பார்வதி பிஏ

By சி.என்.அண்ணாதுரை 32.21k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பைச் சுரண்டி சொத்துகளைக் குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் ஒரு பேராசைக்காரர். சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறான் பார்த்திபன். இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களைக் கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விரிகிறது நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டிப் பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தமிழன் ????????"

awesome series

"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"R"

interesting

5 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 897 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 750 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 703 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 718 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 751 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 660 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 580 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 555 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 578 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 572 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 673 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 556 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 533 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 529 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 529 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 522 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 566 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 554 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 489 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 471 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 478 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 467 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 485 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 465 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 442 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 502 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 927 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்