நள்ளிரவுச் செய்திகள் வாசிப்பது துர்கா

By ராஜேஷ்குமார் 3.01m படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (1795 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded67 அத்தியாயங்கள்
கொரோனா வைரஸைத் தொடர்ந்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வரப்போகும் ஓர் அபாயகரமான வைரஸை அழிப்பதற்காக, தடுப்பூசி ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உலக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த உலகில் மனித இனமே இருக்கக் கூடாது என்ற கெட்ட நோக்கத்துடன் நல்ல விஞ்ஞானிகளைக் கொல்ல துடிக்கிறான் ஒரு சைக்கோ விஞ்ஞானி. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெறுகிறான். இதன் விளைவாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் பொதுமக்களும் எந்த விதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதுதான் கதை. அந்த சைக்கோ விஞ்ஞானியைத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு திறமையான உளவுத்துறை அதிகாரி எப்படிக் கண்டுபிடித்து அழிக்கிறார் என்பதைப் பரபரப்பான அத்தியாயங்களுடன் இந்த ‘பயோ த்ரில்லர்’ சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1795 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kishore Siva"

going intresting

"Annapoorni Rajagopalan"

romba twist.

"Saravana"

Interesting story

"saranya bashyam"

dragging simply more than 50 episodes

5 Mins 135.87k படித்தவர்கள் 1652 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 68.71k படித்தவர்கள் 820 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 61.61k படித்தவர்கள் 747 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
5 Mins 56.0k படித்தவர்கள் 569 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
4 Mins 52.2k படித்தவர்கள் 704 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
5 Mins 53.79k படித்தவர்கள் 431 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
5 Mins 52.72k படித்தவர்கள் 465 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 56.08k படித்தவர்கள் 446 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 51.51k படித்தவர்கள் 374 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
6 Mins 50.65k படித்தவர்கள் 408 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 48.13k படித்தவர்கள் 364 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
4 Mins 45.88k படித்தவர்கள் 361 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 46.34k படித்தவர்கள் 434 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 47.69k படித்தவர்கள் 523 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 48.22k படித்தவர்கள் 504 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 50.21k படித்தவர்கள் 391 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 47.88k படித்தவர்கள் 393 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
4 Mins 51.47k படித்தவர்கள் 433 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 51.6k படித்தவர்கள் 442 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
4 Mins 50.84k படித்தவர்கள் 343 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 46.25k படித்தவர்கள் 381 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
5 Mins 49.22k படித்தவர்கள் 324 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 43.82k படித்தவர்கள் 257 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
4 Mins 50.34k படித்தவர்கள் 311 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
4 Mins 43.9k படித்தவர்கள் 268 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
4 Mins 43.62k படித்தவர்கள் 334 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-06-2021
4 Mins 39.96k படித்தவர்கள் 207 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
4 Mins 42.23k படித்தவர்கள் 215 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-07-2021
4 Mins 38.3k படித்தவர்கள் 158 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
4 Mins 38.19k படித்தவர்கள் 257 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-07-2021
5 Mins 36.87k படித்தவர்கள் 227 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
4 Mins 37.67k படித்தவர்கள் 156 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-07-2021
4 Mins 34.51k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 34.46k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 26-07-2021
5 Mins 34.12k படித்தவர்கள் 166 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
5 Mins 37.31k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-08-2021
5 Mins 36.82k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 33.68k படித்தவர்கள் 120 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-08-2021
4 Mins 32.5k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 33.38k படித்தவர்கள் 105 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-08-2021
5 Mins 31.9k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
5 Mins 32.67k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 23-08-2021
5 Mins 31.17k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 26-08-2021
4 Mins 33.35k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-08-2021
5 Mins 32.26k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 33.5k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 06-09-2021
5 Mins 32.51k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-09-2021
5 Mins 36.24k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 13-09-2021
5 Mins 39.25k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 16-09-2021
4 Mins 37.54k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-09-2021
5 Mins 36.58k படித்தவர்கள் 170 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-09-2021
5 Mins 36.8k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-09-2021
5 Mins 47.03k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 30-09-2021
5 Mins 51.86k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 04-10-2021
5 Mins 45.09k படித்தவர்கள் 92 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 07-10-2021
5 Mins 44.6k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 11-10-2021
5 Mins 44.67k படித்தவர்கள் 179 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 14-10-2021
5 Mins 44.88k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 18-10-2021
5 Mins 47.27k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 21-10-2021
5 Mins 53.42k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 25-10-2021
5 Mins 58.83k படித்தவர்கள் 134 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-11-2021
5 Mins 46.82k படித்தவர்கள் 143 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 04-11-2021
5 Mins 44.53k படித்தவர்கள் 110 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 08-11-2021
6 Mins 46.63k படித்தவர்கள் 459 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 11-11-2021
6 Mins 46.17k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 15-11-2021
5 Mins 38.49k படித்தவர்கள் 141 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 18-11-2021
7 Mins 27.85k படித்தவர்கள் 474 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்