ராணி இல்லம்

By பிரபு தர்மராஜ் 189.17k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (244 ரேட்டிங்ஸ்)
Horror Humorous Stories Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘ராணி இல்லம்’ என்னும் வீட்டில் குடியிருந்த பிரபு என்னும் இளைஞனும் அவனது குடும்பமும் ஒரு பெண் பேயின் கைகளில் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாவதுதான் கதை. அதிலிருந்து அவர்கள் மொத்த பேரும் மீண்டார்களா என்பது மிச்சக் கதை. பிரபு தர்மராஜின் அசத்தலான நையாண்டியும் பகடியும் இந்தப் பேய்க் கதையிலும் விரவிக்கிடக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
244 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeswari"

ஆரம்பமே அதிருது. 💖💖

"balasubramanian muthukumar"

அருமையான வட்டார வழக்கு. சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லைRead more

"Mercyvelu Sana"

ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சான்சே இல்லை பிரபு தர்மராஜ்ஜை அடிச்...Read more

"Narasimhan"

ஆரம்ப அத்தியாயமே சூப்பர்

5 Mins 30.78k படித்தவர்கள் 249 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-04-2021
6 Mins 16.51k படித்தவர்கள் 164 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-04-2021
6 Mins 11.73k படித்தவர்கள் 122 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-04-2021
4 Mins 9.2k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-04-2021
5 Mins 7.86k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-04-2021
5 Mins 6.42k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
4 Mins 5.59k படித்தவர்கள் 66 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-04-2021
5 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-05-2021
4 Mins 5.48k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-05-2021
5 Mins 5.08k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-05-2021
6 Mins 4.61k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-05-2021
5 Mins 4.55k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-05-2021
6 Mins 4.31k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-05-2021
6 Mins 4.37k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-05-2021
6 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-06-2021
5 Mins 4.57k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-06-2021
5 Mins 4.33k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-06-2021
5 Mins 4.18k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-06-2021
6 Mins 4.18k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-06-2021
5 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-06-2021
6 Mins 3.89k படித்தவர்கள் 102 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-06-2021
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-06-2021
5 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 29-06-2021
5 Mins 3.77k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-07-2021
5 Mins 3.73k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-07-2021
5 Mins 3.81k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-07-2021
6 Mins 3.89k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-07-2021
5 Mins 4.01k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 16-07-2021
10 Mins 5.9k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்