ராணி இல்லம்

By பிரபு தர்மராஜ் 1.62 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (224 ரேட்டிங்ஸ்)
Horror Humorous Stories Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘ராணி இல்லம்’ என்னும் வீட்டில் குடியிருந்த பிரபு என்னும் இளைஞனும் அவனது குடும்பமும் ஒரு பெண் பேயின் கைகளில் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாவதுதான் கதை. அதிலிருந்து அவர்கள் மொத்த பேரும் மீண்டார்களா என்பது மிச்சக் கதை. பிரபு தர்மராஜின் அசத்தலான நையாண்டியும் பகடியும் இந்தப் பேய்க் கதையிலும் விரவிக்கிடக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
224 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeswari"

ஆரம்பமே அதிருது. 💖💖

"balasubramanian muthukumar"

அருமையான வட்டார வழக்கு. சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லைRead more

"Mercyvelu Sana"

ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சான்சே இல்லை பிரபு தர்மராஜ்ஜை அடிச்...Read more

"Narasimhan"

ஆரம்ப அத்தியாயமே சூப்பர்

5 Mins 27.5k படித்தவர்கள் 232 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-04-2021
6 Mins 14.16k படித்தவர்கள் 150 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-04-2021
6 Mins 10.03k படித்தவர்கள் 119 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-04-2021
4 Mins 7.85k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-04-2021
5 Mins 6.65k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-04-2021
5 Mins 5.47k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
4 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-04-2021
5 Mins 4.69k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-05-2021
4 Mins 4.7k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-05-2021
5 Mins 4.33k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-05-2021
6 Mins 3.89k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-05-2021
5 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-05-2021
6 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-05-2021
6 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2021
5 Mins 3.86k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-05-2021
6 Mins 4.3k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-06-2021
5 Mins 3.93k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-06-2021
5 Mins 3.71k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-06-2021
5 Mins 3.57k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-06-2021
6 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-06-2021
5 Mins 3.22k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-06-2021
6 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-06-2021
5 Mins 3.03k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-06-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 29-06-2021
5 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-07-2021
5 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-07-2021
5 Mins 3.2k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-07-2021
6 Mins 3.31k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-07-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 16-07-2021
10 Mins 4.85k படித்தவர்கள் 201 விவாதங்கள்