கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்

By இந்துமதி 98,968 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (37 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Family Mini-SeriesEnded23 அத்தியாயங்கள்
தன் அம்மாவின் விருப்பமில்லாமல் லண்டன் செல்லும் சத்யா என்கிற சத்யமூர்த்தி அங்கே கரோலினிடம் தனது காதலை வெளிப்படுத்துகிறான். தான் ஏற்கெனவே ஒருவனால் ஏமாற்றப்பட்ட சம்பவத்தை கரோலின் சொல்ல அதிர்ந்துபோகிறான். அதே நேரத்தில், இந்தியாவில் உள்ள சத்யாவின் தங்கை யாமினியைக் காதல் வலையில் விழ வைத்து ரவி ஏமாற்றிவிடுகிறான். இதனால் யாமினியின் எதிர்காலம் சிக்கலுக்குள்ளாகிறது. இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் தீர்வு என்ன என்பதுதான் ‘கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்’ கதைக்களம்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
37 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"DEVARAJ"

A REALITY STORY. VERY GOOD.

"akshitha lakshmi"

இந்துமதி அம்மா கதைக்கு 5000 ஸ்டார் கொடுக்கலாம்Read more

"Gayathri Madhan Madhan"

super arumi

"Jokerking Jokerking"

sema stroy

4 Mins 6.84k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-04-2022
5 Mins 5.07k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 17-04-2022
4 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 18-04-2022
5 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 21-04-2022
6 Mins 4.65k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 24-04-2022
7 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-04-2022
5 Mins 4.48k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-04-2022
5 Mins 4.27k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 01-05-2022
5 Mins 3.82k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-05-2022
5 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 05-05-2022
5 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 08-05-2022
6 Mins 3.82k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-05-2022
7 Mins 4.33k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-05-2022
6 Mins 4.26k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 15-05-2022
5 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 16-05-2022
6 Mins 4.17k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 19-05-2022
5 Mins 4.07k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 22-05-2022
6 Mins 3.62k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 23-05-2022
7 Mins 4.34k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 26-05-2022
6 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 29-05-2022
6 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-05-2022
6 Mins 4.03k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-06-2022
5 Mins 4.04k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்