அ - காலம்

By சாரு நிவேதிதா 1.25 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (216 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded27 அத்தியாயங்கள்
இன்று இணைய எழுத்து என்பது ஒரு பெரும் சவால். அந்தத் தளத்தில் 17-18 ஆண்டுகளாக முன்னணியில் நின்று ஆடிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒரே காரணம்தான்... சுவாரசியம். அதில் குறையில்லாமல் உங்களோடு தொடர்ந்து உரையாடுவேன். இதில் செக்ஸும் இருக்கும், பயணமும் இருக்கும், ஆன்மீகமும் இருக்கும். சூரியனுக்குக் கீழே உள்ள எல்லாமும் இருக்கும். சந்திப்போம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
216 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Tharun Vasu Dev"

சாருவின் எழுத்து எப்பொதும் சிறப்பானவை தானே!Read more

"Hari"

இவரோட கதைகள் சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்... இது எவ்விதம் என்பதை காண ஆவலாய் ...Read more

"arun priya"

தொடர் மிகவும் நன்று! பயனுள்ள பொழுதுபோக்கு நோக்கி வாசகர்களை அழைத்துச் செல்கி...Read more

"Aravindh Rajendran"

பயனுள்ள தொடர்

5 Mins 25.29k படித்தவர்கள் 344 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-04-2021
5 Mins 14.58k படித்தவர்கள் 138 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 05-04-2021
5 Mins 9.57k படித்தவர்கள் 100 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 07-04-2021
5 Mins 7.84k படித்தவர்கள் 95 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-04-2021
5 Mins 6.77k படித்தவர்கள் 62 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-04-2021
5 Mins 5.94k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 18-04-2021
6 Mins 5.07k படித்தவர்கள் 61 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 21-04-2021
5 Mins 4.66k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-04-2021
6 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-04-2021
6 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 64 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-05-2021
6 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 05-05-2021
5 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-05-2021
5 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 14-05-2021
5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 16-05-2021
5 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 19-05-2021
6 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-05-2021
6 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 26-05-2021
5 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 30-05-2021
5 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-06-2021
5 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-06-2021
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-06-2021
5 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 13-06-2021
5 Mins 1.66k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 16-06-2021
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-06-2021
5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 23-06-2021
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 27-06-2021
5 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 69 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்