சிவகாமியின் சபதம் பாகம் - 3

By கல்கி 28,672 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (8 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
8 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"DHANDAPANI M"

கல்கி பல்லவ வரலாற்றை கண் முன் நிறுத்தி மாயங்கள் செய்கிறார்Read more

"Anonymous"

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சிறப்பு..Read more

"RADHA KRISHNAN"

Excellent story

"Nijith boomi"

படிக்க படிக்க ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக கதை களம் அமைந்துள்ளதுRead more

5 Mins 758 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 556 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 497 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 568 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 536 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 521 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
3 Mins 501 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 470 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
5 Mins 493 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
6 Mins 514 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 506 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
4 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 468 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
4 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
5 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
4 Mins 480 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 473 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
3 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 493 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 20-11-2020
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-11-2020
4 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-11-2020
3 Mins 463 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-11-2020
4 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2020
3 Mins 466 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-11-2020
4 Mins 487 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 20-11-2020
3 Mins 470 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-11-2020
3 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 20-11-2020
4 Mins 442 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-11-2020
4 Mins 494 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 20-11-2020
6 Mins 477 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 20-11-2020
6 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 20-11-2020
5 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-11-2020
3 Mins 477 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-11-2020
5 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 20-11-2020
6 Mins 477 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 20-11-2020
4 Mins 452 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-11-2020
2 Mins 465 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-11-2020
3 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-11-2020
6 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 20-11-2020
1 Mins 487 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-11-2020
3 Mins 463 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-11-2020
3 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-11-2020
6 Mins 472 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 20-11-2020
5 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 20-11-2020
3 Mins 451 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 20-11-2020
4 Mins 440 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 20-11-2020
4 Mins 434 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 20-11-2020
3 Mins 451 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 20-11-2020
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 20-11-2020
4 Mins 696 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்