ராணி இல்லம்

By பிரபு தர்மராஜ் 1.42 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (214 ரேட்டிங்ஸ்)
Horror Humorous Stories Limited SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
'ராணி இல்லம்' என்னும் வீட்டில் குடியிருந்த பிரபு என்னும் இளைஞனும் அவனது குடும்பமும் ஒரு பெண் பேயின் கைகளில் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாவதுதான் கதை. அதிலிருந்து அவர்கள் மொத்த பேரும் மீண்டார்களா என்பது மிச்சக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
214 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeswari"

ஆரம்பமே அதிருது. 💖💖

"balasubramanian muthukumar"

அருமையான வட்டார வழக்கு. சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லைRead more

"Mercyvelu Sana"

ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சான்சே இல்லை பிரபு தர்மராஜ்ஜை அடிச்...Read more

"Narasimhan"

ஆரம்ப அத்தியாயமே சூப்பர்

5 Mins 24.87k படித்தவர்கள் 223 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-04-2021
6 Mins 12.54k படித்தவர்கள் 149 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-04-2021
6 Mins 8.89k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-04-2021
4 Mins 6.92k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-04-2021
5 Mins 5.91k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-04-2021
5 Mins 4.88k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
4 Mins 4.17k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-04-2021
5 Mins 4.16k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-05-2021
4 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-05-2021
5 Mins 3.82k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-05-2021
6 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-05-2021
5 Mins 3.43k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-05-2021
6 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-05-2021
6 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-05-2021
6 Mins 3.82k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-06-2021
5 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-06-2021
5 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 59 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-06-2021
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-06-2021
6 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-06-2021
5 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-06-2021
6 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 100 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-06-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-06-2021
5 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 29-06-2021
5 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-07-2021
5 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-07-2021
5 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-07-2021
6 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-07-2021
5 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 16-07-2021
10 Mins 3.76k படித்தவர்கள் 176 விவாதங்கள்