சிலாவம்

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 80.88k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (105 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded42 அத்தியாயங்கள்
இது தூத்துக்குடி கடற்கரையில், காலமும் துக்கமும் அலையும் கதை. அங்கு சங்கு குளிப்பவர்களைக் கடல் சுடுகிறது. முத்து வைத்திருப்பவர்களின் வாழ்வை அது தூய்மையாக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஆனால், மூழ்கி முத்தெடுத்துக் கொண்டுவருபவர்களை? முத்தும் சங்கும் எடுப்பவர்களின் வாழ்வில் இருக்கும் நீதியையும் ஞானத்தையும் மட்டுமல்ல; நித்தில அழலையும் உள்ளடக்கியது இந்த ‘சிலாவம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
105 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

👌🏼👌🏼 nalla kathai

"Maha Lakshmi"

very nice

"Ezhil Mullai"

நல்ல கதை. தனித்துவமான கதைக்களம். வாழ்த்துகள்.Read more

"Azar Deen"

super series

6 Mins 10.15k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
6 Mins 2.28k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
6 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
6 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
5 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
5 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
5 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
6 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-05-2021
5 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
6 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
6 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
5 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
6 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
6 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
6 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-06-2021
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
5 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
5 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 04-07-2021
5 Mins 1.61k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
6 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 11-07-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
6 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-07-2021
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
7 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-07-2021
7 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
6 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-08-2021
7 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 08-08-2021
5 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 15-08-2021
5 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
6 Mins 2.13k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்