எண்கோண மனிதன்

By யுவன் சந்திரசேகர் 26.98k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (26 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
இரண்டு ஆண் குழந்தைகள். இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பாய்ஸ் கம்பெனி காலகட்டத்தில் மிகப் பெரிய பாடகனாகவும் நடிகனாகவும் மாறுகிறான் ஒருவன். இன்னொருவன் காவல் துறை அதிகாரியாகிறான். பெரும் புகழுக்கான வாய்ப்பு இருந்த சூழ்நிலையில், தடயமேயின்றிக் காணாமல்போன அந்த நடிகனைத் தேடி அலையும் காவல் துறை அதிகாரியின் பயணம்தான் ‘எண்கோண மனிதன்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
26 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

ஆரம்பம் அசத்தலா இருக்கு... 💐

"sukra r"

interesting

"Raj Kumar"

interesting...

"Vivek Sellappan"

நன்றாக இருக்கிறது.

9 Mins 6.28k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-11-2021
8 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-11-2021
6 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-11-2021
6 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-11-2021
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-11-2021
7 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-11-2021
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-11-2021
7 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2021
8 Mins 943 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-11-2021
7 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-11-2021
6 Mins 793 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2021
9 Mins 825 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 30-11-2021
9 Mins 707 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
6 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2021
7 Mins 718 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-12-2021
6 Mins 627 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-12-2021
8 Mins 749 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2021
6 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-12-2021
10 Mins 679 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 16-12-2021
9 Mins 653 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2021
13 Mins 630 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-12-2021
6 Mins 629 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்