வெட்டுப்புலி

By தமிழ்மகன் 32.84k படித்தவர்கள் | 4.3 out of 5 (28 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Mini-SeriesEnded43 அத்தியாயங்கள்
வெட்டுப்புலி தீப்பெட்டியில் ஒருவர் சிறுத்தைப்புலியை வெட்டுவதற்குக் கையை ஓங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் செங்கல்பட்டு பூண்டி ஏரி பகுதியில் வாழ்ந்த நிஜமனிதர் என்று தெரிந்த வினாடியில் கதை ஆரம்பிக்கிறது. அவரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள முயலும்போது, அந்தத் தீப்பெட்டியின் வரலாறானது தமிழ் சினிமாவையும் திராவிட இயக்கங்களையும் துணைக்கு இழுத்துக் கொள்கிறது. இந்த மூன்றுக்குமே இன்றைய தேதியில் ஏறத்தாழ முக்கால் நூற்றாண்டு வயது. இந்த எதேச்சையான ஒற்றுமையானது நாவலின் மையச் சரடாகியிருக்கிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
28 ரேட்டிங்ஸ்
4.3 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Ponvanathi Ponvanathi"

இக் கதையைபடிக்கும் போது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றையும் தீண்டாமை எவ்வளவு வேரோடிப...Read more

"Raj Kumar"

super.....beginning.....

"Mano"

அட்ரா சக்க..

"Amudha Gandhi"

old story,just going on

12 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 22-01-2022
9 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 23-01-2022
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 24-01-2022
6 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-01-2022
7 Mins 958 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 26-01-2022
4 Mins 919 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 27-01-2022
7 Mins 856 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 28-01-2022
7 Mins 879 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 29-01-2022
10 Mins 876 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 30-01-2022
5 Mins 757 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 31-01-2022
5 Mins 835 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 01-02-2022
9 Mins 806 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-02-2022
5 Mins 754 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 03-02-2022
6 Mins 743 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 04-02-2022
5 Mins 735 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-02-2022
6 Mins 675 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 06-02-2022
7 Mins 721 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 07-02-2022
8 Mins 700 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 08-02-2022
6 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-02-2022
9 Mins 629 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 10-02-2022
7 Mins 639 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 11-02-2022
7 Mins 690 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-02-2022
7 Mins 691 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-02-2022
10 Mins 634 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 14-02-2022
5 Mins 576 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 15-02-2022
7 Mins 563 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 16-02-2022
6 Mins 551 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 17-02-2022
4 Mins 546 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 18-02-2022
5 Mins 589 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 19-02-2022
6 Mins 544 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 20-02-2022
5 Mins 533 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 21-02-2022
6 Mins 561 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 22-02-2022
8 Mins 507 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 23-02-2022
5 Mins 475 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 24-02-2022
6 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-02-2022
8 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 26-02-2022
5 Mins 547 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 27-02-2022
4 Mins 513 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 28-02-2022
9 Mins 525 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-03-2022
8 Mins 492 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-03-2022
8 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 03-03-2022
5 Mins 485 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 04-03-2022
5 Mins 602 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்