எண்கோண மனிதன்

By யுவன் சந்திரசேகர் 26.54k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (25 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
இரண்டு ஆண் குழந்தைகள். இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பாய்ஸ் கம்பெனி காலகட்டத்தில் மிகப் பெரிய பாடகனாகவும் நடிகனாகவும் மாறுகிறான் ஒருவன். இன்னொருவன் காவல் துறை அதிகாரியாகிறான். பெரும் புகழுக்கான வாய்ப்பு இருந்த சூழ்நிலையில், தடயமேயின்றிக் காணாமல்போன அந்த நடிகனைத் தேடி அலையும் காவல் துறை அதிகாரியின் பயணம்தான் ‘எண்கோண மனிதன்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
25 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

ஆரம்பம் அசத்தலா இருக்கு... 💐

"sukra r"

interesting

"Raj Kumar"

interesting...

"Vivek Sellappan"

நன்றாக இருக்கிறது.

9 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-11-2021
8 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-11-2021
6 Mins 1.7k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-11-2021
6 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-11-2021
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-11-2021
7 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-11-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-11-2021
7 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2021
8 Mins 929 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-11-2021
7 Mins 827 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-11-2021
6 Mins 777 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2021
9 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 30-11-2021
9 Mins 689 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
6 Mins 640 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2021
7 Mins 705 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-12-2021
6 Mins 613 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-12-2021
8 Mins 735 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2021
6 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-12-2021
10 Mins 665 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 16-12-2021
9 Mins 636 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2021
13 Mins 616 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-12-2021
6 Mins 610 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்