அ-காலம்

By சாரு நிவேதிதா 1.48 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (229 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded27 அத்தியாயங்கள்
இன்று இணைய எழுத்து என்பது ஒரு பெரும் சவால். அந்தத் தளத்தில் 17-18 ஆண்டுகளாக முன்னணியில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் சாரு நிவேதிதா. ஒரே காரணம்தான்... சுவாரஸ்யம். அதில் குறையில்லாமல் உரையாடும் மற்றுமோரு ஆக்கம்தான் ‘அ-காலம்’. இதில் செக்ஸும் உண்டு, பயணமும் உண்டு, ஆன்மிகமும் உண்டு. சூரியனுக்குக் கீழே உள்ள எல்லாமும் உண்டு.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
229 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Tharun Vasu Dev"

சாருவின் எழுத்து எப்பொதும் சிறப்பானவை தானே!Read more

"Hari"

இவரோட கதைகள் சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்... இது எவ்விதம் என்பதை காண ஆவலாய் ...Read more

"arun priya"

தொடர் மிகவும் நன்று! பயனுள்ள பொழுதுபோக்கு நோக்கி வாசகர்களை அழைத்துச் செல்கி...Read more

"Aravindh Rajendran"

பயனுள்ள தொடர்

5 Mins 28.83k படித்தவர்கள் 348 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 17.33k படித்தவர்கள் 142 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 11.45k படித்தவர்கள் 108 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-04-2021
5 Mins 9.27k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
5 Mins 8.05k படித்தவர்கள் 66 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-04-2021
5 Mins 7.11k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
6 Mins 6.06k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-04-2021
5 Mins 5.46k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
6 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-04-2021
6 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
6 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 48 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2021
5 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2021
5 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
5 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
5 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2021
6 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 26-05-2021
5 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
5 Mins 2.22k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-06-2021
5 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
5 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-06-2021
5 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 2.01k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
5 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-06-2021
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்