பாண்டிமாதேவி - பாகம் 1

By தீபம் நா. பார்த்தசாரதி 25,587 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி, தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும் ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம் எதிரிகள் வானவன்மாதேவியின் அரசை படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. பயந்துபோகும் வானவன்மாதேவி என்ன செய்கிறார் என்பதே இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தினேஷ் முருகேசன்"

ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும், இடங்களும் மிகுதியாக வர்ணிக்கப்பட்டு, புகழப்பட்டுள்ள...Read more

"Rameshkumar M"

நன்றாக உள்ளது

"Ks Palanisamy Varnan"

சூப்பர் கதை இரண்டாம் பாகம் எப்பொழுது என்று எதிர்பார்க்கிறேன்Read more

"Rajarampandian pandi"

முதல் பாகத்தின் கதையோட்டம் தொய்வின்றி விறுவிறுப்புடன் அமைந்துள்ளது ...,Read more

5 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 982 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 974 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 818 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 825 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 800 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
7 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
8 Mins 784 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 642 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 648 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 638 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 599 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 592 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 558 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 567 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
9 Mins 570 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 607 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 584 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
6 Mins 933 படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்