ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு II

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 495.11k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (188 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
ஆசையா, பகையா, பாசமா, அல்லது மற்றொரு காரணமா? வாளா, விஷ‌மா, புலியா, பெண்ணா, அல்லது இன்னோர் ஆயுதமா? தப்பித்தோடிய பாண்டிய ஆபத்துதவி சகோதரர்களா அல்லது வேறு எவருமா? புதிர்ச் சர்ப்பங்களும், விடை ஏணிகளும் நிரம்பிய இந்தச் சரித்திரப் பரமபத ஆட்டத்தில் இடப்பட்ட முடிச்சுகள் அவிழுமா அல்லது மேலும் புதிய முடிச்சுகள் விழுமா? சின்ன விண்மீன்களாக‌ மின்னிக் கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் பொய்களை மழுங்கடித்து விட்டு உண்மையானது ஒற்றைச் சூரியனைப் போல் முளைத்தெழுமா? வினாக்கள் வரிசை கட்டி நிற்க, சோழத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் படுகொலை வழக்கின் தீராமர்மம் தொடர்கிறது...
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
188 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mani Kandan"

எளிய நடை. வாசிப்பு சிக்கல் இல்லாத நாவல். அற்புதமான புனைவுRead more

"nathan kamal"

அருமை.. யார் கொலையாளி...? யூகிக்க முடியவில்லை...Read more

"Vishaka V"

interesting

"Keerthana"

எக்ஸலன்ட் வாரம் 5 நாட்களாவது வெளியிடலாம்Read more

6 Mins 17.13k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-01-2022
5 Mins 11.7k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-01-2022
5 Mins 9.95k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-01-2022
5 Mins 9.74k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-01-2022
5 Mins 9.24k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-01-2022
5 Mins 9.6k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-01-2022
6 Mins 9.38k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-01-2022
5 Mins 9.51k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-01-2022
5 Mins 9.21k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-01-2022
6 Mins 9.28k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-02-2022
6 Mins 8.78k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-02-2022
6 Mins 8.76k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-02-2022
6 Mins 8.96k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-02-2022
6 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-02-2022
6 Mins 8.59k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-02-2022
6 Mins 8.6k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-02-2022
6 Mins 8.36k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-02-2022
6 Mins 8.86k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 04-03-2022
6 Mins 8.49k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-03-2022
5 Mins 8.59k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-03-2022
6 Mins 7.79k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-03-2022
6 Mins 8.01k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 7.74k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-03-2022
6 Mins 8.21k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-03-2022
6 Mins 7.88k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 28-03-2022
6 Mins 8.32k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2022
6 Mins 7.96k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-04-2022
6 Mins 8.59k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-04-2022
6 Mins 7.99k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 11-04-2022
6 Mins 7.97k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-04-2022
6 Mins 7.72k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-04-2022
6 Mins 8.18k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-04-2022
6 Mins 8.05k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-04-2022
6 Mins 7.75k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 29-04-2022
6 Mins 7.46k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-05-2022
6 Mins 8.11k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-05-2022
6 Mins 8.1k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-05-2022
6 Mins 7.97k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2022
6 Mins 7.92k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 16-05-2022
6 Mins 7.6k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-05-2022
6 Mins 7.26k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 23-05-2022
6 Mins 7.61k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 27-05-2022
7 Mins 7.55k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 30-05-2022
6 Mins 7.41k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-06-2022
7 Mins 6.99k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 06-06-2022
6 Mins 7.2k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 10-06-2022
7 Mins 7.18k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 13-06-2022
6 Mins 7.49k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-06-2022
7 Mins 6.95k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-06-2022
6 Mins 6.98k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-06-2022
6 Mins 6.63k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 27-06-2022
6 Mins 7.12k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-07-2022
6 Mins 6.93k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 04-07-2022
6 Mins 7.25k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 08-07-2022
6 Mins 6.97k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 11-07-2022
6 Mins 6.96k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 15-07-2022
6 Mins 6.88k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 18-07-2022
6 Mins 7.31k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 22-07-2022
7 Mins 7.28k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 25-07-2022
14 Mins 7.74k படித்தவர்கள் 265 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்