ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 4.4 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (225 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் ‘பொன்னியின் செல்வன்’ நாவல் மூலம் தமிழ் வாசகர்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானது சோழ இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனின் படுகொலை. ஆனால், அதன் சூத்ரதாரி யார் என்பது துலங்காத மர்மம். கொஞ்சம் உண்மைகளும் கொஞ்சம் ஊகங்களும் குழைத்து அந்த மரணத்தைத் துப்பறியும் சரித்திர நவீனம்தான் ‘ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு’. அவ்வகையில் தமிழின் ‘Historical Whodunnit’. வரலாற்றுப் புதினங்களில் வழமையாக உலவும் வாள்கள், புரவிகள், பல்லக்குகள், அழகிகள் மட்டுமின்றி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் நிலத்தின் அரசியல், சமூகம், பண்பாடு, உளவியல் குறித்த நுண்மையான குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தையும் இந்தத் தொடர் அளிக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
225 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Nanionam"

சங்கதாரா புதினம் போல தங்கள் கதை களம் செல்லாமல் இருந்தால் சிறப்பு….பொன்னியின...Read more

"karthikeyan"

Super thriller

"Joseph Raj"

விறுவிறுப்பான கதை நன்றாக போகின்றதுRead more

"SivD"

வித்தியாசமான துவக்கமென நினைத்தோ என்னவோ, தூமையைத் தூவியுள்ளதால் இது சோரம்போன...Read more

5 Mins 23.01k படித்தவர்கள் 217 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-07-2021
5 Mins 12.44k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-07-2021
5 Mins 10.76k படித்தவர்கள் 123 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-07-2021
5 Mins 9.4k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 26-07-2021
5 Mins 9.87k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 30-07-2021
5 Mins 9.76k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-08-2021
5 Mins 9.05k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 06-08-2021
5 Mins 8.75k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-08-2021
5 Mins 8.67k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-08-2021
5 Mins 7.91k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 16-08-2021
5 Mins 7.45k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-08-2021
5 Mins 7.14k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-08-2021
5 Mins 7.37k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-08-2021
5 Mins 6.78k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 30-08-2021
5 Mins 6.71k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 6.66k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-09-2021
5 Mins 7.12k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 7.29k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-09-2021
5 Mins 8.18k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-09-2021
5 Mins 7.45k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-09-2021
5 Mins 7.71k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-09-2021
5 Mins 7.84k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 27-09-2021
5 Mins 9.28k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-10-2021
5 Mins 9.75k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 04-10-2021
5 Mins 9.45k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 08-10-2021
5 Mins 9.01k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 11-10-2021
5 Mins 9.15k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-10-2021
5 Mins 9.24k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-10-2021
5 Mins 9.3k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-10-2021
5 Mins 9.94k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 9.58k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-10-2021
5 Mins 8.09k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-11-2021
5 Mins 7.95k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 05-11-2021
5 Mins 8.02k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-11-2021
5 Mins 8.53k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-11-2021
5 Mins 8.65k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 15-11-2021
5 Mins 9.19k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-11-2021
5 Mins 8.51k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-11-2021
5 Mins 8.68k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 26-11-2021
5 Mins 8.46k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-11-2021
5 Mins 9.19k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-12-2021
5 Mins 9.48k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-12-2021
5 Mins 9.34k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 10-12-2021
5 Mins 8.93k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 13-12-2021
5 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-12-2021
5 Mins 8.48k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-12-2021
5 Mins 8.47k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-12-2021
5 Mins 8.94k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 27-12-2021
5 Mins 10.09k படித்தவர்கள் 101 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்