சாமியாடிகள் பாகம் - 1

By சு. சமுத்திரம் 4,406 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (3 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Scientific romance Mini-SeriesEnded16 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவலின் நாயகி கோலவடிவு. 1990களில் தொலைக்காட்சியும் இணையமும் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தினால், கிராமங்களில் இயல்பாய் இருந்த சடங்குகளும் நம்பிக்கைகளும் தங்களின் இருப்பை இழக்கத் தொடங்கியதை இந்நாவல் விளக்குகிறது. நாவலின் தலைப்பிற்கேற்ப நவீன கலாச்சார ஊடுருவலால் கோயில்களில் மட்டும் இப்போது சாமியாட்டம் நடைபெறவில்லை. கிராமமே சாமி ஆடுகிறது. ஆமை புகுந்த வீடு போலான தொலைக்காட்சி பாதிப்பு, எங்கே கொண்டுபோகும் என்பது புரியாமல் எல்லோருமே பீடம் தெரியாமல் சாமி ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். வேப்பிலை அடிக்கத்தான் ஆளில்லை. இந்த நாவலில், சாதிச் சண்டைகள் சித்தரிக்கப்படவில்லை. ஆனாலும், இதில் வரும் பங்காளி கூட்டங்களின் மோதல்களும் இவற்றைப் போன்றதே. ஆக, கலவரத்துக்கு சாதி மட்டுமே காரணமாக இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை என்பதை இந்த நாவல் சொல்லாமல் சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
3 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Ravichandran29 Ranganatha"

கதை எதிர்பார்த்ததைவிட, சுவாரசியமாக உள்ளது. அருமை.Read more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

arumayana kathai

5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-03-2021
16 Mins 550 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-03-2021
8 Mins 300 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-03-2021
8 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-03-2021
7 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-03-2021
9 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-03-2021
5 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-03-2021
5 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-03-2021
5 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-03-2021
5 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-03-2021
5 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-03-2021
5 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-03-2021
9 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-03-2021
2 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-03-2021
3 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-03-2021
9 Mins 339 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்