நித்திலவல்லி - பாகம் - 3

By நா. பார்த்தசாரதி 10,207 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded18 அத்தியாயங்கள்
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் பாண்டிய நாட்டில் நிகழ்ந்த ஒரு சுதந்திரப் போராட்டத்தைப் பற்றி விவரிக்கும் வரலாற்று நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Sangeetha vetrivel"

ARUMAI👌🔥🔥

"Naga Raja"

பாண்டியர்களின் வராலாறு கூறிய விதம் மிகவும் சிறப்புRead more

"Rajarampandian pandi"

மூன்று பாகங்களும் வாசிக்கலாம்...OKRead more

"Rainold Lazar"

2, மற்றும் 3 பாகங்கள் விறுப்பு

5 Mins 887 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 548 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 549 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 554 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 541 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 535 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 545 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
5 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 528 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
5 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 760 படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்