நள்ளிரவுச் செய்திகள் வாசிப்பது துர்கா

By ராஜேஷ்குமார் 29.93 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (1792 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Literature & Fiction Mini-SeriesEnded67 அத்தியாயங்கள்
கொரோனா வைரஸைத் தொடர்ந்து, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வரப்போகும் ஓர் அபாயகரமான வைரஸை அழிப்பதற்காக, தடுப்பூசி ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் உலக விஞ்ஞானிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், இந்த உலகில் மனித இனமே இருக்கக் கூடாது என்ற கெட்ட நோக்கத்துடன் நல்ல விஞ்ஞானிகளைக் கொல்ல துடிக்கிறான் ஒரு சைக்கோ விஞ்ஞானி. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெறுகிறான். இதன் விளைவாக, தமிழ்நாட்டிலுள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் பொதுமக்களும் எந்த விதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதுதான் கதை. அந்த சைக்கோ விஞ்ஞானியைத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு திறமையான உளவுத்துறை அதிகாரி எப்படிக் கண்டுபிடித்து அழிக்கிறார் என்பதைப் பரபரப்பான அத்தியாயங்களுடன் இந்த ‘பயோ த்ரில்லர்’ சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
1792 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Kishore Siva"

going intresting

"Annapoorni Rajagopalan"

romba twist.

"Saravana"

Interesting story

"saranya bashyam"

dragging simply more than 50 episodes

5 Mins 134.81k படித்தவர்கள் 1650 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 67.89k படித்தவர்கள் 819 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 61.03k படித்தவர்கள் 745 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-04-2021
5 Mins 55.53k படித்தவர்கள் 567 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 12-04-2021
4 Mins 51.79k படித்தவர்கள் 702 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 15-04-2021
5 Mins 53.37k படித்தவர்கள் 430 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 19-04-2021
5 Mins 52.32k படித்தவர்கள் 464 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 22-04-2021
5 Mins 55.67k படித்தவர்கள் 444 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 26-04-2021
5 Mins 51.16k படித்தவர்கள் 374 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 29-04-2021
6 Mins 50.3k படித்தவர்கள் 407 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 03-05-2021
5 Mins 47.77k படித்தவர்கள் 364 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 06-05-2021
4 Mins 45.55k படித்தவர்கள் 360 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 10-05-2021
5 Mins 46.0k படித்தவர்கள் 433 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 13-05-2021
4 Mins 47.37k படித்தவர்கள் 522 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-05-2021
5 Mins 47.89k படித்தவர்கள் 504 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-05-2021
5 Mins 49.88k படித்தவர்கள் 391 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 24-05-2021
4 Mins 47.55k படித்தவர்கள் 392 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 27-05-2021
4 Mins 51.14k படித்தவர்கள் 432 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 31-05-2021
4 Mins 51.28k படித்தவர்கள் 441 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-06-2021
4 Mins 50.52k படித்தவர்கள் 342 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 07-06-2021
4 Mins 45.93k படித்தவர்கள் 380 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 10-06-2021
5 Mins 48.89k படித்தவர்கள் 324 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 14-06-2021
4 Mins 43.49k படித்தவர்கள் 257 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
4 Mins 50.02k படித்தவர்கள் 311 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 21-06-2021
4 Mins 43.57k படித்தவர்கள் 268 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 24-06-2021
4 Mins 43.29k படித்தவர்கள் 334 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 28-06-2021
4 Mins 39.64k படித்தவர்கள் 207 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-07-2021
4 Mins 41.9k படித்தவர்கள் 215 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 05-07-2021
4 Mins 37.99k படித்தவர்கள் 158 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-07-2021
4 Mins 37.87k படித்தவர்கள் 257 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-07-2021
5 Mins 36.54k படித்தவர்கள் 227 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 15-07-2021
4 Mins 37.33k படித்தவர்கள் 156 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 19-07-2021
4 Mins 34.2k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 22-07-2021
4 Mins 34.17k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 26-07-2021
5 Mins 33.82k படித்தவர்கள் 166 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 29-07-2021
5 Mins 36.98k படித்தவர்கள் 169 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-08-2021
5 Mins 36.51k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 05-08-2021
5 Mins 33.38k படித்தவர்கள் 119 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-08-2021
4 Mins 32.2k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-08-2021
4 Mins 33.08k படித்தவர்கள் 105 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 16-08-2021
5 Mins 31.56k படித்தவர்கள் 77 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 19-08-2021
5 Mins 32.37k படித்தவர்கள் 99 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 23-08-2021
5 Mins 30.87k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 26-08-2021
4 Mins 33.05k படித்தவர்கள் 96 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-08-2021
5 Mins 31.95k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 33.19k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 06-09-2021
5 Mins 32.23k படித்தவர்கள் 136 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-09-2021
5 Mins 35.94k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 13-09-2021
5 Mins 38.93k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 16-09-2021
4 Mins 37.23k படித்தவர்கள் 117 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-09-2021
5 Mins 36.27k படித்தவர்கள் 170 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 23-09-2021
5 Mins 36.51k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 27-09-2021
5 Mins 46.73k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 30-09-2021
5 Mins 51.54k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 04-10-2021
5 Mins 44.77k படித்தவர்கள் 92 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 07-10-2021
5 Mins 44.28k படித்தவர்கள் 135 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 11-10-2021
5 Mins 44.35k படித்தவர்கள் 179 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 14-10-2021
5 Mins 44.57k படித்தவர்கள் 112 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 18-10-2021
5 Mins 46.96k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 21-10-2021
5 Mins 53.11k படித்தவர்கள் 213 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 25-10-2021
5 Mins 58.5k படித்தவர்கள் 134 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-11-2021
5 Mins 46.48k படித்தவர்கள் 143 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 04-11-2021
5 Mins 44.21k படித்தவர்கள் 110 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 08-11-2021
6 Mins 46.28k படித்தவர்கள் 459 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 11-11-2021
6 Mins 45.82k படித்தவர்கள் 153 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 15-11-2021
5 Mins 38.12k படித்தவர்கள் 141 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 18-11-2021
7 Mins 27.23k படித்தவர்கள் 471 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்