சிலாவம்

By சு.தமிழ்ச்செல்வி 77,596 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (103 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded42 அத்தியாயங்கள்
இது தூத்துக்குடி கடற்கரையில், காலமும் துக்கமும் அலையும் கதை. அங்கு சங்கு குளிப்பவர்களைக் கடல் சுடுகிறது. முத்து வைத்திருப்பவர்களின் வாழ்வை அது தூய்மையாக்கும் என்பது நம்பிக்கை. ஆனால், மூழ்கி முத்தெடுத்துக் கொண்டுவருபவர்களை? முத்தும் சங்கும் எடுப்பவர்களின் வாழ்வில் இருக்கும் நீதியையும் ஞானத்தையும் மட்டுமல்ல; நித்தில அழலையும் உள்ளடக்கியது இந்த ‘சிலாவம்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
103 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Naseem Banu"

👌🏼👌🏼 nalla kathai

"Maha Lakshmi"

very nice

"Ezhil Mullai"

நல்ல கதை. தனித்துவமான கதைக்களம். வாழ்த்துகள்.Read more

"Azar Deen"

super series

6 Mins 9.87k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
6 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
6 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
5 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
5 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-05-2021
5 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
5 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
6 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
6 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
6 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
6 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 17-06-2021
5 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
6 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 04-07-2021
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
6 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 11-07-2021
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
6 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 18-07-2021
5 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
7 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-07-2021
7 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
6 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-08-2021
7 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 08-08-2021
5 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 15-08-2021
5 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
6 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்