ராணி இல்லம்

By பிரபு தர்மராஜ் 1.69 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (230 ரேட்டிங்ஸ்)
Horror Humorous Stories Limited SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘ராணி இல்லம்’ என்னும் வீட்டில் குடியிருந்த பிரபு என்னும் இளைஞனும் அவனது குடும்பமும் ஒரு பெண் பேயின் கைகளில் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாவதுதான் கதை. அதிலிருந்து அவர்கள் மொத்த பேரும் மீண்டார்களா என்பது மிச்சக் கதை. பிரபு தர்மராஜின் அசத்தலான நையாண்டியும் பகடியும் இந்தப் பேய்க் கதையிலும் விரவிக்கிடக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
230 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeswari"

ஆரம்பமே அதிருது. 💖💖

"balasubramanian muthukumar"

அருமையான வட்டார வழக்கு. சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லைRead more

"Mercyvelu Sana"

ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சான்சே இல்லை பிரபு தர்மராஜ்ஜை அடிச்...Read more

"Narasimhan"

ஆரம்ப அத்தியாயமே சூப்பர்

5 Mins 28.46k படித்தவர்கள் 237 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-04-2021
6 Mins 14.83k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-04-2021
6 Mins 10.52k படித்தவர்கள் 120 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-04-2021
4 Mins 8.23k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-04-2021
5 Mins 6.99k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-04-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
4 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-04-2021
5 Mins 4.91k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-05-2021
4 Mins 4.92k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-05-2021
5 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-05-2021
6 Mins 4.09k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-05-2021
5 Mins 4.06k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-05-2021
6 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-05-2021
6 Mins 3.88k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2021
5 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-05-2021
6 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-06-2021
5 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-06-2021
5 Mins 3.88k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-06-2021
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-06-2021
6 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-06-2021
5 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-06-2021
6 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 102 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-06-2021
5 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-06-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 29-06-2021
5 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-07-2021
5 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-07-2021
5 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-07-2021
6 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-07-2021
5 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 16-07-2021
10 Mins 5.18k படித்தவர்கள் 203 விவாதங்கள்