தூண்டில் கயிறு

By சுபா 2.07 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (65 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
சுபத்ராவை காதலிக்கும் ரஞ்சித் டேனியல் வீரேந்திர குமார் என்ற இளைஞன் கதையின் தொடக்கத்திலேயே விபத்து ஒன்றில் சிக்கி இறக்கிறான். இதற்கிடையே, மீன்பிடித் தூண்டில் தயாரித்து பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வரும் சுபத்ராவின் பெரியப்பா ராஜபூபதியை ஏதோ ஒரு அமானுஷ்ய சக்தி தொடர்ந்து பயமுறுத்தி வருகிறது. அந்த அமானுஷ்யத்தின் பின்னணியை கண்டுபிடிக்க வரும் நரேன் – வைஜெயந்தி துப்பறியும் குழுவுக்கு காத்திருக்கும் திகில் திருப்பங்கள்தான் இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
65 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"s.Jothi"

ஆக்ஷன் படம் பார்த்த பரவச் உணர்வு...Read more

"Surya Aadhikesavan"

super story

"DEVARAJ"

ALWAYS EVERGREEN

"Karthik448 Sweety"

விறுவிறுப்பு......

4 Mins 10.03k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-05-2022
4 Mins 7.9k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-05-2022
4 Mins 7.65k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-05-2022
4 Mins 7.29k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-05-2022
4 Mins 7.03k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-05-2022
4 Mins 7.08k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-05-2022
4 Mins 6.67k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-06-2022
5 Mins 6.74k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-06-2022
4 Mins 6.76k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-06-2022
4 Mins 6.44k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-06-2022
4 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 10-06-2022
4 Mins 6.43k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-06-2022
4 Mins 6.33k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-06-2022
4 Mins 6.3k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-06-2022
4 Mins 6.4k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-06-2022
5 Mins 6.32k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-06-2022
4 Mins 6.16k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-06-2022
4 Mins 6.52k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-06-2022
5 Mins 6.24k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 29-06-2022
5 Mins 6.02k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-07-2022
5 Mins 6.31k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 04-07-2022
5 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 06-07-2022
5 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-07-2022
5 Mins 6.27k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-07-2022
5 Mins 6.13k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-07-2022
5 Mins 5.95k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-07-2022
5 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-07-2022
4 Mins 5.91k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-07-2022
5 Mins 5.75k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-07-2022
5 Mins 5.97k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-07-2022
5 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-07-2022
6 Mins 5.0k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்