புத்ர

By லா.ச.ராமாமிருதம் 9.43k படித்தவர்கள் | 3.3 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Adventure Mini-SeriesEnded17 அத்தியாயங்கள்
லா.ச.ராமாமிருதத்தின் பெரும் புகழ்பெற்ற நாவல்களுள் ஒன்று ‘புத்ர’. நாவலின் அடிப்படை சாபம். ‘அடே! உனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்காது, பிறந்தாலும் தக்காது’ என்று சபிக்கும் தாயிடம் நாவல் மையம் கொள்கிறது. சாபத்தோடு பிறக்கும் குழந்தை, சாபம் கொடுக்கும் தாய், பாட்டி, பாட்டி வீட்டில் ஆடு மாடு மேய்க்கும் நபர், அவரது ஆடு எனப் பலருடைய கதையாகவும் நாவல் முன்பின்னாகப் பயணித்துப் பிரமிப்பூட்டுகிறது. சாபமும் நாவலில் ஒரு பாத்திரமாக உலாவருகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
3.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Subadra Dorairajan"

Arputhamana Novel

"Sugumar S"

good...........

"sowmya R"

நன்று 👌👌👌👌👌👌👌

"Vishaka V"

interesting

5 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 28-12-2021
6 Mins 860 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 28-12-2021
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 28-12-2021
5 Mins 436 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 28-12-2021
6 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 28-12-2021
8 Mins 422 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 28-12-2021
6 Mins 401 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-12-2021
7 Mins 379 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 28-12-2021
7 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 28-12-2021
4 Mins 354 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 28-12-2021
5 Mins 339 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 28-12-2021
5 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 28-12-2021
5 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 28-12-2021
5 Mins 320 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 28-12-2021
6 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 28-12-2021
4 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 28-12-2021
5 Mins 548 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்