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-09-2022
3 Mins 577 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்