பஞ்சதந்திரக் கதை

By விஷ்ணு சர்மா 4.59k படித்தவர்கள் | 3.0 out of 5 (4 ரேட்டிங்ஸ்)
Young adult fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded5 அத்தியாயங்கள்
பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் பொழுதுபோக்குக் கதைகள்போல் தோன்றினும் அரசியல் சூழ்ச்சி பற்றிய மூலக் கொள்கைகளைத் தெளிவுபடுத்தும் கதைகளாகவே இருக்கின்றன. இந்தக் கதைகளெல்லாம் அரசியல் சூழ்ச்சியின் ஏதாவது ஒரு விளக்கத்தை அளிப்பதாக இருக்கின்றன. இதில், விலங்குக் கதைகளின் மூலம் அரசநீதியின் மையக்கருத்துகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
4 ரேட்டிங்ஸ்
3.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"arun priya"

மிகவும் நல்ல நல்ல நீதி கதைகளின் தொகுப்பு இது. நம் வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளு...Read more

"radhika"

wow am exited to read it

"Priya Madhavan"

good story

"Ťhe Šaìņt Pàtričķ"

இந்த செயலியில் மிக மிக மோசமான முறையில் பிழைகளுடன் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது...வ...Read more

19 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 31-12-2020
9 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 31-12-2020
18 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 31-12-2020
12 Mins 103 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 31-12-2020
10 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்