சிலாவம்

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 79.85k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (104 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded42 அத்தியாயங்கள்
இது தூத்துக்குடி கடற்கரையில், காலமும் துக்கமும் அலையும் கதை. அங்கு சங்கு குளிப்பவர்களைக் கடல் சுடுகிறது. முத்து வைத்திருப்பவர்களின் வாழ்வை அது தூய்மையாக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஆனால், மூழ்கி முத்தெடுத்துக் கொண்டுவருபவர்களை? முத்தும் சங்கும் எடுப்பவர்களின் வாழ்வில் இருக்கும் நீதியையும் ஞானத்தையும் மட்டுமல்ல; நித்தில அழலையும் உள்ளடக்கியது இந்த ‘சிலாவம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
104 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

👌🏼👌🏼 nalla kathai

"Maha Lakshmi"

very nice

"Ezhil Mullai"

நல்ல கதை. தனித்துவமான கதைக்களம். வாழ்த்துகள்.Read more

"Azar Deen"

super series

6 Mins 10.09k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
6 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
6 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
6 Mins 2.09k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
5 Mins 1.93k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
5 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
5 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-05-2021
5 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
6 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
5 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
6 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
6 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
6 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
6 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-06-2021
5 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
6 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 04-07-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
6 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 11-07-2021
5 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
6 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-07-2021
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
7 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-07-2021
7 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
6 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-08-2021
7 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 08-08-2021
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 15-08-2021
5 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்