வா உலா போகலாம்

By விஜி பிரபு 1.49 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (101 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Limited SeriesEnded28 அத்தியாயங்கள்
உயிராக வளர்த்த தந்தையைப் பிரிந்து வாடும் ஒரு பெண்ணுக்கு அவளது இழப்பின் வலியைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒரு துணை கிடைக்கிறதா, இல்லையா என்பதைச் சொல்லும் காதல் கதை இது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
101 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"lic velu"

good good

"Gayathri madhan Madhan"

nice story

"mira vimal"

superrrrr

"sevan hills"

மிக அருமையான கதை.. waiting...

4 Mins 16.17k படித்தவர்கள் 113 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 14-05-2021
4 Mins 7.82k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 15-05-2021
4 Mins 6.87k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 19-05-2021
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 22-05-2021
4 Mins 5.93k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-05-2021
4 Mins 5.76k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 29-05-2021
4 Mins 5.36k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-06-2021
4 Mins 5.17k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 05-06-2021
4 Mins 5.18k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 09-06-2021
4 Mins 5.01k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-06-2021
4 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-06-2021
4 Mins 4.56k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-06-2021
4 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 23-06-2021
4 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 26-06-2021
4 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 30-06-2021
4 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 03-07-2021
4 Mins 4.29k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-07-2021
4 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 10-07-2021
5 Mins 4.47k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 14-07-2021
4 Mins 4.34k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-07-2021
4 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-07-2021
4 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 24-07-2021
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 28-07-2021
5 Mins 4.03k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 31-07-2021
4 Mins 4.11k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 04-08-2021
5 Mins 4.31k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-08-2021
5 Mins 4.78k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 11-08-2021
5 Mins 5.49k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்