வெட்டுப்புலி

By தமிழ்மகன் 32.22k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (28 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெட்டுப்புலி தீப்பெட்டியில் ஒருவர் சிறுத்தைப்புலியை வெட்டுவதற்குக் கையை ஓங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் செங்கல்பட்டு பூண்டி ஏரி பகுதியில் வாழ்ந்த நிஜமனிதர் என்று தெரிந்த வினாடியில் கதை ஆரம்பிக்கிறது. அவரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள முயலும்போது, அந்தத் தீப்பெட்டியின் வரலாறானது தமிழ் சினிமாவையும் திராவிட இயக்கங்களையும் துணைக்கு இழுத்துக் கொள்கிறது. இந்த மூன்றுக்குமே இன்றைய தேதியில் ஏறத்தாழ முக்கால் நூற்றாண்டு வயது. இந்த எதேச்சையான ஒற்றுமையானது நாவலின் மையச் சரடாகியிருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
28 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponvanathi Ponvanathi"

இக் கதையைபடிக்கும் போது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றையும் தீண்டாமை எவ்வளவு வேரோடிப...Read more

"Raj Kumar"

super.....beginning.....

"Mano"

அட்ரா சக்க..

"Amudha Gandhi"

old story,just going on

12 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-01-2022
9 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-01-2022
6 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-01-2022
6 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-01-2022
7 Mins 943 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-01-2022
4 Mins 904 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-01-2022
7 Mins 837 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-01-2022
7 Mins 862 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 29-01-2022
10 Mins 860 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-01-2022
5 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-01-2022
5 Mins 822 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-02-2022
9 Mins 794 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-02-2022
5 Mins 739 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-02-2022
6 Mins 729 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-02-2022
5 Mins 719 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-02-2022
6 Mins 660 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-02-2022
7 Mins 705 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-02-2022
8 Mins 683 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
6 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-02-2022
9 Mins 613 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 10-02-2022
7 Mins 624 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-02-2022
7 Mins 673 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-02-2022
7 Mins 673 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-02-2022
10 Mins 619 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-02-2022
5 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-02-2022
7 Mins 548 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-02-2022
6 Mins 537 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-02-2022
4 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-02-2022
5 Mins 576 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-02-2022
6 Mins 530 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-02-2022
5 Mins 521 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 21-02-2022
6 Mins 550 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-02-2022
8 Mins 499 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 23-02-2022
5 Mins 467 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-02-2022
6 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-02-2022
8 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 26-02-2022
5 Mins 536 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 27-02-2022
4 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-02-2022
9 Mins 515 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-03-2022
8 Mins 479 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-03-2022
8 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-03-2022
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 04-03-2022
5 Mins 591 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்