மந்திரப்புத்தகமும் சபிக்கப்பட்ட இராஜ்ஜியங்களும்

By கீர்த்திவாசன் செ 25.44k படித்தவர்கள் | 3.9 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Young adult fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
கற்பனைக் கதாபாத்திரங்களால் நிரம்பியிருக்கிறது இந்தப் புத்தகம். மந்திரப் பயணங்கள், மந்திரப் பொருட்கள், மாயாஜால இடங்கள் எனப் பல கற்பனை உட்கூறுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
3.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"John"

woww sooper

"Amudha E"

super story, but repeated chapters why?

"Harini Harini"

episode 2

"Jothi Jayakumar"

super fantasy story

4 Mins 5.15k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
1 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
4 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
10 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
6 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-03-2021
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-03-2021
10 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-04-2021
12 Mins 934 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-04-2021
4 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-04-2021
1 Mins 570 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-04-2021
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-04-2021
3 Mins 446 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-04-2021
7 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-04-2021
5 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-04-2021
10 Mins 496 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-04-2021
10 Mins 426 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-04-2021
11 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-04-2021
5 Mins 554 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-04-2021
9 Mins 663 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-04-2021
3 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-04-2021
4 Mins 531 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-04-2021
5 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-04-2021
4 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-04-2021
3 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்