சிவகாமியின் சபதம் பாகம் - 3

By கல்கி 33,086 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (9 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded58 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
9 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"DHANDAPANI M"

கல்கி பல்லவ வரலாற்றை கண் முன் நிறுத்தி மாயங்கள் செய்கிறார்Read more

"Anonymous"

ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சிறப்பு..Read more

"RADHA KRISHNAN"

Excellent story

"Nijith boomi"

படிக்க படிக்க ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக கதை களம் அமைந்துள்ளதுRead more

5 Mins 857 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
2 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 593 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 583 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 615 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
5 Mins 649 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 616 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 599 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 20-11-2020
3 Mins 578 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-11-2020
4 Mins 538 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 20-11-2020
3 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 20-11-2020
5 Mins 566 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 20-11-2020
6 Mins 590 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-11-2020
5 Mins 584 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 20-11-2020
4 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 20-11-2020
3 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 20-11-2020
4 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 20-11-2020
5 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-11-2020
4 Mins 548 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 20-11-2020
3 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 20-11-2020
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 20-11-2020
3 Mins 558 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 20-11-2020
3 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 20-11-2020
4 Mins 581 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 20-11-2020
3 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 20-11-2020
5 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 20-11-2020
4 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 20-11-2020
3 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-11-2020
4 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 20-11-2020
3 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 20-11-2020
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 20-11-2020
3 Mins 530 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-11-2020
3 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 20-11-2020
4 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-11-2020
4 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 20-11-2020
6 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 20-11-2020
6 Mins 577 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 20-11-2020
5 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 20-11-2020
3 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 20-11-2020
5 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 20-11-2020
6 Mins 562 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 20-11-2020
4 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 20-11-2020
2 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 20-11-2020
3 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-11-2020
6 Mins 559 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 20-11-2020
1 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 20-11-2020
3 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 20-11-2020
3 Mins 518 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 20-11-2020
6 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 20-11-2020
5 Mins 540 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 20-11-2020
3 Mins 516 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 20-11-2020
4 Mins 506 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 20-11-2020
4 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 20-11-2020
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 20-11-2020
3 Mins 753 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 20-11-2020
4 Mins 868 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்