சிலாவம்

By சு. தமிழ்ச்செல்வி 58,805 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (83 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded42 அத்தியாயங்கள்
இது தூத்துக்குடி கடற்கரையில், காலமும் துக்கமும் அலையும் கதை. அங்கு சங்கு குளிப்பவர்களைக் கடல் சுடுகிறது. முத்து வைத்திருப்பவர்களின் வாழ்வை அது தூய்மையாக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஆனால், மூழ்கி முத்தெடுத்துக் கொண்டுவருபவர்களை..? முத்தும் சங்கும் எடுப்பவர்களின் வாழ்விலிருக்கும் நீதியை, ஞானத்தை மட்டுமல்ல, நித்தில அழலையும் உள்ளடக்கியது இந்த `சிலாவம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
83 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ezhil Mullai"

நல்ல கதை. தனித்துவமான கதைக்களம். வாழ்த்துகள்.Read more

"SaravanaKumar"

கடல் வாழ்க்கையின் துயரத்திலும் பாசத்தின் ஆழத்தை பதமாய் வார்த்தைகளில் வடித்த...Read more

"sundaram sudhakar"

ஈர்க்கும் எழுத்துகள். எனக்கு புதிய வாழ்க்கை உங்கள் எழுத்துகளில்.Read more

"சக்தி வேல்"

அருமை அருமை அருமை

6 Mins 8.23k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
6 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
6 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
6 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
5 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
5 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
6 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-05-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
6 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
6 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
6 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
6 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
6 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-06-2021
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
6 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
5 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 04-07-2021
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
6 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 11-07-2021
5 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-07-2021
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
7 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-07-2021
7 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
6 Mins 991 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-08-2021
7 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 964 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 08-08-2021
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 15-08-2021
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
6 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்