மாணிக்கப் பரல்கள்

By ஆர்.சுமதி 1.02 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (48 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
சலங்கை ஒலிபோல் கலகலப்பான தாரா, லட்சியங்களை சிலம்பிற்குள் மாணிக்கப் பரல்கள் மறைந்திருப்பதைப் போல் மறைத்துவைக்கிறாள். அதில் சிற்பியின் மீதான காதலும் ஒன்று. மறைந்திருப்பவை மாணிக்கங்கள் அல்ல, வெறும் மண்கட்டிகள் என நிரூபித்து அவளை அடையத் துடிக்கும் கொளஞ்சி. தன் காதல் மாணிக்கங்களை சிற்பி காப்பாற்றத் துடிக்கும் கதைதான் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
48 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

இப்போது தான் படிக்க போகிறேன்.ஆனாலும் 5 ஸ்டார் கொடுத்துவிட்டேன்.கதை அருமையாக...Read more

"Suja Jag"

interesting

"Dhanasekaran Dhana"

vera level ,love story...well writing..

"Maya Krishnan"

nice story

5 Mins 5.96k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-10-2021
5 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-10-2021
5 Mins 3.6k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-10-2021
5 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-10-2021
5 Mins 3.67k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-10-2021
4 Mins 4.01k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-10-2021
5 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-10-2021
6 Mins 4.31k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-10-2021
5 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-10-2021
5 Mins 4.21k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-10-2021
5 Mins 3.84k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-10-2021
5 Mins 3.88k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2021
5 Mins 4.59k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-10-2021
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-10-2021
6 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 23-10-2021
6 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-10-2021
6 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 26-10-2021
6 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 28-10-2021
5 Mins 4.75k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 30-10-2021
4 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-10-2021
5 Mins 4.21k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-11-2021
5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-11-2021
5 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 06-11-2021
7 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-11-2021
6 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்