நெடுநேரம்

By பெருமாள் முருகன் 97,069 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (77 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Limited SeriesOngoing36 அத்தியாயங்கள்
குடும்பத்தின் கடைசிப் பிள்ளையான முருகாசு தொற்றுக் காலத்தின் பொதுமுடக்க நாட்களில் தன் வீட்டுக்கு வருகிறான். தான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சில காலம் அமைதியாக வீட்டில் இருக்கலாம் என்பது அவன் எண்ணம். சொந்தப் பிரச்சனையால் ஏற்பட்ட மனக்கொந்தளிப்பும் காரணம். வீட்டுக்கு வந்தால் அவன் அம்மாவைக் காணவில்லை என்பதை ஒரு தகவலாகச் சொல்கிறார் அப்பா. தன் பெற்றோர் வாழ்க்கை பற்றி அறிவதும் காணாமல் போன அம்மாவை தேடிச் செல்வதுமாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறான். அது அகம் சார்ந்த பயணமாகவும் அமைகிறது. அவனது அனுபவங்களாக இந்நாவல் விரிகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
77 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Amudha E"

stories around the daily wages people, their emotions, lifestyle eat.. not...Read more

"Anonymous"

வணக்கம்.நாவலை படிக்க தொடங்குகிறேன்..Read more

"sankar ramamurthy"

அம்மா கெடைப்பா ர் க லா. நல்ல கதை.Read more

5 Mins 8.25k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 06-08-2021
5 Mins 3.65k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-08-2021
5 Mins 2.98k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-08-2021
5 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-08-2021
5 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-08-2021
5 Mins 2.74k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 10-08-2021
5 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 11-08-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-08-2021
5 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-08-2021
5 Mins 2.8k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-08-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-08-2021
5 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2021
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-08-2021
5 Mins 2.46k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-08-2021
5 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-08-2021
5 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2021
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-08-2021
5 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 26-08-2021
5 Mins 2.45k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-08-2021
5 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-08-2021
5 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-08-2021
5 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2021
5 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
5 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-09-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-09-2021
5 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-09-2021
5 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-09-2021
5 Mins 2.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-09-2021
5 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-09-2021
5 Mins 2.67k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-09-2021
5 Mins 2.27k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-09-2021
5 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 15-09-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-09-2021
5 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-09-2021
5 Mins 1.75k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 21-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 23-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 27-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 28-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-09-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்