நள்ளிரவுச் செய்திகள் வாசிப்பது துர்கா

By ராஜேஷ்குமார் 28.83 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (1717 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded67 அத்தியாயங்கள்
கொரோனா வைரஸைத் தொடர்ந்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வரப்போகும் ஓர் அபாயகரமான வைரஸை அழிப்பதற்காக, தடுப்பூசி ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உலக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த உலகில் மனித இனமே இருக்கக் கூடாது என்ற கெட்ட நோக்கத்துடன் நல்ல விஞ்ஞானிகளைக் கொல்ல துடிக்கிறான் ஒரு சைக்கோ விஞ்ஞானி. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெறுகிறான். இதன் விளைவாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் பொதுமக்களும் எந்த விதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதுதான் கதை. அந்த சைக்கோ விஞ்ஞானியைத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு திறமையான உளவுத்துறை அதிகாரி எப்படிக் கண்டுபிடித்து அழிக்கிறார் என்பதைப் பரபரப்பான அத்தியாயங்களுடன் இந்த ‘பயோ த்ரில்லர்’ சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1717 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kishore Siva"

going intresting

"Annapoorni Rajagopalan"

romba twist.

"Saravana"

Interesting story

"saranya bashyam"

dragging simply more than 50 episodes

5 Mins 130.68k படித்தவர்கள் 1655 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 65.43k படித்தவர்கள் 814 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 58.92k படித்தவர்கள் 741 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
5 Mins 53.73k படித்தவர்கள் 561 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
4 Mins 50.11k படித்தவர்கள் 695 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
5 Mins 51.63k படித்தவர்கள் 422 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
5 Mins 50.62k படித்தவர்கள் 457 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 53.95k படித்தவர்கள் 441 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 49.56k படித்தவர்கள் 370 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
6 Mins 48.68k படித்தவர்கள் 405 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 46.22k படித்தவர்கள் 363 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
4 Mins 44.09k படித்தவர்கள் 357 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 44.6k படித்தவர்கள் 432 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 46.0k படித்தவர்கள் 520 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 46.48k படித்தவர்கள் 502 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 48.43k படித்தவர்கள் 389 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 46.09k படித்தவர்கள் 389 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
4 Mins 49.71k படித்தவர்கள் 429 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 49.8k படித்தவர்கள் 436 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
4 Mins 49.07k படித்தவர்கள் 338 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 44.55k படித்தவர்கள் 378 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
5 Mins 47.49k படித்தவர்கள் 323 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 42.07k படித்தவர்கள் 253 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
4 Mins 48.56k படித்தவர்கள் 309 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
4 Mins 42.1k படித்தவர்கள் 261 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
4 Mins 41.9k படித்தவர்கள் 332 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-06-2021
4 Mins 38.25k படித்தவர்கள் 204 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
4 Mins 40.45k படித்தவர்கள் 210 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-07-2021
4 Mins 36.57k படித்தவர்கள் 154 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
4 Mins 36.47k படித்தவர்கள் 253 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-07-2021
5 Mins 35.08k படித்தவர்கள் 225 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
4 Mins 35.88k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-07-2021
4 Mins 32.8k படித்தவர்கள் 133 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 32.86k படித்தவர்கள் 149 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 26-07-2021
5 Mins 32.41k படித்தவர்கள் 163 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
5 Mins 35.47k படித்தவர்கள் 168 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-08-2021
5 Mins 35.05k படித்தவர்கள் 108 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 31.95k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-08-2021
4 Mins 30.79k படித்தவர்கள் 93 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 31.59k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-08-2021
5 Mins 30.09k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
5 Mins 30.96k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 23-08-2021
5 Mins 29.42k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 26-08-2021
4 Mins 31.53k படித்தவர்கள் 95 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-08-2021
5 Mins 30.43k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 31.67k படித்தவர்கள் 114 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 06-09-2021
5 Mins 30.72k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-09-2021
5 Mins 34.41k படித்தவர்கள் 83 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 13-09-2021
5 Mins 37.37k படித்தவர்கள் 115 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 16-09-2021
4 Mins 35.68k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-09-2021
5 Mins 34.75k படித்தவர்கள் 167 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-09-2021
5 Mins 35.03k படித்தவர்கள் 137 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-09-2021
5 Mins 45.18k படித்தவர்கள் 108 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 30-09-2021
5 Mins 49.86k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 04-10-2021
5 Mins 43.06k படித்தவர்கள் 91 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 07-10-2021
5 Mins 42.59k படித்தவர்கள் 132 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 11-10-2021
5 Mins 42.59k படித்தவர்கள் 175 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 14-10-2021
5 Mins 42.96k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 18-10-2021
5 Mins 45.36k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 21-10-2021
5 Mins 51.42k படித்தவர்கள் 209 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 25-10-2021
5 Mins 56.71k படித்தவர்கள் 133 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-11-2021
5 Mins 44.64k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 04-11-2021
5 Mins 42.38k படித்தவர்கள் 107 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 08-11-2021
6 Mins 44.34k படித்தவர்கள் 454 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 11-11-2021
6 Mins 43.89k படித்தவர்கள் 148 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 15-11-2021
5 Mins 35.94k படித்தவர்கள் 137 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 18-11-2021
7 Mins 23.51k படித்தவர்கள் 442 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்