வேத வித்து

By சாவி 68.38k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (35 ரேட்டிங்ஸ்)
Young adult fiction Literature & Fiction Mini-SeriesEnded22 அத்தியாயங்கள்
சங்கர கனபாடிகளின் வேத பாடசாலையில் வேதம் பயிலச் சேர்கிறான் மூர்த்தி. சங்கர கனபாடிகளின் மகள் பாகீரதி ஒரு விதவை. சிறு வயதில் விதவையானதால், தந்தையுடனே வேத பாடசாலையில் உதவிகள் செய்துவருகிறாள். அவளுக்கு மூர்த்தியின் மீது காதல். ஆனால், மூர்த்திக்கோ தன்னை இக்கட்டிலிருந்து காப்பாற்றிய தெருக்கூத்து தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் மஞ்சுவின் மீது அன்பு. ஆனால், மூர்த்திக்கும் பாகீரதிக்கும் திருமணம் செய்துவைக்க ஏற்பாடுகள் செய்கிறாள் சங்கர கனபாடிகளின் தங்கை கௌரி. திருமணம் நடந்ததா இல்லையா என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
35 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"saravanan sarav"

super story

"Venkatesan arasan"

௮௫மையான ௧தை

"Vijay Vijay"

nice story super

"Tamil Channel Bro"

சூப்பர் மிகவும் அருமை

4 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-03-2021
4 Mins 3.67k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-03-2021
3 Mins 3.33k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-03-2021
4 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-03-2021
3 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-03-2021
3 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-03-2021
4 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-03-2021
4 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-03-2021
4 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-03-2021
4 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-03-2021
3 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-03-2021
3 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-03-2021
4 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-03-2021
3 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-03-2021
4 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-03-2021
4 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-03-2021
4 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-03-2021
4 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-03-2021
4 Mins 2.72k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-03-2021
4 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-03-2021
3 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-03-2021
7 Mins 4.11k படித்தவர்கள் 100 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்