மருக்கை

By எஸ்.செந்தில்குமார் 36.48k படித்தவர்கள் | 3.1 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Social Mini-SeriesEnded36 அத்தியாயங்கள்
ஆடு வளர்க்கும் இனத்தைச் சேர்ந்த செல்விக்கும், ஆடுகளை சண்டைக்குத் தயாராக்கும் துரை என்பவருக்கும் திருமணம் முடிகிறது. மணமான 3-வது மாதத்தில் துரையின் ‘பச்ச’ என்ற ஆட்டுக்கும், செல்வியின் சகோதரன் அழகு வளர்க்கும் ‘அழகு முத்து’ ஆட்டுக்கும் சண்டை நடக்கிறது. இதில் அழகு முத்து ஆடு வெற்றிபெறுகிறது. பெரும் அதிர்ச்சியடைந்த துரை, மீண்டும் போட்டியில் வெற்றிபெற்றபின் மனைவி செல்வியை அழைத்துச் செல்வதாக கூறிவிட்டு அவளது பிறந்த வீட்டிலேயே விட்டுச் செல்கிறான். திரும்ப கிடாச்சண்டை நடந்ததா? அதில் துரை வெற்றி பெற்றானா… என விரிகிறது கதை. குட்டி ஈனுவதற்கு முன்பான பருவத்தில் உள்ள பெண் ஆட்டுக்கு ‘மருக்கை’ என்று பெயர்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
3.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sangi Geetha"

Arumaiyana kadhai, Theni mavatathai appadiye kondu vandhu katti irukkirar k...Read more

"Amudha Gandhi"

good story but very sad....

"Sakthi Priyadharshini"

good story

"Dhanapaul Dhanapaul"

ஆசிரியரின் பிற படைப்புகளில் சில கதைகளை படித்திருக்கிறேன்,,,என் வாசிப்பு அனு...Read more

5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-07-2022
4 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 03-07-2022
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-07-2022
6 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-07-2022
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 10-07-2022
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 13-07-2022
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 15-07-2022
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 17-07-2022
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 20-07-2022
5 Mins 991 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 22-07-2022
4 Mins 942 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 24-07-2022
4 Mins 978 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 27-07-2022
4 Mins 931 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 29-07-2022
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 31-07-2022
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-08-2022
4 Mins 960 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 05-08-2022
4 Mins 929 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-08-2022
4 Mins 961 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 10-08-2022
5 Mins 935 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-08-2022
5 Mins 941 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 14-08-2022
4 Mins 920 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 17-08-2022
5 Mins 910 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 19-08-2022
5 Mins 903 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 21-08-2022
4 Mins 901 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 24-08-2022
5 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 26-08-2022
5 Mins 884 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-08-2022
5 Mins 911 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 31-08-2022
4 Mins 808 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-09-2022
6 Mins 818 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 04-09-2022
5 Mins 870 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-09-2022
4 Mins 796 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-09-2022
6 Mins 796 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 11-09-2022
4 Mins 757 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 14-09-2022
4 Mins 730 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-09-2022
6 Mins 743 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 18-09-2022
7 Mins 761 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்