அரும்பு அம்புகள்- பாகம் 1

By கல்கி 33,163 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மீது காதல் கொள்கிறான். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VijayaBaskaran Rajendran"

அருமை விறுவிறுப்பு

"Saravanan Radhakrishnan"

good collection..nice to read

"Karthik448 BCS"

யுத்தத்தின் பரபரப்புடன்...கதை உள்ளது.Read more

"Amudha E"

this story based on true lovers, their emotions, strugglings.. good story

4 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 996 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 926 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 915 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 898 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 874 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
2 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 847 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 823 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 831 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 783 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
2 Mins 743 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 743 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
4 Mins 751 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
5 Mins 764 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 765 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 873 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்