ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு

By சி.சரவணகார்த்திகேயன் 580.26k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (267 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded49 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் ‘பொன்னியின் செல்வன்’ நாவல் மூலம் தமிழ் வாசகர்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானது சோழ இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனின் படுகொலை. ஆனால், அதன் சூத்ரதாரி யார் என்பது துலங்காத மர்மம். கொஞ்சம் உண்மைகளும் கொஞ்சம் ஊகங்களும் குழைத்து அந்த மரணத்தைத் துப்பறியும் சரித்திர நவீனம்தான் ‘ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு’. அவ்வகையில் தமிழின் ‘Historical Whodunnit’. வரலாற்றுப் புதினங்களில் வழமையாக உலவும் வாள்கள், புரவிகள், பல்லக்குகள், அழகிகள் மட்டுமின்றி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் நிலத்தின் அரசியல், சமூகம், பண்பாடு, உளவியல் குறித்த நுண்மையான குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தையும் இந்தத் தொடர் அளிக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
267 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Nanionam"

சங்கதாரா புதினம் போல தங்கள் கதை களம் செல்லாமல் இருந்தால் சிறப்பு….பொன்னியின...Read more

"karthikeyan"

Super thriller

"Dharshrini Sugumar"

good story

"Joseph Raj"

விறுவிறுப்பான கதை நன்றாக போகின்றதுRead more

5 Mins 31.68k படித்தவர்கள் 222 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 16-07-2021
5 Mins 17.25k படித்தவர்கள் 109 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 19-07-2021
5 Mins 14.85k படித்தவர்கள் 130 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 23-07-2021
5 Mins 13.05k படித்தவர்கள் 34 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 26-07-2021
5 Mins 13.61k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 30-07-2021
5 Mins 13.54k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-08-2021
5 Mins 12.38k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 06-08-2021
5 Mins 12.08k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-08-2021
5 Mins 11.9k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 13-08-2021
5 Mins 10.91k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 16-08-2021
5 Mins 10.25k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 20-08-2021
5 Mins 9.94k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 23-08-2021
5 Mins 10.18k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 27-08-2021
5 Mins 9.34k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 30-08-2021
5 Mins 9.09k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 03-09-2021
5 Mins 9.07k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-09-2021
5 Mins 9.67k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 9.69k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 13-09-2021
5 Mins 10.57k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 17-09-2021
5 Mins 9.84k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 20-09-2021
5 Mins 10.15k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 24-09-2021
5 Mins 10.24k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 27-09-2021
5 Mins 11.62k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-10-2021
5 Mins 11.96k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 04-10-2021
5 Mins 11.73k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 08-10-2021
5 Mins 11.46k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 11-10-2021
5 Mins 11.52k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 15-10-2021
5 Mins 11.63k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-10-2021
5 Mins 11.74k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 22-10-2021
5 Mins 12.33k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-10-2021
5 Mins 11.98k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 29-10-2021
5 Mins 10.42k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-11-2021
5 Mins 10.18k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 05-11-2021
5 Mins 10.21k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 08-11-2021
5 Mins 10.69k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-11-2021
5 Mins 10.78k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 15-11-2021
5 Mins 11.36k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 19-11-2021
5 Mins 10.7k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-11-2021
5 Mins 10.84k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 26-11-2021
5 Mins 10.66k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 29-11-2021
5 Mins 11.45k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-12-2021
5 Mins 12.04k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 06-12-2021
5 Mins 11.69k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 10-12-2021
5 Mins 11.16k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 13-12-2021
5 Mins 11.3k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 17-12-2021
5 Mins 10.76k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 20-12-2021
5 Mins 10.94k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 24-12-2021
5 Mins 12.04k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 27-12-2021
5 Mins 17.53k படித்தவர்கள் 125 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்