நள்ளிரவுச் செய்திகள் வாசிப்பது துர்கா

By ராஜேஷ்குமார் 3.04m படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (1801 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded67 அத்தியாயங்கள்
கொரோனா வைரஸைத் தொடர்ந்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வரப்போகும் ஓர் அபாயகரமான வைரஸை அழிப்பதற்காக, தடுப்பூசி ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உலக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த உலகில் மனித இனமே இருக்கக் கூடாது என்ற கெட்ட நோக்கத்துடன் நல்ல விஞ்ஞானிகளைக் கொல்ல துடிக்கிறான் ஒரு சைக்கோ விஞ்ஞானி. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெறுகிறான். இதன் விளைவாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் பொதுமக்களும் எந்த விதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதுதான் கதை. அந்த சைக்கோ விஞ்ஞானியைத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு திறமையான உளவுத்துறை அதிகாரி எப்படிக் கண்டுபிடித்து அழிக்கிறார் என்பதைப் பரபரப்பான அத்தியாயங்களுடன் இந்த ‘பயோ த்ரில்லர்’ சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1801 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kishore Siva"

going intresting

"Annapoorni Rajagopalan"

romba twist.

"Saravana"

Interesting story

"saranya bashyam"

dragging simply more than 50 episodes

5 Mins 137.36k படித்தவர்கள் 1653 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 69.99k படித்தவர்கள் 822 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 62.47k படித்தவர்கள் 747 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
5 Mins 56.82k படித்தவர்கள் 569 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
4 Mins 52.8k படித்தவர்கள் 705 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
5 Mins 54.37k படித்தவர்கள் 431 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
5 Mins 53.25k படித்தவர்கள் 465 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 56.6k படித்தவர்கள் 446 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 51.98k படித்தவர்கள் 374 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
6 Mins 51.15k படித்தவர்கள் 408 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 48.58k படித்தவர்கள் 364 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
4 Mins 46.33k படித்தவர்கள் 361 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 46.75k படித்தவர்கள் 434 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 48.07k படித்தவர்கள் 523 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 48.6k படித்தவர்கள் 504 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 50.61k படித்தவர்கள் 391 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 48.26k படித்தவர்கள் 393 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
4 Mins 51.83k படித்தவர்கள் 433 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 51.99k படித்தவர்கள் 442 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
4 Mins 51.22k படித்தவர்கள் 343 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 46.61k படித்தவர்கள் 382 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
5 Mins 49.59k படித்தவர்கள் 324 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 44.19k படித்தவர்கள் 257 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
4 Mins 50.71k படித்தவர்கள் 312 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
4 Mins 44.28k படித்தவர்கள் 269 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
4 Mins 44.0k படித்தவர்கள் 335 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-06-2021
4 Mins 40.32k படித்தவர்கள் 207 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
4 Mins 42.59k படித்தவர்கள் 215 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-07-2021
4 Mins 38.66k படித்தவர்கள் 158 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
4 Mins 38.56k படித்தவர்கள் 258 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-07-2021
5 Mins 37.22k படித்தவர்கள் 227 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
4 Mins 38.02k படித்தவர்கள் 157 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-07-2021
4 Mins 34.85k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 34.79k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 26-07-2021
5 Mins 34.46k படித்தவர்கள் 166 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
5 Mins 37.66k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-08-2021
5 Mins 37.17k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 34.0k படித்தவர்கள் 120 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-08-2021
4 Mins 32.84k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 33.75k படித்தவர்கள் 105 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-08-2021
5 Mins 32.28k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
5 Mins 33.01k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 23-08-2021
5 Mins 31.48k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 26-08-2021
4 Mins 33.65k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-08-2021
5 Mins 32.59k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 33.82k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 06-09-2021
5 Mins 32.82k படித்தவர்கள் 137 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-09-2021
5 Mins 36.55k படித்தவர்கள் 86 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 13-09-2021
5 Mins 39.56k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 16-09-2021
4 Mins 37.87k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-09-2021
5 Mins 36.91k படித்தவர்கள் 170 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-09-2021
5 Mins 37.11k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-09-2021
5 Mins 47.34k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 30-09-2021
5 Mins 52.2k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 04-10-2021
5 Mins 45.43k படித்தவர்கள் 92 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 07-10-2021
5 Mins 44.92k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 11-10-2021
5 Mins 45.01k படித்தவர்கள் 179 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 14-10-2021
5 Mins 45.21k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 18-10-2021
5 Mins 47.57k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 21-10-2021
5 Mins 53.75k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 25-10-2021
5 Mins 59.18k படித்தவர்கள் 134 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-11-2021
5 Mins 47.16k படித்தவர்கள் 143 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 04-11-2021
5 Mins 44.87k படித்தவர்கள் 110 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 08-11-2021
6 Mins 46.98k படித்தவர்கள் 459 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 11-11-2021
6 Mins 46.54k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 15-11-2021
5 Mins 38.87k படித்தவர்கள் 141 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 18-11-2021
7 Mins 28.55k படித்தவர்கள் 475 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்