ஆலா

By அய்யனார் விஸ்வநாத் 105.66k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (60 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded35 அத்தியாயங்கள்
வழமையான வாழ்வில் தங்களைப் பொருத்திக்கொள்ள இயலாத அல்லது சமூகக் கட்டமைப்புகளால் புறக்கணிக்கப்பட்ட சில உதிரி மனிதர்கள், தங்களுக்கான வாழ்க்கை முறை என ஒன்றைத் தாங்களே உருவாக்கும் முயற்சியை இந்த நாவல் காட்சிப்படுத்துகிறது. நவீன மனங்கள் மறந்துபோன அவற்றின் அடிப்படை இயல்புகளான விடுதலை உணர்வை, சுதந்திரத்தை, கொண்டாட்டத்தை இந்த நாவலின் கதாபாத்திரங்கள் மீண்டும் உயிர்த்தெழச் செய்கின்றன. இன்றின் அல்லது நிகழ்பொழுதின் பரவசத்தை அனுபவித்தல் மட்டுமே நிஜம் என்பன போன்ற சிந்தனைகளால் கட்டியெழுப்பப்படும் இந்த வகை வாழ்வின் ஆதாரமும் தொடர்ச்சியும் நம்பகத்தன்மை கொண்டதா அல்லது சாத்தியமா என்பதையும் விசாரணை செய்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
60 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Radhakrishnan"

nice writing..eager to read nxt one

"vasant ravee"

wow , slightly a different story , wait and watch for the next episodes..

"Thangam Dharmaraj"

different story.good

"M.Sivasubramanian"

very satisfying

5 Mins 5.64k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 24-09-2021
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 24-09-2021
6 Mins 3.45k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-09-2021
7 Mins 3.27k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-09-2021
4 Mins 3.29k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-09-2021
6 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-09-2021
5 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 30-09-2021
4 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-10-2021
6 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 05-10-2021
7 Mins 2.93k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 07-10-2021
6 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-10-2021
6 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-10-2021
6 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-10-2021
6 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-10-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-10-2021
6 Mins 2.97k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 21-10-2021
6 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 23-10-2021
5 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 26-10-2021
7 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 28-10-2021
7 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 30-10-2021
5 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-11-2021
6 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 04-11-2021
5 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 06-11-2021
6 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
5 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 11-11-2021
6 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 13-11-2021
5 Mins 2.63k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 16-11-2021
5 Mins 2.66k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-11-2021
5 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-11-2021
4 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 23-11-2021
6 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-11-2021
5 Mins 2.92k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 27-11-2021
5 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 30-11-2021
6 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-12-2021
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்