நள்ளிரவுச் செய்திகள் வாசிப்பது துர்கா

By ராஜேஷ்குமார் 3.05m படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (1801 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded67 அத்தியாயங்கள்
கொரோனா வைரஸைத் தொடர்ந்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வரப்போகும் ஓர் அபாயகரமான வைரஸை அழிப்பதற்காக, தடுப்பூசி ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உலக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த உலகில் மனித இனமே இருக்கக் கூடாது என்ற கெட்ட நோக்கத்துடன் நல்ல விஞ்ஞானிகளைக் கொல்ல துடிக்கிறான் ஒரு சைக்கோ விஞ்ஞானி. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெறுகிறான். இதன் விளைவாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் பொதுமக்களும் எந்த விதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதுதான் கதை. அந்த சைக்கோ விஞ்ஞானியைத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு திறமையான உளவுத்துறை அதிகாரி எப்படிக் கண்டுபிடித்து அழிக்கிறார் என்பதைப் பரபரப்பான அத்தியாயங்களுடன் இந்த ‘பயோ த்ரில்லர்’ சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1801 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kishore Siva"

going intresting

"Annapoorni Rajagopalan"

romba twist.

"Saravana"

Interesting story

"saranya bashyam"

dragging simply more than 50 episodes

5 Mins 137.64k படித்தவர்கள் 1655 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 70.28k படித்தவர்கள் 824 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 62.61k படித்தவர்கள் 748 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
5 Mins 56.97k படித்தவர்கள் 570 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
4 Mins 52.9k படித்தவர்கள் 706 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
5 Mins 54.49k படித்தவர்கள் 433 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
5 Mins 53.36k படித்தவர்கள் 465 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 56.71k படித்தவர்கள் 447 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 52.08k படித்தவர்கள் 375 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
6 Mins 51.26k படித்தவர்கள் 409 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 48.69k படித்தவர்கள் 364 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
4 Mins 46.43k படித்தவர்கள் 361 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 46.84k படித்தவர்கள் 435 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 48.16k படித்தவர்கள் 524 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 48.69k படித்தவர்கள் 505 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 50.7k படித்தவர்கள் 392 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 48.35k படித்தவர்கள் 394 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
4 Mins 51.91k படித்தவர்கள் 434 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 52.07k படித்தவர்கள் 443 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
4 Mins 51.3k படித்தவர்கள் 344 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 46.69k படித்தவர்கள் 383 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
5 Mins 49.67k படித்தவர்கள் 325 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 44.26k படித்தவர்கள் 258 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
4 Mins 50.8k படித்தவர்கள் 313 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
4 Mins 44.36k படித்தவர்கள் 270 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
4 Mins 44.09k படித்தவர்கள் 336 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-06-2021
4 Mins 40.4k படித்தவர்கள் 208 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
4 Mins 42.67k படித்தவர்கள் 216 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-07-2021
4 Mins 38.75k படித்தவர்கள் 159 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
4 Mins 38.64k படித்தவர்கள் 259 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-07-2021
5 Mins 37.3k படித்தவர்கள் 228 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
4 Mins 38.1k படித்தவர்கள் 157 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-07-2021
4 Mins 34.92k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 34.86k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 26-07-2021
5 Mins 34.53k படித்தவர்கள் 166 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
5 Mins 37.74k படித்தவர்கள் 170 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-08-2021
5 Mins 37.25k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 34.07k படித்தவர்கள் 121 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-08-2021
4 Mins 32.91k படித்தவர்கள் 95 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 33.83k படித்தவர்கள் 105 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-08-2021
5 Mins 32.36k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
5 Mins 33.07k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 23-08-2021
5 Mins 31.54k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 26-08-2021
4 Mins 33.72k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-08-2021
5 Mins 32.65k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 33.88k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 06-09-2021
5 Mins 32.87k படித்தவர்கள் 137 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-09-2021
5 Mins 36.61k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 13-09-2021
5 Mins 39.63k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 16-09-2021
4 Mins 37.93k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-09-2021
5 Mins 36.96k படித்தவர்கள் 170 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-09-2021
5 Mins 37.17k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-09-2021
5 Mins 47.4k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 30-09-2021
5 Mins 52.27k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 04-10-2021
5 Mins 45.49k படித்தவர்கள் 92 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 07-10-2021
5 Mins 44.98k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 11-10-2021
5 Mins 45.08k படித்தவர்கள் 179 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 14-10-2021
5 Mins 45.27k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 18-10-2021
5 Mins 47.63k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 21-10-2021
5 Mins 53.81k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 25-10-2021
5 Mins 59.25k படித்தவர்கள் 134 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-11-2021
5 Mins 47.21k படித்தவர்கள் 143 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 04-11-2021
5 Mins 44.93k படித்தவர்கள் 110 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 08-11-2021
6 Mins 47.05k படித்தவர்கள் 459 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 11-11-2021
6 Mins 46.61k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 15-11-2021
5 Mins 38.93k படித்தவர்கள் 141 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 18-11-2021
7 Mins 28.66k படித்தவர்கள் 478 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்