அரும்பு அம்புகள்- பாகம் 1

By கல்கி 36.91k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மீது காதல் கொள்கிறான். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VijayaBaskaran Rajendran"

அருமை விறுவிறுப்பு

"Saravanan Radhakrishnan"

good collection..nice to read

"Karthik448 BCS"

யுத்தத்தின் பரபரப்புடன்...கதை உள்ளது.Read more

"Amudha E"

this story based on true lovers, their emotions, strugglings.. good story

4 Mins 3.67k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.87k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.37k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 978 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 994 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
2 Mins 911 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 951 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 928 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 935 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 879 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 867 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
2 Mins 833 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 828 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
4 Mins 838 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
5 Mins 845 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 847 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 972 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்