தூண்டில் கயிறு

By சுபா 1.0 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (40 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Mini-SeriesOngoing21 அத்தியாயங்கள்
சுபத்ராவை காதலிக்கும் ரஞ்சித் டேனியல் வீரேந்திர குமார் என்ற இளைஞன் கதையின் தொடக்கத்திலேயே விபத்து ஒன்றில் சிக்கி இறக்கிறான். இதற்கிடையே, மீன்பிடித் தூண்டில் தயாரித்து பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வரும் சுபத்ராவின் பெரியப்பா ராஜபூபதியை ஏதோ ஒரு அமானுஷ்ய சக்தி தொடர்ந்து பயமுறுத்தி வருகிறது. அந்த அமானுஷ்யத்தின் பின்னணியை கண்டுபிடிக்க வரும் நரேன் – வைஜெயந்தி துப்பறியும் குழுவுக்கு காத்திருக்கும் திகில் திருப்பங்கள்தான் இக்கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
40 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"s.Jothi"

ஆக்ஷன் படம் பார்த்த பரவச் உணர்வு...Read more

"DEVARAJ"

ALWAYS EVERGREEN

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"lic velu"

v good super

4 Mins 7.03k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-05-2022
4 Mins 5.68k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-05-2022
4 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-05-2022
4 Mins 5.39k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-05-2022
4 Mins 5.2k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-05-2022
4 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-05-2022
4 Mins 4.91k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-06-2022
5 Mins 4.98k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-06-2022
4 Mins 5.06k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-06-2022
4 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-06-2022
4 Mins 4.58k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 10-06-2022
4 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-06-2022
4 Mins 4.56k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-06-2022
4 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-06-2022
4 Mins 4.64k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-06-2022
5 Mins 4.51k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-06-2022
4 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-06-2022
4 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-06-2022
5 Mins 4.17k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 29-06-2022
5 Mins 3.69k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-07-2022
5 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 04-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 06-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-07-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்