ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 4.91 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (245 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Limited SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் ‘பொன்னியின் செல்வன்’ நாவல் மூலம் தமிழ் வாசகர்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானது சோழ இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனின் படுகொலை. ஆனால், அதன் சூத்ரதாரி யார் என்பது துலங்காத மர்மம். கொஞ்சம் உண்மைகளும் கொஞ்சம் ஊகங்களும் குழைத்து அந்த மரணத்தைத் துப்பறியும் சரித்திர நவீனம்தான் ‘ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு’. அவ்வகையில் தமிழின் ‘Historical Whodunnit’. வரலாற்றுப் புதினங்களில் வழமையாக உலவும் வாள்கள், புரவிகள், பல்லக்குகள், அழகிகள் மட்டுமின்றி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் நிலத்தின் அரசியல், சமூகம், பண்பாடு, உளவியல் குறித்த நுண்மையான குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தையும் இந்தத் தொடர் அளிக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
245 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Nanionam"

சங்கதாரா புதினம் போல தங்கள் கதை களம் செல்லாமல் இருந்தால் சிறப்பு….பொன்னியின...Read more

"karthikeyan"

Super thriller

"Joseph Raj"

விறுவிறுப்பான கதை நன்றாக போகின்றதுRead more

"SivD"

வித்தியாசமான துவக்கமென நினைத்தோ என்னவோ, தூமையைத் தூவியுள்ளதால் இது சோரம்போன...Read more

5 Mins 25.6k படித்தவர்கள் 220 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-07-2021
5 Mins 13.97k படித்தவர்கள் 104 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-07-2021
5 Mins 12.12k படித்தவர்கள் 128 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-07-2021
5 Mins 10.63k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 26-07-2021
5 Mins 11.15k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 30-07-2021
5 Mins 10.99k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-08-2021
5 Mins 10.13k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 06-08-2021
5 Mins 9.88k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-08-2021
5 Mins 9.79k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-08-2021
5 Mins 8.95k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 16-08-2021
5 Mins 8.41k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-08-2021
5 Mins 8.11k படித்தவர்கள் 50 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-08-2021
5 Mins 8.33k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-08-2021
5 Mins 7.61k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 30-08-2021
5 Mins 7.5k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 7.48k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-09-2021
5 Mins 7.95k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 8.08k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-09-2021
5 Mins 8.99k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-09-2021
5 Mins 8.26k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-09-2021
5 Mins 8.54k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-09-2021
5 Mins 8.67k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 27-09-2021
5 Mins 10.06k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-10-2021
5 Mins 10.5k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 04-10-2021
5 Mins 10.25k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 08-10-2021
5 Mins 9.87k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 11-10-2021
5 Mins 10.01k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-10-2021
5 Mins 10.14k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-10-2021
5 Mins 10.17k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-10-2021
5 Mins 10.8k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 10.44k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-10-2021
5 Mins 8.93k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-11-2021
5 Mins 8.75k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 05-11-2021
5 Mins 8.8k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-11-2021
5 Mins 9.31k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-11-2021
5 Mins 9.45k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 15-11-2021
5 Mins 9.99k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-11-2021
5 Mins 9.35k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-11-2021
5 Mins 9.49k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 26-11-2021
5 Mins 9.31k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-11-2021
5 Mins 10.04k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-12-2021
5 Mins 10.43k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-12-2021
5 Mins 10.24k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 10-12-2021
5 Mins 9.81k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 13-12-2021
5 Mins 9.97k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-12-2021
5 Mins 9.38k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-12-2021
5 Mins 9.49k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-12-2021
5 Mins 10.53k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 27-12-2021
5 Mins 14.41k படித்தவர்கள் 111 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்