பார்வதி பிஏ

By சி.என்.அண்ணாதுரை 28,727 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பைச் சுரண்டி சொத்துகளைக் குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் ஒரு பேராசைக்காரர். சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறான் பார்த்திபன். இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களைக் கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விரிகிறது நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டிப் பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தமிழன் ????????"

awesome series

"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"R"

interesting

5 Mins 5.16k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 966 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 938 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 799 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 667 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 623 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 629 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 660 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 587 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 517 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 494 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 508 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 510 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 526 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 592 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 487 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 464 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 461 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 459 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 452 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 483 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 477 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 477 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 422 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 404 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 413 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 404 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 413 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 412 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 384 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 842 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்