மாணிக்கப் பரல்கள்

By ஆர்.சுமதி 122.33k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (53 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
சலங்கை ஒலிபோல் கலகலப்பான தாரா, லட்சியங்களை சிலம்பிற்குள் மாணிக்கப் பரல்கள் மறைந்திருப்பதைப் போல் மறைத்துவைக்கிறாள். அதில் சிற்பியின் மீதான காதலும் ஒன்று. மறைந்திருப்பவை மாணிக்கங்கள் அல்ல, வெறும் மண்கட்டிகள் என நிரூபித்து அவளை அடையத் துடிக்கும் கொளஞ்சி. தன் காதல் மாணிக்கங்களை சிற்பி காப்பாற்றத் துடிக்கும் கதைதான் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
53 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

இப்போது தான் படிக்க போகிறேன்.ஆனாலும் 5 ஸ்டார் கொடுத்துவிட்டேன்.கதை அருமையாக...Read more

"Suja Jag"

interesting

"Dhanasekaran Dhana"

vera level ,love story...well writing..

"Maya Krishnan"

nice story

5 Mins 7.49k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-10-2021
5 Mins 4.9k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-10-2021
5 Mins 4.52k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-10-2021
5 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-10-2021
5 Mins 4.42k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-10-2021
4 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-10-2021
5 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-10-2021
6 Mins 5.08k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-10-2021
5 Mins 5.66k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-10-2021
5 Mins 4.92k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-10-2021
5 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-10-2021
5 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2021
5 Mins 5.32k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-10-2021
5 Mins 5.46k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-10-2021
6 Mins 4.88k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 23-10-2021
6 Mins 4.26k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-10-2021
6 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 26-10-2021
6 Mins 5.42k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 28-10-2021
5 Mins 5.4k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 30-10-2021
4 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-10-2021
5 Mins 4.89k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-11-2021
5 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-11-2021
5 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 06-11-2021
7 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-11-2021
6 Mins 4.0k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்