ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு II

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 493.49k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (188 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded60 அத்தியாயங்கள்
ஆசையா, பகையா, பாசமா, அல்லது மற்றொரு காரணமா? வாளா, விஷ‌மா, புலியா, பெண்ணா, அல்லது இன்னோர் ஆயுதமா? தப்பித்தோடிய பாண்டிய ஆபத்துதவி சகோதரர்களா அல்லது வேறு எவருமா? புதிர்ச் சர்ப்பங்களும், விடை ஏணிகளும் நிரம்பிய இந்தச் சரித்திரப் பரமபத ஆட்டத்தில் இடப்பட்ட முடிச்சுகள் அவிழுமா அல்லது மேலும் புதிய முடிச்சுகள் விழுமா? சின்ன விண்மீன்களாக‌ மின்னிக் கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் பொய்களை மழுங்கடித்து விட்டு உண்மையானது ஒற்றைச் சூரியனைப் போல் முளைத்தெழுமா? வினாக்கள் வரிசை கட்டி நிற்க, சோழத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் படுகொலை வழக்கின் தீராமர்மம் தொடர்கிறது...
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
188 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Mani Kandan"

எளிய நடை. வாசிப்பு சிக்கல் இல்லாத நாவல். அற்புதமான புனைவுRead more

"nathan kamal"

அருமை.. யார் கொலையாளி...? யூகிக்க முடியவில்லை...Read more

"Vishaka V"

interesting

"Keerthana"

எக்ஸலன்ட் வாரம் 5 நாட்களாவது வெளியிடலாம்Read more

6 Mins 17.06k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-01-2022
5 Mins 11.66k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-01-2022
5 Mins 9.92k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-01-2022
5 Mins 9.72k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-01-2022
5 Mins 9.22k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-01-2022
5 Mins 9.57k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-01-2022
6 Mins 9.36k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-01-2022
5 Mins 9.49k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-01-2022
5 Mins 9.18k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-01-2022
6 Mins 9.26k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-02-2022
6 Mins 8.76k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-02-2022
6 Mins 8.74k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-02-2022
6 Mins 8.93k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-02-2022
6 Mins 9.05k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-02-2022
6 Mins 8.57k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-02-2022
6 Mins 8.57k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-02-2022
6 Mins 8.34k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-02-2022
6 Mins 8.83k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 04-03-2022
6 Mins 8.47k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-03-2022
5 Mins 8.57k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-03-2022
6 Mins 7.77k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-03-2022
6 Mins 7.99k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 7.71k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-03-2022
6 Mins 8.19k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-03-2022
6 Mins 7.85k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 28-03-2022
6 Mins 8.29k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2022
6 Mins 7.93k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-04-2022
6 Mins 8.57k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-04-2022
6 Mins 7.97k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 11-04-2022
6 Mins 7.95k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-04-2022
6 Mins 7.7k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-04-2022
6 Mins 8.15k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-04-2022
6 Mins 8.03k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-04-2022
6 Mins 7.73k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 29-04-2022
6 Mins 7.43k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-05-2022
6 Mins 8.08k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-05-2022
6 Mins 8.08k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-05-2022
6 Mins 7.95k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2022
6 Mins 7.9k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 16-05-2022
6 Mins 7.58k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-05-2022
6 Mins 7.23k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 23-05-2022
6 Mins 7.58k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 27-05-2022
7 Mins 7.53k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 30-05-2022
6 Mins 7.38k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 03-06-2022
7 Mins 6.96k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 06-06-2022
6 Mins 7.17k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 10-06-2022
7 Mins 7.16k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 13-06-2022
6 Mins 7.47k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 17-06-2022
7 Mins 6.93k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-06-2022
6 Mins 6.95k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 24-06-2022
6 Mins 6.61k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 27-06-2022
6 Mins 7.09k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-07-2022
6 Mins 6.9k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 04-07-2022
6 Mins 7.22k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 08-07-2022
6 Mins 6.94k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 11-07-2022
6 Mins 6.94k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 15-07-2022
6 Mins 6.86k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 18-07-2022
6 Mins 7.28k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 22-07-2022
7 Mins 7.24k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 25-07-2022
14 Mins 7.66k படித்தவர்கள் 264 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்