சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 3

By கல்கி 57,869 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"DEVARAJ"

EXCELLENT

"Ravichandran29 Ranganatha"

பெண்புத்தி பின்புத்தி என்பதை நிரூபிக்கும் 'சிவகாமி' கதாபாத்திரம். ஆணவம், அக...Read more

"DHANDAPANI M"

கல்கி பல்லவ வரலாற்றை கண் முன் நிறுத்தி மாயங்கள் செய்கிறார்Read more

"Anonymous"

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சிறப்பு..Read more

5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
3 Mins 990 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 937 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 946 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
5 Mins 997 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 998 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
4 Mins 979 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 951 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
4 Mins 970 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
5 Mins 959 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
4 Mins 938 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 937 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 961 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
3 Mins 955 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 948 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 988 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 20-11-2020
5 Mins 957 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-11-2020
4 Mins 926 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-11-2020
3 Mins 916 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-11-2020
4 Mins 922 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2020
3 Mins 904 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-11-2020
4 Mins 953 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 20-11-2020
3 Mins 913 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-11-2020
3 Mins 882 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 20-11-2020
4 Mins 872 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-11-2020
4 Mins 949 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 20-11-2020
6 Mins 977 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 20-11-2020
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 20-11-2020
5 Mins 984 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-11-2020
3 Mins 951 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-11-2020
5 Mins 979 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 20-11-2020
6 Mins 987 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 20-11-2020
4 Mins 937 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-11-2020
2 Mins 939 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-11-2020
3 Mins 942 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-11-2020
6 Mins 995 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 20-11-2020
1 Mins 970 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-11-2020
3 Mins 920 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-11-2020
3 Mins 916 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-11-2020
6 Mins 943 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 20-11-2020
5 Mins 949 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 20-11-2020
3 Mins 895 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 20-11-2020
4 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 20-11-2020
4 Mins 895 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 20-11-2020
3 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 20-11-2020
3 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 20-11-2020
4 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்