பார்வதி பிஏ

By சி.என். அண்ணாதுரை 18,712 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Literature & Fiction Limited SeriesEnded37 அத்தியாயங்கள்
மக்களின் உழைப்பை சுரண்டி சொத்துகளை குவிக்கும் மிராசுதாரர் ஆலாலசுந்தரர் போன்ற பேராசைக்காரர், சமத்துவம், தொழிலாளர் நலனுக்குப் போராடுவதாக வெளியே காட்டிக்கொண்டு, அதன்மூலம் தனது சுயலாபங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பார்த்திபன் போன்ற போலி சமூகப் போராளி, இவர்களுக்கு எதிராக உண்மையாகப் போராடி, அவர்களின் போலி முகங்களை கிழிக்க நினைக்கிறாள் பார்வதி. அதற்காக அவள் சந்திக்கும் சவால்கள், இடர்பாடுகள் என விறுவிறுப்பாகச் செல்கிறது இந்த நாவல். கலையின் பெயரால் முதலாளியை அண்டி பிழைப்பவர்கள், காதலின் பெயரால் பெண்களை ஏமாற்றுபவர்கள் என நாவல் நெடுக பல்வேறு சமூக அவலங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டப்படுகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"shika"

good one great

"Selva S"

great great

"Arul Deivasigamani"

அருமை. பழைய வரலாறு களை பேசுகின்றதுRead more

"Rajalakshmi Sureshkumar"

sema bore

5 Mins 3.69k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 07-06-2021
2 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 07-06-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-06-2021
3 Mins 774 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-06-2021
2 Mins 732 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 07-06-2021
6 Mins 736 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 07-06-2021
4 Mins 610 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-06-2021
5 Mins 605 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 07-06-2021
8 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 07-06-2021
3 Mins 446 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-06-2021
2 Mins 388 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 07-06-2021
7 Mins 385 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 07-06-2021
10 Mins 392 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 07-06-2021
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 07-06-2021
3 Mins 317 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-06-2021
3 Mins 309 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 07-06-2021
3 Mins 323 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-06-2021
4 Mins 305 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 07-06-2021
5 Mins 309 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 07-06-2021
6 Mins 363 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 297 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 07-06-2021
5 Mins 291 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 07-06-2021
4 Mins 296 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 07-06-2021
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 07-06-2021
4 Mins 289 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 07-06-2021
6 Mins 307 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 07-06-2021
5 Mins 297 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-06-2021
7 Mins 304 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 07-06-2021
3 Mins 264 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 07-06-2021
6 Mins 248 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 07-06-2021
7 Mins 261 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 07-06-2021
5 Mins 254 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 07-06-2021
5 Mins 256 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 07-06-2021
7 Mins 263 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 07-06-2021
8 Mins 249 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 07-06-2021
5 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 07-06-2021
3 Mins 578 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்