பார்வதி பிஏ

By சி.என்.அண்ணாதுரை 31.38k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பைச் சுரண்டி சொத்துகளைக் குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் ஒரு பேராசைக்காரர். சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறான் பார்த்திபன். இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களைக் கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விரிகிறது நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டிப் பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தமிழன் ????????"

awesome series

"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"R"

interesting

5 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.82k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 877 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 731 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 684 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 698 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 731 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 643 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 541 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 562 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 557 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 581 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 653 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 538 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 515 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 506 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 548 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 535 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 471 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 456 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 460 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 473 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 452 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 429 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 491 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 908 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்