சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 3

By கல்கி 40,851 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"DHANDAPANI M"

கல்கி பல்லவ வரலாற்றை கண் முன் நிறுத்தி மாயங்கள் செய்கிறார்Read more

"Anonymous"

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சிறப்பு..Read more

"RADHA KRISHNAN"

Excellent story

"Nijith boomi"

படிக்க படிக்க ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக கதை களம் அமைந்துள்ளதுRead more

5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 781 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 734 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 725 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 717 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 773 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 744 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 719 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 735 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
3 Mins 693 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
5 Mins 704 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
6 Mins 721 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 708 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
4 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 666 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
4 Mins 689 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
5 Mins 672 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
4 Mins 668 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 657 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 683 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
3 Mins 682 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 687 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 710 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 695 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 20-11-2020
5 Mins 667 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-11-2020
4 Mins 654 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-11-2020
3 Mins 644 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-11-2020
4 Mins 645 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2020
3 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-11-2020
4 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 20-11-2020
3 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-11-2020
3 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 20-11-2020
4 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-11-2020
4 Mins 687 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 20-11-2020
6 Mins 685 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 20-11-2020
6 Mins 725 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 20-11-2020
5 Mins 700 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-11-2020
3 Mins 680 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-11-2020
5 Mins 690 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 20-11-2020
6 Mins 701 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 20-11-2020
4 Mins 646 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-11-2020
2 Mins 659 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-11-2020
3 Mins 664 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-11-2020
6 Mins 709 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 20-11-2020
1 Mins 682 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-11-2020
3 Mins 645 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-11-2020
3 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-11-2020
6 Mins 669 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 20-11-2020
5 Mins 657 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 20-11-2020
3 Mins 630 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 20-11-2020
4 Mins 621 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 20-11-2020
4 Mins 626 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 20-11-2020
3 Mins 785 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 20-11-2020
3 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 20-11-2020
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்