நள்ளிரவுச் செய்திகள் வாசிப்பது துர்கா

By ராஜேஷ்குமார் 18.6 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (1476 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing50 அத்தியாயங்கள்
கொரோனா வைரஸைத் தொடர்ந்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வரப்போகும் ஓர் அபாயகரமான வைரஸை அழிப்பதற்காக, தடுப்பூசி ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உலக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த உலகில் மனித இனமே இருக்கக்கூடாது என்ற கெட்ட நோக்கத்துடன் நல்ல விஞ்ஞானிகளை கொல்ல துடிக்கிறான் ஒரு சைக்கோ விஞ்ஞானி. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெறுகிறான். இதன் விளைவாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் பொதுமக்களும் எந்தவிதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதுதான் கதை. அந்த சைக்கோ விஞ்ஞானியைத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு திறமையான உளவுத்துறை அதிகாரி எப்படி கண்டுபிடித்து அழிக்கிறார் என்பதை பரபரப்பான அத்தியாயங்களுடன் இந்த Bio thriller சொல்ல இருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1476 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kishore Siva"

going intresting

"Annapoorni Rajagopalan"

romba twist.

"Saravana"

Interesting story

"Arul Murugan"

excellant superp

5 Mins 115.98k படித்தவர்கள் 1633 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 57.42k படித்தவர்கள் 795 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 52.18k படித்தவர்கள் 729 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
5 Mins 47.83k படித்தவர்கள் 549 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
4 Mins 44.52k படித்தவர்கள் 684 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
5 Mins 45.84k படித்தவர்கள் 415 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
5 Mins 44.87k படித்தவர்கள் 453 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 47.98k படித்தவர்கள் 437 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 44.01k படித்தவர்கள் 365 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
6 Mins 43.28k படித்தவர்கள் 397 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 41.22k படித்தவர்கள் 354 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
4 Mins 39.47k படித்தவர்கள் 348 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 40.07k படித்தவர்கள் 428 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 41.57k படித்தவர்கள் 516 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 41.94k படித்தவர்கள் 493 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 43.79k படித்தவர்கள் 385 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 41.54k படித்தவர்கள் 387 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
4 Mins 45.07k படித்தவர்கள் 425 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 45.13k படித்தவர்கள் 430 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
4 Mins 44.26k படித்தவர்கள் 328 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 39.99k படித்தவர்கள் 375 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
5 Mins 42.91k படித்தவர்கள் 321 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 37.53k படித்தவர்கள் 251 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
4 Mins 43.91k படித்தவர்கள் 306 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
4 Mins 37.38k படித்தவர்கள் 259 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
4 Mins 37.14k படித்தவர்கள் 327 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-06-2021
4 Mins 33.64k படித்தவர்கள் 201 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
4 Mins 35.72k படித்தவர்கள் 205 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-07-2021
4 Mins 31.87k படித்தவர்கள் 150 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
4 Mins 31.64k படித்தவர்கள் 244 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-07-2021
5 Mins 30.1k படித்தவர்கள் 220 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
4 Mins 31.14k படித்தவர்கள் 145 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-07-2021
4 Mins 28.3k படித்தவர்கள் 130 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 28.35k படித்தவர்கள் 146 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 26-07-2021
5 Mins 27.46k படித்தவர்கள் 161 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
5 Mins 30.16k படித்தவர்கள் 164 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-08-2021
5 Mins 29.84k படித்தவர்கள் 106 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 26.83k படித்தவர்கள் 113 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-08-2021
4 Mins 25.7k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 26.32k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-08-2021
5 Mins 24.88k படித்தவர்கள் 74 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
5 Mins 25.57k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 23-08-2021
5 Mins 23.82k படித்தவர்கள் 105 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 26-08-2021
4 Mins 25.49k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-08-2021
5 Mins 24.05k படித்தவர்கள் 67 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 25.09k படித்தவர்கள் 106 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 06-09-2021
5 Mins 23.46k படித்தவர்கள் 125 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-09-2021
5 Mins 25.75k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 13-09-2021
5 Mins 24.46k படித்தவர்கள் 98 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 16-09-2021
4 Mins 14.07k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்