நான்தான் ஔரங்கசீப்

By சாரு நிவேதிதா 96,515 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (464 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Romance Mini-SeriesOngoing26 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் ஔரங்கசீப்பின் சொல்லப்படாத கதையைச் சொல்கிறது. ஒரு ஃபக்கீராக வாழ விரும்பிய ஔரங்கசீப், எப்படி தன் சகோதரர்களைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினார்? ஷாஜஹானின் வாழ்வில் என்னதான் நடந்தது? ஔரங்சீப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடந்தது என்ன? ஔரங்கசீப்பின் காலத்துக்குப் பிறகு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் மண்ணோடு மண்ணாக அழிந்து போனதற்கான காரணம் என்ன? சொந்த வாழ்க்கையில் ஔரங்கசீப் எப்படி? - இதுதான் 'நான்தான் ஔரங்கசீப்' நாவலின் கதைச்சுருக்கம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
464 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"vijayaraghavan Sivaprakasam"

good excellent

"Mohamed Zulfihar"

Good one

"Senthil Nathan Kandasamy"

வரலாறு முழுதும் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு அரசனின் உண்மையான வாழ்க்கையை எழுத...Read more

"bala"

it is charu writing. i love it. period.

6 Mins 15.27k படித்தவர்கள் 146 விவாதங்கள்
முன்கதை 2 30-07-2021
6 Mins 8.18k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
முன்கதை 3 30-07-2021
6 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
முன்கதை 4 30-07-2021
8 Mins 4.97k படித்தவர்கள் 78 விவாதங்கள்
முன்கதை 5 31-07-2021
3 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 01-08-2021
3 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 76 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-08-2021
6 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-08-2021
5 Mins 3.97k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-08-2021
5 Mins 3.48k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-08-2021
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-08-2021
5 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-08-2021
5 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-08-2021
6 Mins 2.74k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-08-2021
5 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-08-2021
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-08-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 29-08-2021
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-09-2021
6 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 03-09-2021
6 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 05-09-2021
6 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 08-09-2021
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 10-09-2021
5 Mins 1.81k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-09-2021
5 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 15-09-2021
6 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 17-09-2021
5 Mins 738 படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 19-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 22-09-2021
6 Mins 1 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 24-09-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 26-09-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 29-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 03-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 06-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 10-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 13-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 15-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 17-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 20-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 22-10-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 24-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்