எண்கோண மனிதன்

By யுவன் சந்திரசேகர் 24,511 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
இரண்டு ஆண் குழந்தைகள். இருபதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் நாடகத்திலும் சினிமாவிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பாய்ஸ் கம்பெனி காலகட்டத்தில் மிகப் பெரிய பாடகனாகவும் நடிகனாகவும் மாறுகிறான் ஒருவன். இன்னொருவன் காவல் துறை அதிகாரியாகிறான். பெரும் புகழுக்கான வாய்ப்பு இருந்த சூழ்நிலையில், தடயமேயின்றிக் காணாமல்போன அந்த நடிகனைத் தேடி அலையும் காவல் துறை அதிகாரியின் பயணம்தான் ‘எண்கோண மனிதன்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

ஆரம்பம் அசத்தலா இருக்கு... 💐

"sukra r"

interesting

"Raj Kumar"

interesting...

"Vivek Sellappan"

நன்றாக இருக்கிறது.

9 Mins 5.72k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 12-11-2021
8 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 12-11-2021
6 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 12-11-2021
6 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 13-11-2021
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 14-11-2021
7 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 16-11-2021
4 Mins 981 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-11-2021
7 Mins 930 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-11-2021
8 Mins 870 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 23-11-2021
7 Mins 764 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-11-2021
6 Mins 724 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-11-2021
9 Mins 741 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 30-11-2021
9 Mins 630 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-12-2021
6 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-12-2021
7 Mins 663 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 07-12-2021
6 Mins 566 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-12-2021
8 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 11-12-2021
6 Mins 702 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 14-12-2021
10 Mins 615 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 16-12-2021
9 Mins 585 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 18-12-2021
13 Mins 562 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 21-12-2021
6 Mins 527 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்