சாமியாடிகள் - பாகம் 2

By சு.சமுத்திரம் 9.41k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Romance Scientific romance Mini-SeriesEnded24 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவலின் நாயகி கோலவடிவு. 1990-களில் தொலைக்காட்சியும் இணையமும் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தால், கிராமங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை இந்நாவல் விளக்குகிறது. ஆமை புகுந்த வீடு போலான தொலைக்காட்சியால், எங்கே கொண்டுபோகும் என்பது புரியாமல் எல்லோருமே பீடம் சாமியாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். வேப்பிலை அடிக்கத்தான் ஆளில்லை. இந்த நாவலில், சாதிச் சண்டைகள் சித்தரிக்கப்படவில்லை. ஆனாலும், இதில் வரும் பங்காளிக் கூட்டங்களின் மோதல்களும் இவற்றைப் போன்றதே. ஆக, கலவரத்துக்குக் காரணமாக வேறு காரணிகளும் இருக்கக்கூடும் என்பதை இந்த நாவல் சொல்லாமல் சொல்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Amrutha P"

super story

"Janaki K"

very very mind blowing story. touches heart very much. can't able to stop r...Read more

"Ravichandran29 Ranganatha"

5 அல்ல.எத்தனை நட்சத்திரங்கள் கொடுத்தாலும் தகும். மிகவும் அருமையான படைப்பு. ...Read more

6 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-03-2021
4 Mins 495 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-03-2021
2 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-03-2021
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-03-2021
5 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-03-2021
5 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-03-2021
4 Mins 338 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-03-2021
2 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-03-2021
6 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-03-2021
6 Mins 334 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-03-2021
6 Mins 325 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-03-2021
5 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-03-2021
5 Mins 335 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-03-2021
5 Mins 327 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-03-2021
5 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-03-2021
5 Mins 319 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-03-2021
5 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-03-2021
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-03-2021
5 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-03-2021
4 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-03-2021
6 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-03-2021
2 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-03-2021
3 Mins 410 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-03-2021
2 Mins 602 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்