புத்ர

By லா.ச.ராமாமிருதம் 8.82k படித்தவர்கள் | 3.4 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Adventure Mini-SeriesEnded17 அத்தியாயங்கள்
லா.ச.ராமாமிருதத்தின் பெரும் புகழ்பெற்ற நாவல்களுள் ஒன்று ‘புத்ர’. நாவலின் அடிப்படை சாபம். ‘அடே! உனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்காது, பிறந்தாலும் தக்காது’ என்று சபிக்கும் தாயிடம் நாவல் மையம் கொள்கிறது. சாபத்தோடு பிறக்கும் குழந்தை, சாபம் கொடுக்கும் தாய், பாட்டி, பாட்டி வீட்டில் ஆடு மாடு மேய்க்கும் நபர், அவரது ஆடு எனப் பலருடைய கதையாகவும் நாவல் முன்பின்னாகப் பயணித்துப் பிரமிப்பூட்டுகிறது. சாபமும் நாவலில் ஒரு பாத்திரமாக உலாவருகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
3.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Subadra Dorairajan"

Arputhamana Novel

"Sugumar S"

good...........

"sowmya R"

நன்று 👌👌👌👌👌👌👌

"Vishaka V"

interesting

5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-12-2021
6 Mins 808 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 28-12-2021
5 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-12-2021
5 Mins 413 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-12-2021
6 Mins 410 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-12-2021
8 Mins 398 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-12-2021
6 Mins 377 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-12-2021
7 Mins 348 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-12-2021
7 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-12-2021
4 Mins 334 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 28-12-2021
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 28-12-2021
5 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-12-2021
5 Mins 308 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 28-12-2021
5 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-12-2021
6 Mins 282 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-12-2021
4 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 28-12-2021
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்