பாண்டிமாதேவி - பாகம் 1

By நா.பார்த்தசாரதி 34,107 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தன்னுடைய கணவனை இழந்த கவலையாலும், ஒரே மகன் போரில் தோற்று இலங்கைத் தீவுக்கு ஓடியதைப் பற்றியும் நினைத்து வருந்துகிறார்.மற்றொரு பக்கம், வானவன்மாதேவியின் அரசை எதிர்த்து எதிரிகள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்கிற தகவல் வருகிறது. இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தை வானவன்மாதேவி எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதே கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தினேஷ் முருகேசன்"

ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும், இடங்களும் மிகுதியாக வர்ணிக்கப்பட்டு, புகழப்பட்டுள்ள...Read more

"Karthick .d"

நா.பார்த்தசாரதி அவர்களின் எழுத்து நடை அருமையாக உள்ளதுRead more

"DEVARAJ"

SUPER STORY IN TAMIL HISTORICAL STORIES

"Rameshkumar M"

நன்றாக உள்ளது

5 Mins 3.39k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
5 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
5 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
6 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
6 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 957 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
7 Mins 977 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
8 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 964 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 866 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
6 Mins 874 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
5 Mins 842 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
6 Mins 841 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
6 Mins 820 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
6 Mins 784 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
5 Mins 781 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
5 Mins 775 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
5 Mins 770 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
5 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
4 Mins 752 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
5 Mins 773 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
6 Mins 729 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
5 Mins 748 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
5 Mins 738 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 753 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
9 Mins 783 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
6 Mins 818 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 764 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
5 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
4 Mins 734 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
4 Mins 808 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
6 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்