வெட்டுப்புலி

By தமிழ்மகன் 32.62k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (28 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெட்டுப்புலி தீப்பெட்டியில் ஒருவர் சிறுத்தைப்புலியை வெட்டுவதற்குக் கையை ஓங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் செங்கல்பட்டு பூண்டி ஏரி பகுதியில் வாழ்ந்த நிஜமனிதர் என்று தெரிந்த வினாடியில் கதை ஆரம்பிக்கிறது. அவரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள முயலும்போது, அந்தத் தீப்பெட்டியின் வரலாறானது தமிழ் சினிமாவையும் திராவிட இயக்கங்களையும் துணைக்கு இழுத்துக் கொள்கிறது. இந்த மூன்றுக்குமே இன்றைய தேதியில் ஏறத்தாழ முக்கால் நூற்றாண்டு வயது. இந்த எதேச்சையான ஒற்றுமையானது நாவலின் மையச் சரடாகியிருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
28 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponvanathi Ponvanathi"

இக் கதையைபடிக்கும் போது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றையும் தீண்டாமை எவ்வளவு வேரோடிப...Read more

"Raj Kumar"

super.....beginning.....

"Mano"

அட்ரா சக்க..

"Amudha Gandhi"

old story,just going on

12 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-01-2022
9 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-01-2022
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-01-2022
6 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-01-2022
7 Mins 955 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-01-2022
4 Mins 916 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-01-2022
7 Mins 849 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-01-2022
7 Mins 873 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 29-01-2022
10 Mins 870 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-01-2022
5 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-01-2022
5 Mins 832 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-02-2022
9 Mins 803 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-02-2022
5 Mins 750 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-02-2022
6 Mins 738 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-02-2022
5 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-02-2022
6 Mins 668 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-02-2022
7 Mins 714 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-02-2022
8 Mins 690 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
6 Mins 653 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-02-2022
9 Mins 619 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 10-02-2022
7 Mins 634 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-02-2022
7 Mins 685 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-02-2022
7 Mins 684 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-02-2022
10 Mins 628 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-02-2022
5 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-02-2022
7 Mins 555 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-02-2022
6 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-02-2022
4 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-02-2022
5 Mins 583 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-02-2022
6 Mins 535 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-02-2022
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 21-02-2022
6 Mins 556 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-02-2022
8 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 23-02-2022
5 Mins 472 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-02-2022
6 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-02-2022
8 Mins 538 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 26-02-2022
5 Mins 543 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 27-02-2022
4 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-02-2022
9 Mins 522 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-03-2022
8 Mins 488 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-03-2022
8 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-03-2022
5 Mins 481 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 04-03-2022
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்