மாணிக்கப் பரல்கள்

By ஆர்.சுமதி 123.21k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (53 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesEnded25 அத்தியாயங்கள்
சலங்கை ஒலிபோல் கலகலப்பான தாரா, லட்சியங்களை சிலம்பிற்குள் மாணிக்கப் பரல்கள் மறைந்திருப்பதைப் போல் மறைத்துவைக்கிறாள். அதில் சிற்பியின் மீதான காதலும் ஒன்று. மறைந்திருப்பவை மாணிக்கங்கள் அல்ல, வெறும் மண்கட்டிகள் என நிரூபித்து அவளை அடையத் துடிக்கும் கொளஞ்சி. தன் காதல் மாணிக்கங்களை சிற்பி காப்பாற்றத் துடிக்கும் கதைதான் இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
53 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"akshitha lakshmi"

இப்போது தான் படிக்க போகிறேன்.ஆனாலும் 5 ஸ்டார் கொடுத்துவிட்டேன்.கதை அருமையாக...Read more

"Suja Jag"

interesting

"Dhanasekaran Dhana"

vera level ,love story...well writing..

"Maya Krishnan"

nice story

5 Mins 7.56k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-10-2021
5 Mins 4.96k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-10-2021
5 Mins 4.56k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-10-2021
5 Mins 4.36k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-10-2021
5 Mins 4.46k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-10-2021
4 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-10-2021
5 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-10-2021
6 Mins 5.11k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-10-2021
5 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-10-2021
5 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-10-2021
5 Mins 4.57k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-10-2021
5 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-10-2021
5 Mins 5.35k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 19-10-2021
5 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 21-10-2021
6 Mins 4.91k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 23-10-2021
6 Mins 4.29k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-10-2021
6 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 26-10-2021
6 Mins 5.46k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 28-10-2021
5 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 30-10-2021
4 Mins 4.5k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-10-2021
5 Mins 4.92k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-11-2021
5 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-11-2021
5 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 06-11-2021
7 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-11-2021
6 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்