வெட்டுப்புலி

By தமிழ்மகன் 766 படித்தவர்கள் | 4.0 out of 5 (4 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesOngoing2 அத்தியாயங்கள்
வெட்டுப்புலி தீப்பெட்டியில் ஒருவர் சிறுத்தைப்புலியை வெட்டுவதற்குக் கையை ஓங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் செங்கல்பட்டு பூண்டி ஏரி பகுதியில் வாழ்ந்த நிஜமனிதர் என்று தெரிந்த வினாடியில் கதை ஆரம்பிக்கிறது. அவரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள முயலும்போது, அந்தத் தீப்பெட்டியின் வரலாறானது தமிழ் சினிமாவையும் திராவிட இயக்கங்களையும் துணைக்கு இழுத்துக் கொள்கிறது. இந்த மூன்றுக்குமே இன்றைய தேதியில் ஏறத்தாழ முக்கால் நூற்றாண்டு வயது. இந்த எதேச்சையான ஒற்றுமையானது நாவலின் மையச் சரடாகியிருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
4 ரேட்டிங்ஸ்
4.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Raj Kumar"

super.....beginning.....

"Arul"

ஆர்வத்துடன்.. எதிர்பார்க்கிறோம்.....Read more

"தமிழ்மகன்"

மகிழ்ச்சி 🎉

"Anonymous"

தமிழ்மகன் நாவல்னாலே ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடுது...Read more

12 Mins 679 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-01-2022
9 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-01-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-01-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-01-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-01-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-01-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 29-01-2022
10 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-02-2022
9 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-02-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-02-2022
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-02-2022
9 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 10-02-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-02-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-02-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-02-2022
10 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-02-2022
7 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-02-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 21-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-02-2022
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 23-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-02-2022
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-02-2022
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 26-02-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 27-02-2022
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-02-2022
9 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-03-2022
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-03-2022
8 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-03-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 04-03-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்