நான்தான் ஔரங்கசீப்

By சாரு நிவேதிதா 1.33 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (486 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Romance Mini-SeriesOngoing39 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் ஔரங்கசீப்பின் சொல்லப்படாத கதையைச் சொல்கிறது. ஒரு ஃபக்கீராக வாழ விரும்பிய ஔரங்கசீப், எப்படி தன் சகோதரர்களைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினார்? ஷாஜஹானின் வாழ்வில் என்னதான் நடந்தது? ஔரங்சீப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடந்தது என்ன? ஔரங்கசீப்பின் காலத்துக்குப் பிறகு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் மண்ணோடு மண்ணாக அழிந்து போனதற்கான காரணம் என்ன? சொந்த வாழ்க்கையில் ஔரங்கசீப் எப்படி? - இதுதான் 'நான்தான் ஔரங்கசீப்' நாவலின் கதைச்சுருக்கம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
486 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"vish"

great good

"vijayaraghavan Sivaprakasam"

good excellent

"Mohamed Zulfihar"

Good one

"Senthil Nathan Kandasamy"

வரலாறு முழுதும் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு அரசனின் உண்மையான வாழ்க்கையை எழுத...Read more

6 Mins 16.85k படித்தவர்கள் 151 விவாதங்கள்
முன்கதை 2 30-07-2021
6 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
முன்கதை 3 30-07-2021
6 Mins 6.43k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
முன்கதை 4 30-07-2021
8 Mins 5.44k படித்தவர்கள் 82 விவாதங்கள்
முன்கதை 5 31-07-2021
3 Mins 4.46k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 01-08-2021
3 Mins 5.64k படித்தவர்கள் 79 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-08-2021
6 Mins 4.97k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 4.64k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-08-2021
5 Mins 4.38k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-08-2021
5 Mins 3.84k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-08-2021
5 Mins 3.68k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-08-2021
5 Mins 3.47k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-08-2021
5 Mins 3.17k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-08-2021
6 Mins 3.06k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-08-2021
5 Mins 3.12k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-08-2021
5 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-08-2021
5 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 29-08-2021
5 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
6 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-09-2021
6 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-09-2021
6 Mins 2.6k படித்தவர்கள் 60 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-09-2021
5 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-09-2021
5 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-09-2021
6 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-09-2021
5 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-09-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-09-2021
6 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-09-2021
6 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-09-2021
6 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-09-2021
5 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-10-2021
6 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-10-2021
5 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 06-10-2021
5 Mins 1.79k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-10-2021
5 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-10-2021
6 Mins 1.74k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-10-2021
6 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-10-2021
5 Mins 906 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2021
5 Mins 376 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-10-2021
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்