பார்வதி பிஏ

By சி.என்.அண்ணாதுரை 24,370 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (17 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பைச் சுரண்டி சொத்துகளைக் குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் ஒரு பேராசைக்காரர். சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறான் பார்த்திபன். இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களைக் கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விரிகிறது நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டிப் பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகின்றன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
17 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"தமிழன் ????????"

awesome series

"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"R"

interesting

5 Mins 4.62k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 960 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 952 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 812 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 792 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 672 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 570 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 519 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 521 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 540 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 489 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 428 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 407 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 419 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 414 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 486 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 397 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 387 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 379 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 376 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 376 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 396 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 388 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 397 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 356 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 331 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 342 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 341 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 342 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 322 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 376 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 746 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்