ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 5.06 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (252 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Limited SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் ‘பொன்னியின் செல்வன்’ நாவல் மூலம் தமிழ் வாசகர்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானது சோழ இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனின் படுகொலை. ஆனால், அதன் சூத்ரதாரி யார் என்பது துலங்காத மர்மம். கொஞ்சம் உண்மைகளும் கொஞ்சம் ஊகங்களும் குழைத்து அந்த மரணத்தைத் துப்பறியும் சரித்திர நவீனம்தான் ‘ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு’. அவ்வகையில் தமிழின் ‘Historical Whodunnit’. வரலாற்றுப் புதினங்களில் வழமையாக உலவும் வாள்கள், புரவிகள், பல்லக்குகள், அழகிகள் மட்டுமின்றி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் நிலத்தின் அரசியல், சமூகம், பண்பாடு, உளவியல் குறித்த நுண்மையான குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தையும் இந்தத் தொடர் அளிக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
252 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Nanionam"

சங்கதாரா புதினம் போல தங்கள் கதை களம் செல்லாமல் இருந்தால் சிறப்பு….பொன்னியின...Read more

"karthikeyan"

Super thriller

"Joseph Raj"

விறுவிறுப்பான கதை நன்றாக போகின்றதுRead more

"SivD"

வித்தியாசமான துவக்கமென நினைத்தோ என்னவோ, தூமையைத் தூவியுள்ளதால் இது சோரம்போன...Read more

5 Mins 26.64k படித்தவர்கள் 221 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-07-2021
5 Mins 14.55k படித்தவர்கள் 108 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-07-2021
5 Mins 12.59k படித்தவர்கள் 130 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-07-2021
5 Mins 11.05k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 26-07-2021
5 Mins 11.58k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 30-07-2021
5 Mins 11.44k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-08-2021
5 Mins 10.53k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 06-08-2021
5 Mins 10.25k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-08-2021
5 Mins 10.16k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-08-2021
5 Mins 9.29k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 16-08-2021
5 Mins 8.73k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-08-2021
5 Mins 8.43k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-08-2021
5 Mins 8.65k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-08-2021
5 Mins 7.88k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 30-08-2021
5 Mins 7.74k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 7.75k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-09-2021
5 Mins 8.24k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 8.34k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-09-2021
5 Mins 9.25k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-09-2021
5 Mins 8.51k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-09-2021
5 Mins 8.82k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-09-2021
5 Mins 8.95k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 27-09-2021
5 Mins 10.31k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-10-2021
5 Mins 10.75k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 04-10-2021
5 Mins 10.51k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 08-10-2021
5 Mins 10.15k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 11-10-2021
5 Mins 10.26k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-10-2021
5 Mins 10.4k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-10-2021
5 Mins 10.43k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-10-2021
5 Mins 11.04k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 10.7k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-10-2021
5 Mins 9.2k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-11-2021
5 Mins 9.02k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 05-11-2021
5 Mins 9.06k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-11-2021
5 Mins 9.56k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-11-2021
5 Mins 9.68k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 15-11-2021
5 Mins 10.25k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-11-2021
5 Mins 9.6k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-11-2021
5 Mins 9.74k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 26-11-2021
5 Mins 9.56k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-11-2021
5 Mins 10.3k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-12-2021
5 Mins 10.7k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-12-2021
5 Mins 10.5k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 10-12-2021
5 Mins 10.05k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 13-12-2021
5 Mins 10.21k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-12-2021
5 Mins 9.62k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-12-2021
5 Mins 9.76k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-12-2021
5 Mins 10.84k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 27-12-2021
5 Mins 15.04k படித்தவர்கள் 116 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்