அ-காலம்

By சாரு நிவேதிதா 157.63k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (233 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded27 அத்தியாயங்கள்
இன்று இணைய எழுத்து என்பது ஒரு பெரும் சவால். அந்தத் தளத்தில் 17-18 ஆண்டுகளாக முன்னணியில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் சாரு நிவேதிதா. ஒரே காரணம்தான்... சுவாரஸ்யம். அதில் குறையில்லாமல் உரையாடும் மற்றுமோரு ஆக்கம்தான் ‘அ-காலம்’. இதில் செக்ஸும் உண்டு, பயணமும் உண்டு, ஆன்மிகமும் உண்டு. சூரியனுக்குக் கீழே உள்ள எல்லாமும் உண்டு.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
233 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Tharun Vasu Dev"

சாருவின் எழுத்து எப்பொதும் சிறப்பானவை தானே!Read more

"Hari"

இவரோட கதைகள் சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்... இது எவ்விதம் என்பதை காண ஆவலாய் ...Read more

"arun priya"

தொடர் மிகவும் நன்று! பயனுள்ள பொழுதுபோக்கு நோக்கி வாசகர்களை அழைத்துச் செல்கி...Read more

"Aravindh Rajendran"

பயனுள்ள தொடர்

5 Mins 30.26k படித்தவர்கள் 350 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 18.5k படித்தவர்கள் 143 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 12.25k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-04-2021
5 Mins 9.87k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
5 Mins 8.58k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-04-2021
5 Mins 7.53k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
6 Mins 6.43k படித்தவர்கள் 63 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-04-2021
5 Mins 5.78k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
6 Mins 5.3k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-04-2021
6 Mins 5.11k படித்தவர்கள் 68 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
6 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2021
5 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2021
5 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
5 Mins 3.34k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
5 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2021
6 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 26-05-2021
5 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
5 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-06-2021
5 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
5 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-06-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
5 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-06-2021
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 2.67k படித்தவர்கள் 80 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்