ராணி இல்லம்

By பிரபு தர்மராஜ் 1.81 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (239 ரேட்டிங்ஸ்)
Horror Humorous Stories Mini-SeriesEnded30 அத்தியாயங்கள்
‘ராணி இல்லம்’ என்னும் வீட்டில் குடியிருந்த பிரபு என்னும் இளைஞனும் அவனது குடும்பமும் ஒரு பெண் பேயின் கைகளில் சிக்கிச் சின்னாபின்னமாவதுதான் கதை. அதிலிருந்து அவர்கள் மொத்த பேரும் மீண்டார்களா என்பது மிச்சக் கதை. பிரபு தர்மராஜின் அசத்தலான நையாண்டியும் பகடியும் இந்தப் பேய்க் கதையிலும் விரவிக்கிடக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
239 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeswari"

ஆரம்பமே அதிருது. 💖💖

"balasubramanian muthukumar"

அருமையான வட்டார வழக்கு. சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லைRead more

"Mercyvelu Sana"

ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சான்சே இல்லை பிரபு தர்மராஜ்ஜை அடிச்...Read more

"Narasimhan"

ஆரம்ப அத்தியாயமே சூப்பர்

5 Mins 29.92k படித்தவர்கள் 239 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-04-2021
6 Mins 15.8k படித்தவர்கள் 152 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 13-04-2021
6 Mins 11.21k படித்தவர்கள் 120 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 16-04-2021
4 Mins 8.82k படித்தவர்கள் 73 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 20-04-2021
5 Mins 7.51k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 23-04-2021
5 Mins 6.13k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-04-2021
4 Mins 5.32k படித்தவர்கள் 65 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-04-2021
5 Mins 5.28k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 04-05-2021
4 Mins 5.25k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-05-2021
5 Mins 4.86k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 11-05-2021
6 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 14-05-2021
5 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 18-05-2021
6 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 43 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-05-2021
6 Mins 4.18k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-05-2021
5 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-05-2021
6 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-06-2021
5 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 04-06-2021
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-06-2021
5 Mins 4.01k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 11-06-2021
6 Mins 4.0k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 15-06-2021
5 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 18-06-2021
6 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 102 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-06-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-06-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 75 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 29-06-2021
5 Mins 3.61k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-07-2021
5 Mins 3.57k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-07-2021
5 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-07-2021
6 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 13-07-2021
5 Mins 3.84k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 16-07-2021
10 Mins 5.61k படித்தவர்கள் 212 விவாதங்கள்