சாமியாடிகள் - பாகம் 2

By சு.சமுத்திரம் 9.44k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Scientific romance Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவலின் நாயகி கோலவடிவு. 1990-களில் தொலைக்காட்சியும் இணையமும் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால், கிராமங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை இந்நாவல் விளக்குகிறது. ஆமை புகுந்த வீடு போலான தொலைக்காட்சியால், எங்கே கொண்டுபோகும் என்பது புரியாமல் எல்லோருமே பீடம் சாமியாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். வேப்பிலை அடிக்கத்தான் ஆளில்லை. இந்த நாவலில், சாதிச் சண்டைகள் சித்தரிக்கப்படவில்லை. ஆனாலும், இதில் வரும் பங்காளிக் கூட்டங்களின் மோதல்களும் இவற்றைப் போன்றதே. ஆக, கலவரத்துக்குக் காரணமாக வேறு காரணிகளும் இருக்கக்கூடும் என்பதை இந்த நாவல் சொல்லாமல் சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Amrutha P"

super story

"Janaki K"

very very mind blowing story. touches heart very much. can't able to stop r...Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

5 அல்ல.எத்தனை நட்சத்திரங்கள் கொடுத்தாலும் தகும். மிகவும் அருமையான படைப்பு. ...Read more

6 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-03-2021
4 Mins 496 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-03-2021
2 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-03-2021
5 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-03-2021
5 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-03-2021
5 Mins 370 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-03-2021
4 Mins 339 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-03-2021
2 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-03-2021
6 Mins 344 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-03-2021
6 Mins 335 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-03-2021
6 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-03-2021
5 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-03-2021
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-03-2021
5 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-03-2021
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-03-2021
5 Mins 320 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-03-2021
5 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-03-2021
4 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-03-2021
5 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-03-2021
4 Mins 295 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-03-2021
6 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-03-2021
2 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-03-2021
3 Mins 412 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-03-2021
2 Mins 603 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்