சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 3

By கல்கி 48,681 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ravichandran29 Ranganatha"

பெண்புத்தி பின்புத்தி என்பதை நிரூபிக்கும் 'சிவகாமி' கதாபாத்திரம். ஆணவம், அக...Read more

"DHANDAPANI M"

கல்கி பல்லவ வரலாற்றை கண் முன் நிறுத்தி மாயங்கள் செய்கிறார்Read more

"Anonymous"

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சிறப்பு..Read more

"RADHA KRISHNAN"

Excellent story

5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 921 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 868 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 856 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 849 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 893 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 914 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 885 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 852 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 874 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
3 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 782 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 794 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
5 Mins 838 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
6 Mins 861 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 846 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
4 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
4 Mins 812 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
5 Mins 799 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
4 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 788 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 815 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
3 Mins 806 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 811 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 849 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 20-11-2020
5 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-11-2020
4 Mins 775 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-11-2020
3 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-11-2020
4 Mins 781 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2020
3 Mins 767 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-11-2020
4 Mins 806 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 20-11-2020
3 Mins 775 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-11-2020
3 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 20-11-2020
4 Mins 732 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-11-2020
4 Mins 813 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 20-11-2020
6 Mins 829 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 20-11-2020
6 Mins 872 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 20-11-2020
5 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-11-2020
3 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-11-2020
5 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 20-11-2020
6 Mins 843 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 20-11-2020
4 Mins 786 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-11-2020
2 Mins 789 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-11-2020
3 Mins 792 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-11-2020
6 Mins 836 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 20-11-2020
1 Mins 814 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-11-2020
3 Mins 772 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-11-2020
3 Mins 770 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-11-2020
6 Mins 796 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 20-11-2020
5 Mins 803 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 20-11-2020
3 Mins 760 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 20-11-2020
4 Mins 738 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 20-11-2020
4 Mins 748 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 20-11-2020
3 Mins 917 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 20-11-2020
3 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 20-11-2020
4 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்