அரும்பு அம்புகள்- பாகம் 1

By கல்கி 36.73k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (12 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மீது காதல் கொள்கிறான். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
12 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VijayaBaskaran Rajendran"

அருமை விறுவிறுப்பு

"Saravanan Radhakrishnan"

good collection..nice to read

"Karthik448 BCS"

யுத்தத்தின் பரபரப்புடன்...கதை உள்ளது.Read more

"Amudha E"

this story based on true lovers, their emotions, strugglings.. good story

4 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.86k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.25k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 999 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 973 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 987 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
2 Mins 905 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 945 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 921 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 927 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 874 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 835 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 861 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 835 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 829 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
2 Mins 827 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 824 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
4 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
5 Mins 840 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 843 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 968 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்