எண்கோண மனிதன்

By யுவன் சந்திரசேகர் 25.88k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
இரண்டு ஆண் குழந்தைகள். இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பாய்ஸ் கம்பெனி காலகட்டத்தில் மிகப் பெரிய பாடகனாகவும் நடிகனாகவும் மாறுகிறான் ஒருவன். இன்னொருவன் காவல் துறை அதிகாரியாகிறான். பெரும் புகழுக்கான வாய்ப்பு இருந்த சூழ்நிலையில், தடயமேயின்றிக் காணாமல்போன அந்த நடிகனைத் தேடி அலையும் காவல் துறை அதிகாரியின் பயணம்தான் ‘எண்கோண மனிதன்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

ஆரம்பம் அசத்தலா இருக்கு... 💐

"sukra r"

interesting

"Raj Kumar"

interesting...

"Vivek Sellappan"

நன்றாக இருக்கிறது.

9 Mins 6.08k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-11-2021
8 Mins 2.74k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-11-2021
6 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-11-2021
6 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-11-2021
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-11-2021
7 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-11-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-11-2021
7 Mins 977 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2021
8 Mins 910 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-11-2021
7 Mins 805 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-11-2021
6 Mins 759 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2021
9 Mins 782 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 30-11-2021
9 Mins 668 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
6 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2021
7 Mins 691 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-12-2021
6 Mins 597 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-12-2021
8 Mins 721 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2021
6 Mins 730 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-12-2021
10 Mins 650 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 16-12-2021
9 Mins 616 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2021
13 Mins 596 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-12-2021
6 Mins 570 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்