பார்வதி பிஏ

By சி.என்.அண்ணாதுரை 30.11k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பைச் சுரண்டி சொத்துகளைக் குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் ஒரு பேராசைக்காரர். சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறான் பார்த்திபன். இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களைக் கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விரிகிறது நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டிப் பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தமிழன் ????????"

awesome series

"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"R"

interesting

5 Mins 5.29k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 994 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 844 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 707 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 656 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 661 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 698 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 616 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 544 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 517 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 536 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 535 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 551 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 622 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 512 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 489 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 490 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 488 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 483 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 514 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 508 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 449 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 430 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 436 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 442 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 431 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 407 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 470 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 873 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்