ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு II

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 2.6 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (114 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing41 அத்தியாயங்கள்
ஆசையா, பகையா, பாசமா, அல்லது மற்றொரு காரணமா? வாளா, விஷ‌மா, புலியா, பெண்ணா, அல்லது இன்னோர் ஆயுதமா? தப்பித்தோடிய பாண்டிய ஆபத்துதவி சகோதரர்களா அல்லது வேறு எவருமா? புதிர்ச் சர்ப்பங்களும், விடை ஏணிகளும் நிரம்பிய இந்தச் சரித்திரப் பரமபத ஆட்டத்தில் இடப்பட்ட முடிச்சுகள் அவிழுமா அல்லது மேலும் புதிய முடிச்சுகள் விழுமா? சின்ன விண்மீன்களாக‌ மின்னிக் கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் பொய்களை மழுங்கடித்து விட்டு உண்மையானது ஒற்றைச் சூரியனைப் போல் முளைத்தெழுமா? வினாக்கள் வரிசை கட்டி நிற்க, சோழத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் படுகொலை வழக்கின் தீராமர்மம் தொடர்கிறது...
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
114 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"nathan kamal"

அருமை.. யார் கொலையாளி...? யூகிக்க முடியவில்லை...Read more

"Vishaka V"

interesting

"Keerthana"

எக்ஸலன்ட் வாரம் 5 நாட்களாவது வெளியிடலாம்Read more

"ஆதித்த கரிகாலன்"

என்னைக் கொன்னது யார்னு தெரிந்துக்க ஆவலா இருக்கேன். ஸிதாரைனு மட்டும் சொல்லிட...Read more

6 Mins 10.47k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 03-01-2022
5 Mins 8.42k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-01-2022
5 Mins 7.31k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 10-01-2022
5 Mins 7.24k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 14-01-2022
5 Mins 6.88k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 17-01-2022
5 Mins 7.29k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 21-01-2022
6 Mins 7.18k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 24-01-2022
5 Mins 7.26k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-01-2022
5 Mins 6.88k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-01-2022
6 Mins 6.99k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 04-02-2022
6 Mins 6.68k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-02-2022
6 Mins 6.67k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 11-02-2022
6 Mins 6.7k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-02-2022
6 Mins 6.81k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 18-02-2022
6 Mins 6.42k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 21-02-2022
6 Mins 6.5k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-02-2022
6 Mins 6.25k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 28-02-2022
6 Mins 6.69k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 04-03-2022
6 Mins 6.31k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-03-2022
5 Mins 6.45k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 11-03-2022
6 Mins 5.79k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 14-03-2022
6 Mins 6.04k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 18-03-2022
6 Mins 5.7k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-03-2022
6 Mins 6.15k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-03-2022
6 Mins 5.85k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 28-03-2022
6 Mins 6.29k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2022
6 Mins 5.92k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 04-04-2022
6 Mins 6.59k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-04-2022
6 Mins 5.88k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 11-04-2022
6 Mins 5.87k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 15-04-2022
6 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 18-04-2022
6 Mins 5.92k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-04-2022
6 Mins 5.88k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-04-2022
6 Mins 5.7k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 29-04-2022
6 Mins 5.39k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-05-2022
6 Mins 5.92k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 06-05-2022
6 Mins 5.79k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-05-2022
6 Mins 5.57k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 13-05-2022
6 Mins 5.33k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 16-05-2022
6 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-05-2022
6 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்