பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 3 - கொலைவாள்

By கல்கி 89,408 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (38 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded46 அத்தியாயங்கள்
இளவரசன் ஆதித்ய கரிகாலன் தன் சோழ அரசுக்கு ஏற்படப் போகும் ஆபத்தை அறிகிறான். அந்தச் செய்தியை ஒரு ஓலை மூலமாகத் தன் தங்கை குந்தவையிடம் கொடுக்க, தன் நண்பன் வந்தியத்தேவனை அனுப்புகிறான். வந்தியத்தேவன் வரும் வழியில் எதிரிகளும் சிற்றரசர்களும் சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். மிகுந்த சிக்கல்களுக்கிடையில் குந்தவையைச் சந்திக்கிறான். குந்தவை தன் தம்பி இராஜராஜன், இலங்கைக்குப் படைநடத்திச் சென்றிருப்பதாகவும், அவனை அழைத்து வருமாறும் பணிக்கிறாள். வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்று சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்கு இடையில், ஆதித்ய கரிகாலன் மர்மமாகக் கொல்லப்படுகிறான். வந்தியத்தேவன் மீது பழி விழுகிறது. வந்தியத்தேவன் இந்தப் பழியிலிருந்து மீள்வாரா, ராஜராஜன் எவ்வாறு அரியணை ஏறுகிறார் என்பதை இலக்கிய நயத்துடன் விவரிக்கிறது நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
38 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"kesavan raj"

super story

"இளங்கவி ராஜா"

என்னை மிகவும் கவர்ந்த படைப்பு..Read more

"intellect"

A good series to read

"Kannan N"

very fond of reading this story. l think l would have lived during that time.

7 Mins 5.51k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-07-2021
9 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-07-2021
9 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-07-2021
9 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-07-2021
4 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 31-07-2021
4 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 31-07-2021
8 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 31-07-2021
5 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 31-07-2021
4 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 31-07-2021
6 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-07-2021
3 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 31-07-2021
9 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 31-07-2021
8 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 31-07-2021
7 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 31-07-2021
7 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 31-07-2021
3 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 31-07-2021
5 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 31-07-2021
9 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-07-2021
4 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 31-07-2021
5 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 31-07-2021
7 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 31-07-2021
4 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-07-2021
8 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 31-07-2021
6 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 31-07-2021
4 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 31-07-2021
6 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 31-07-2021
4 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 31-07-2021
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 31-07-2021
4 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 31-07-2021
7 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 31-07-2021
6 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 31-07-2021
4 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 31-07-2021
6 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 31-07-2021
9 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 31-07-2021
8 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 31-07-2021
9 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 31-07-2021
6 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 31-07-2021
4 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 31-07-2021
9 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 31-07-2021
8 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 31-07-2021
6 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 31-07-2021
5 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 31-07-2021
5 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 31-07-2021
6 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-07-2021
10 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 31-07-2021
9 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்