பார்வதி பிஏ

By சி.என்.அண்ணாதுரை 30.58k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பைச் சுரண்டி சொத்துகளைக் குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் ஒரு பேராசைக்காரர். சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறான் பார்த்திபன். இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களைக் கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விரிகிறது நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டிப் பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தமிழன் ????????"

awesome series

"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"R"

interesting

5 Mins 5.33k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 855 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 716 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 668 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 673 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 710 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 625 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 554 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 527 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 547 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 544 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 564 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 636 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 523 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 500 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 501 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 493 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 527 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 519 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 459 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 443 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 445 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 441 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 441 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 419 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 882 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்