வெட்டுப்புலி

By தமிழ்மகன் 27,907 படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (22 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெட்டுப்புலி தீப்பெட்டியில் ஒருவர் சிறுத்தைப்புலியை வெட்டுவதற்குக் கையை ஓங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் செங்கல்பட்டு பூண்டி ஏரி பகுதியில் வாழ்ந்த நிஜமனிதர் என்று தெரிந்த வினாடியில் கதை ஆரம்பிக்கிறது. அவரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள முயலும்போது, அந்தத் தீப்பெட்டியின் வரலாறானது தமிழ் சினிமாவையும் திராவிட இயக்கங்களையும் துணைக்கு இழுத்துக் கொள்கிறது. இந்த மூன்றுக்குமே இன்றைய தேதியில் ஏறத்தாழ முக்கால் நூற்றாண்டு வயது. இந்த எதேச்சையான ஒற்றுமையானது நாவலின் மையச் சரடாகியிருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
22 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponvanathi Ponvanathi"

இக் கதையைபடிக்கும் போது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றையும் தீண்டாமை எவ்வளவு வேரோடிப...Read more

"Raj Kumar"

super.....beginning.....

"Mano"

அட்ரா சக்க..

"Paulraj Seva"

ippothu Padika arambithayitru...

12 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-01-2022
9 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-01-2022
6 Mins 963 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-01-2022
6 Mins 902 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-01-2022
7 Mins 826 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-01-2022
4 Mins 793 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-01-2022
7 Mins 736 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-01-2022
7 Mins 752 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 29-01-2022
10 Mins 749 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-01-2022
5 Mins 645 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-01-2022
5 Mins 729 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-02-2022
9 Mins 699 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-02-2022
5 Mins 641 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-02-2022
6 Mins 636 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-02-2022
5 Mins 636 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-02-2022
6 Mins 575 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-02-2022
7 Mins 616 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-02-2022
8 Mins 602 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
6 Mins 571 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-02-2022
9 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 10-02-2022
7 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-02-2022
7 Mins 584 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-02-2022
7 Mins 594 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-02-2022
10 Mins 533 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-02-2022
5 Mins 480 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-02-2022
7 Mins 479 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-02-2022
6 Mins 459 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-02-2022
4 Mins 460 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-02-2022
5 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-02-2022
6 Mins 454 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-02-2022
5 Mins 444 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 21-02-2022
6 Mins 478 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-02-2022
8 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 23-02-2022
5 Mins 405 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-02-2022
6 Mins 439 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-02-2022
8 Mins 458 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 26-02-2022
5 Mins 463 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 27-02-2022
4 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-02-2022
9 Mins 438 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-03-2022
8 Mins 409 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-03-2022
8 Mins 427 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-03-2022
5 Mins 407 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 04-03-2022
5 Mins 456 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்