தூண்டில் கயிறு

By சுபா 0 படித்தவர்கள் | 3.4 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Crime Thriller Mini-SeriesUpcoming0 அத்தியாயங்கள்
ரஞ்சித் என்ற இளைஞனின் கொலையுடன் கதை தொடங்குகிறது. கதையில் வெகு விரைவில் ராஜபூபதி என்ற முக்கியக் கதைமாந்தரைச் சந்திக்கிறோம். இவர், மீன்பிடித் தூண்டில்களை உருவாக்கி உலகம் முழுவதும் விற்கும் தொழிலதிபர். அவருடைய ஒரே மகள் சுபத்ராவைத்தான் ரஞ்சித் காதலிக்கிறான். ஆனால், கொலை செய்யப்படுகிறான். மேலும், ஏராளமான அமானுஷ்யமான சம்பவங்கள். விடையில்லாத கேள்விகள். மிரட்டும் திருப்பங்கள். உயிரைக் குடிக்கும் சாகசங்கள். சுபாவின் இந்த நாவல் வெளிவந்தபோது வாசகர்களை மர்ம விளிம்பிலேயே வைத்திருந்த மாஸ்டர் த்ரில்லர்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
3.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Bhanumathi Venkatasubramanian"

சுபா கதை எழுதுவதில் வல்லவர்.ஆவலுடன் கதையை எதிர் பார்க்கிறேன்Read more

"Sumesh Gopalakrishnan"

I have read this novel. written in a very interesting manner

"Thamaraikannan Sara"

super I am waiting

"Ramesh SK"

ஆவலாய் பார்த்தால் மே 20 .

அத்தியாயம் 1 20-05-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 21-05-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 22-05-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-05-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-05-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 27-05-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 30-05-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 01-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 03-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 06-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 08-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 10-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 13-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 15-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 17-06-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 22-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 27-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 29-06-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 04-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 06-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 08-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 11-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 13-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 15-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 18-07-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-07-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 27-07-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்