வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள்

By தமிழ்மகன் 30.08k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Science Fiction Historical /Mythology Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
தன் ஆராய்ச்சிப் பணிக்காக ஜப்பானின் குட்டித் தீவொன்றில் தங்கியிருக்கும் தேவ் என்கிற இளைஞன் சுனாமியில் சிக்கி அதிர்ஷ்டவசமான தப்பிக்கிறான். அப்போது, அவனது கண்களில் பல நினைவுகள் காட்சிகளாகத் தெரிகின்றன. செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்திற்கான முக்கிய மூளையாய் இருக்கும் தேவ், ஜீன்கள் வழி பதிந்திருக்கும் நினைவுகளால் அவஸ்தைப்படுகிறான். தமிழின் பிறப்பு, சிந்துவெளி நாகரிகம், ராஜேந்திர சோழன் காலம், பிறகு சரவணன் என்கிற டி.வி. செய்தியாளன் காலம் என நான்கு காலங்களில் மாறி மாறித் தோன்றும் தேவின் நினைவுகளின் வழியே கதைக்களமும் பயணிக்கிறது. தமிழின் உயர்வான தன்மை மற்றும் தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட உயர்வுகள், இன்னல்கள் என சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் இருந்து சமகாலம் வரையிலான வரலாற்றை இந்நாவல் பேசுகிறது. தன்னுடைய பலகாலகட்ட நினைவுகளின் தாக்கம் தீர்ந்து, தேவ், மிஷன் மார்ஸ் என்கிற தன் லட்சியத்தை அடைவானா என்பதைச் சொல்கிறது, நாவலின் இறுதி அத்தியாயங்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"PRABAHAR R"

மிகவும் அருமையான நடை..

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌

"DEVARAJ"

QUITE INTERESTING

"Sugumar S"

super story

6 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 23-07-2022
5 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-07-2022
5 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-07-2022
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-07-2022
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2022
4 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 01-08-2022
6 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 04-08-2022
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-08-2022
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-08-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-08-2022
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-08-2022
4 Mins 962 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 15-08-2022
4 Mins 891 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2022
6 Mins 960 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-08-2022
5 Mins 805 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 22-08-2022
5 Mins 842 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-08-2022
6 Mins 848 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-08-2022
5 Mins 728 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 29-08-2022
5 Mins 758 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-09-2022
5 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 04-09-2022
5 Mins 631 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 05-09-2022
3 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 08-09-2022
3 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 11-09-2022
5 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-09-2022
4 Mins 588 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-09-2022
5 Mins 539 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 18-09-2022
4 Mins 520 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 19-09-2022
7 Mins 586 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 22-09-2022
5 Mins 534 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-09-2022
3 Mins 624 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்