ராணி இல்லம்

By பிரபு தர்மராஜ் 186.79k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (242 ரேட்டிங்ஸ்)
Horror Humorous Stories Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘ராணி இல்லம்’ என்னும் வீட்டில் குடியிருந்த பிரபு என்னும் இளைஞனும் அவனது குடும்பமும் ஒரு பெண் பேயின் கைகளில் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாவதுதான் கதை. அதிலிருந்து அவர்கள் மொத்த பேரும் மீண்டார்களா என்பது மிச்சக் கதை. பிரபு தர்மராஜின் அசத்தலான நையாண்டியும் பகடியும் இந்தப் பேய்க் கதையிலும் விரவிக்கிடக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
242 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeswari"

ஆரம்பமே அதிருது. 💖💖

"balasubramanian muthukumar"

அருமையான வட்டார வழக்கு. சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லைRead more

"Mercyvelu Sana"

ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சான்சே இல்லை பிரபு தர்மராஜ்ஜை அடிச்...Read more

"Narasimhan"

ஆரம்ப அத்தியாயமே சூப்பர்

5 Mins 30.54k படித்தவர்கள் 241 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-04-2021
6 Mins 16.29k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-04-2021
6 Mins 11.58k படித்தவர்கள் 120 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-04-2021
4 Mins 9.1k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-04-2021
5 Mins 7.76k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-04-2021
5 Mins 6.34k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
4 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-04-2021
5 Mins 5.47k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-05-2021
4 Mins 5.42k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-05-2021
5 Mins 5.03k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-05-2021
6 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-05-2021
5 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-05-2021
6 Mins 4.25k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-05-2021
6 Mins 4.31k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2021
5 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-05-2021
6 Mins 4.93k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-06-2021
5 Mins 4.52k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-06-2021
5 Mins 4.28k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-06-2021
5 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-06-2021
6 Mins 4.12k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-06-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-06-2021
6 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 102 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-06-2021
5 Mins 3.51k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-06-2021
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 29-06-2021
5 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-07-2021
5 Mins 3.68k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-07-2021
5 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-07-2021
6 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-07-2021
5 Mins 3.94k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 16-07-2021
10 Mins 5.81k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்