அரும்பு அம்புகள்- பாகம் 1

By கல்கி 17,318 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (6 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Mini-SeriesEnded32 அத்தியாயங்கள்
இரண்டாம் உலகப் போரினால் சென்னையை விட்டுச் செல்லும் கமலாவின் குடும்பத்தினர், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஓர் ஊரில் தஞ்சம் புகுகிறார்கள். அவர்களுக்கு உதவும் கல்யாணம் மீது காதல் கொள்கிறாள் கமலா. ஆனால், கல்யாணமோ அந்த ஊரில் இருக்கும் வக்கீல் பவானியின் மேல் காதல் கொள்கிறார். பவானியோ சிறையில் இருக்கும் தன் காதலனை நினைத்து வாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். சிறையிலிருந்து பவானியின் காதலன் தப்பிக்கிறான். அதனால் பவானி, கல்யாணம், கமலா எப்படிப் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் மீதிக் கதை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
6 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VijayaBaskaran Rajendran"

அருமை விறுவிறுப்பு

"Amudha E"

this story based on true lovers, their emotions, strugglings.. good story

"Alakappan P"

அடுத்த அத்தியாயத்தை எப்போது போடுவிர்கள்lRead more

"Jaimoorthy Kjm"

very interesting

4 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 881 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 746 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
3 Mins 657 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 620 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 627 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 596 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 519 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
4 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
4 Mins 487 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 461 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 455 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
4 Mins 454 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
2 Mins 411 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
4 Mins 448 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
3 Mins 414 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
3 Mins 414 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
2 Mins 389 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
3 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
2 Mins 380 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
3 Mins 384 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
2 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
3 Mins 391 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
4 Mins 392 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
5 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
3 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
4 Mins 406 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
3 Mins 751 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்